Varkenshouderij

Nieuws

Dip in Deens antibioticagebruik

Kopenhagen - De Deense varkenshouderij heeft 5,5 procent meer antibiotica gebruikt dan in 2011. Het verbruik was 85.870 kilo in het afgelopen jaar ten opzichte van 81.424 kilo werkzame stof in 2011.

De Deense minister van Landbouw en Voedselveiligheid Mette Gjerskow noemt de cijfers in het blad Agra Europe ‘alarmerend’. Zij stelt zelfs dat het verbruik met 10,5 procent is gestegen, vanwege een gedaalde vleesproductie met 4,6 procent naar 1.916.000 ton in 2012. In 2012 zijn er 19 miljoen varkens geslacht en in 2011 20,4 miljoen stuks. Dit is een afname van 6,9 procent. De minister stelt het antibioticumgebruik wel in een enigszins verkeerd perspectief. Zij vergeet dat de totale productie van biggen en vleesvarkens in Denemarken in feite nauwelijks is gedaald. De totale productie is afgenomen van 28,8 miljoen varkens in 2011 naar 28,6 miljoen stuks in 2012. Een afname van 0,7 procent. De totale productie is het totaal van de levende export van biggen en vleesvarkens en de binnenlandse slachtingen. De 10,5 procent toename van het antibioticagebruik volgens de minister is behoorlijk overtrokken, omdat de export van biggen zeer sterk is toegenomen. Gespeende biggen zijn immers de grootverbruikers aan antibiotica en vleesvarkens duidelijk minder. Biggen tot 30 kilo verbruiken 77 procent van het totale verbruik aan antibiotica volgens onderzoeker Dupont van de universiteit van Kopenhagen.

Het antibioticagebruik is sinds het topjaar 2009 met 17,1 procent teruggebracht. De afname is 21,4 procent geweest tussen 2009 en 201, bij een stijging van de  productie met 1,2 miljoen dieren. Duidelijke oorzaken voor de stijging van het verbruik kan Hans Aarestrup, directeur van Danske Svineproducenter, desgevraagd niet aangeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.