Varkenshouderij

Nieuws 795 x bekeken

PVV teert in op reserves

Zoetermeer - Het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft in 2012 3 miljoen euro ingeteerd op de reserves. Dat blijkt uit de jaarrekening die woensdag in de openbare bestuursvergadering van het productschap wordt besproken.

Het productschap voert al enkele jaren een beleid dat erop is gericht om de reserves af te bouwen. Ook in 2013 wil het productschap de reserves verder afbouwen. Het beleid is er op gericht om maximaal 50 procent van een jaarlast als reserve aan te houden.

Uit de jaarrekening blijkt dat het productschap minder inkomsten had uit heffingen dan was begroot. Er zijn in 2012 minder runderen en varkens geslacht. In de begroting ging het PVV uit van 530.000 runderslachtingen en 14 miljoen varkensslachtingen. Uiteindelijk zijn er 514.000 runderen geslacht en 13,8 miljoen varkens. Ook het aantal kalverslachtingen is lager uitgekomen (begroot: 1,5 miljoen, geslacht: 1,489 miljoen). Bovendien kreeg het productschap geen Brusselse toestemming voor verhoging van de heffing voor gezondheid en kwaliteit voor deze sector zoals de bedoeling was.

De heffingsopbrengsten voor de schapen en geitensector waren juist hoger dan was begroot. In totaal had het PVV 13,2 miljoen inkomsten, waarvan 11,7 miljoen uit de heffingen. Onder de overige baten vallen beleggingen, niet bestede subsidies en retributies in verband met de VVL-regeling.

Het PVV gaf in totaal 16,2 miljoen euro uit. De post onderzoek is hoger uitgevallen dan begroot. Andere uitgaven, zoals die voor het veeziektenfonds en afzetbevordering zijn lager uitgevallen dan was begroot.

Of registreer je om te kunnen reageren.