Varkenshouderij

Nieuws 62 reacties

Krachtenbundeling in afdekken prijsrisico’s varkenshouderij

Uden - DLV België, DLV Intensief Advies, FS-Innovators en LLTB gaan samenwerken op het terrein van het afdekken en beheersen van markt- en prijsrisico’s voor de primaire sector en aanverwante business in Nederland. De intentieovereenkomst is getekend. De vier partijen willen de markt op als Market Advisory Service Nederland BV. Binnen de markt- en prijsrisico’s gaan zij op zoek naar een nieuwe manier om de schommelende marges voor de primaire sector af te dekken.

Bijzonder aan de nieuw ontwikkelde systematiek is dat het gebaseerd is op het ‘hedgen’ van de voerwinst. Er wordt gelijktijdig op de biggentermijnmarkt, de voergrondstoffenmarkt én de vleesvarkenstermijnmarkt een contract afgesloten, waardoor de voerwinst wordt ‘vastgezet’. Voor wie zich houdt aan de spelregels zal, volgens DLV, een verlies op de beurs altijd gecompenseerd zien worden door een winst op de vrije markt en omgekeerd. Paul Bens, directeur DLV Intensief Advies: “Je focust niet op één onderdeel, maar op alle drie de facetten. Dit biedt kansen om de schommeling in de marge te verkleinen en wellicht komt er geleidelijk aan meer lange termijn denken in de varkenssector door tot stand.”

Aanleiding voor de genomen stap zijn de schommelingen in varkens- en voerprijzen waardoor ook de liquiditeitsschommelingen enorm toenemen. DLV: "voerprijs en vleesprijs volgen elkaar minder dan in het verleden. Verder hebben we te maken met toenemende specialisatie en schaalvergroting. Als laatste factor is het krappe rendement van de laatste jaren oorzaak van een klein bufferend vermogen op de bedrijven. Dit doet de vraag naar beheersing van het prijsrisicomanagement volgens deze organisaties in de toekomst toenemen."
In België loopt het principe van ‘hedging’ op de termijnmarkt al vanaf 2012. Dirk Coucke, DLV België: “In België hebben we een aantal groepen varkenshouders bijeen die via hedging op de termijnmarkt de schommelingen probeert te dempen. Deze varkenshouders vertegenwoordigen 10% van de Belgische markt en zij sluiten maximaal 35% van hun productie af op de termijnmarkt. Tijd om het ook op de Nederlandse markt te introduceren.”

Samen met ondernemers worden er ‘Pig Trading Companies’ gestart. Per ‘companie’ werken er 30 à 40 ondernemers samen. LLTB, DLV België en DLV Intensief Advies gaan samen met deze groepen actief aan de slag om het onderwerp in de Nederlandse markt verder vorm te geven. Niks zonder het directe belang van de varkenshouders die, volgens de betrokken organisaties, zelfstandig het bestuur van de companie moeten gaan vormen. Bas Boots, directeur LLTB ontwikkeling: “De betrokkenheid van de varkenshouders is van groot belang, want juist als je zelf belang hebt, dan ben je de beste kartrekker. Wij kunnen, en gaan ook zeker, vanuit onze rol de ontwikkelingen ondersteunen en stimuleren”.

Laatste reacties

 • arkova

  Dit kan alleen maar lukken wanneer je die contracten afsluit in het land waar de producent zich bevindt,want bij een grens sluiting,om wat voor reden dan ook,kan je voor een rare verrassing komen te staan,omdat de markt dan heel grillig kan worden!

 • John*

  het gaat erom welke cash settlement aangehouden wordt niet zozeer t land. waar de producent zich bevindt.

 • arkova

  op dit moment is dat het duitse

 • joannes

  Een complex wondermiddel, zo lijkt het! Ik ben benieuwd wie de commissie vangt? En wie het risico? Waren die woningbouw verenigingen in NL niet ook het risico op een rente stijging, nb gehedged, aan het afdekken toen de banken kwamen om vooral bij te storten, omdat de rente niet gestegen maar gedaald was!

 • math878

  Als je varkens verkoopt op termijnmarkt in Duitsland en er breekt een dierziekte in Nederland uit heb je dubbel verlies, de vlieger zoals in artikel genoemd gaat dan niet op!! Termijnmarkt Duitsland omhoog vanwege tekort door ontbreken import varkens uit Nederland en fysieke markt in Nederland klapt onderuit door overschot, en juist daar moet je dan je varkens kwijt. Dan loop je juist in crisistijd enorme risico's welke je wellicht de kop kosten, terwijl doelstelling zekerheid is. Ben benieuwd hoe ze dat willen ondervangen

 • jentje1

  Misschien best eens een informatievergadering volgen.

 • gerjan slingenbergh

  Hoe ingewikkeld je het ook maakt, de vraag en aanbod situatie blijft de markt bepalen. Vroeger toen de boeren nog niet tot hun nek toe in de schulden zaten
  kon men wachten met het opzetten van nieuwe varkens. Dat kunnen ze nu niet meer en daarom is er ook geen varkenscyclus meer. Het doet me denken aan een Afrikaner die een weeek werkt en dan voldoende geld heeft om een week vrij te nemen. Die luxe hebben wij hier in Europa niet.

 • joannes

  Uiteindelijk zijn de voerkosten het meest bedreigend voor de sector! Ziekte, handelsproblemen, enz, vertalen zich in scherpe prijsdalingen of stijgingen, voor de gehele sector, maar regionaal gelden, en nooit met hedgen in voer kunnen worden afgedekt. Wanneer voerkosten de bedreiging zijn moet je er altijd alert op zijn en zeker wanneer ze goedkoper dreigen te worden. En wel om 2 redenen: 1) de productie gaat stijgen omdat het makkelijker wordt varkens te produceren en 2) de voerkosten kunnen plotseling gaan stijgen waarmee je verrast kan worden en ineens veel meer moet betalen. Dan komt daarbij; wanneer de kosten voor het produceren snel gestegen zijn de opbrengsten gaan stijgen ivm dalende productie. Dus wil je goed gebruik maken van hedge mogelijkheden moet je niet altijd in dure constructies gehedge zijn maar wanneer je oogst problemen kan verwachten voor de belangrijkste voercomponenten. Soya en Corn. Zoals afgelopen jaar weer bewezen is! Zie vervolg

 • joannes

  Vervolg#8 Men sprak al een paar weken over de droogte in de US en de mogelijke consequenties voor de oogst. En dat in een periode waarin de prijzen voor contracten gestaag daalden, omdat de producenten, de boeren in de winter en het voorjaar verkopen voor cash voor financiering. Ineens steeg de prijs om 2 redenen: 1) boeren stopten met verkopen omdat ze vreesden dat de oogst wel eens minder en mogelijk duurder zou kunnen worden als de geldende marktprijs. en 2) een aantal boeren en speculanten hadden te veel verkocht en moesten hun contracten terugkopen. Het gevolg was een prijs stijging op: 6 juni 2012 die bleef stijgen tot een hoogste punt in september 2012, daarna zakte het stof en ging men anticiperen op het volgende jaar. En hier zie je dat de boeren voor een top zorgen omdat daar verkoopdruk ontstaat op de 1500 $ per contract. Wanneer nu oogst en het klimaat meevalt daalt de prijs op een hoge oogst verwachting en anderom stijgt hij. Voor mij is het goedkoper deze grafiek in de gaten te houden dan altijd gehedged te zijn. Verleden jaar kon je in September de voerwinst voor het jaar al ¨oogsten¨ met deze methode!
  De grafiek waaruit je eea kan lezen: http://data.cnbc.com/quotes/%40S.1/tab/2

 • info141

  @Joannes. Ik ben geen varkenshouder maar heb een bedrijf in de vleesveredeling. Ook bij de middelgrote bedrijven in de vleesverwerking is de situatie nijpend. Naar mijn idee met min of meer dezelfde oorzaak, ongebreidelde en ongestructureerde productie zonder overleg met de markt. Ik ben het grotendeels met je kritiek en met de door jou voorgestelde oplossingen eens. Ik denk alleen dat het in de basis nog simpeler kan en dat er meer macht bij de varkenshouders (bij goede samenwerking) bij de varkenshouders is dan je denkt. Zie vervolg.

 • info141

  Als de overgrote meerderheid zich zouden samenvoegen tot één machtsblok, een verkoopburo (enigszins vergelijkbaar met Van Drie), die namens die meerderheid een nieuwe manier van prijszetting eist, dan is de kans groot dat de slachterijen hierin meegaan. Met een andere manier van prijszetting zou je kunnen denken aan het moment waarop de prijzen worden afgemaakt. Je zou bijvoorbeeld aan het begin van de cyclus aantallen en prijzen af kunnen spreken. Op deze manier kun je gezamenlijk meer sturing geven. De slachterijen hebben behoefte aan varkens en ook voor hen is het een voordeel als ze reeds ver vooraf weten wat de prijs van het varken wordt. Zij kunnen hierop anticiperen. Zie vervolg.

 • info141

  Het voorgestelde systeem zal geen giga-prijsstelling tot gevolg hebben. We hebben vanzelfsprekend ook te maken met de internationale markt. Toch zeker wij omdat er 70% moet worden geëxporteerd. Uiteindelijk is het dus gebaseerd op en een realistische kostprijsberekening incl. ondernemersbeloning bij een uitgebalanceerde markt. Grote overwinsten zullen dan nooit meer mogelijk zijn, maar grote verliezen evenmin (zie Van Drie). Maar een structurele verhoging van 5 to 10 centen moet naar mijn mening mogelijk zijn. Als de varkensbedrijven daar 1 cent van afgeven voor een professioneel verkoopburo (sturing en prijszetting, enigszins zoals bij Van Drie) zou dat moeten kunnen werken. Over de invloed ervan op de internationale markt, zou je met de industrie in gesprek kunnen gaan. Wellicht dat er dan een oplossing in de aantallen moet worden gezocht. Maar dat is niet zeker. De transparantie zou voor een evenwichtigere ketenverdeling kunnen leiden en tot iets meer rust op de markt. Helemaal kun je de markt niet regisseren omdat de wereld nou eenmaal steeds kleiner wordt. Maar de internationale vraag naar vlees bzal voorlopig blijven groeien. Diegenen, die dat vlees in de beste prijs-kwaliteitsverhouding kunnen leveren, zullen overleven. Een open houding en transparantie zal tot structureel voordeel kunnen leiden. Zie vervolg.

 • info141

  Ik heb vaak de naam Van Drie vermeld. Ik besef dat een vergelijking met de kalvermarkt op heel veel manieren niet opgaat, maar in grote lijnen zie ik wel parallellen. Het overleg met de retail is niet aan de primaire sector, dat moeten de slachterijen regelen. Maar de primaire sector moet in overleg met de slachterijen op een beter gestuurde productieomvang gaan zitten, waarbij de primaire sector een faire prijs kan afdwingen. Als er dan (wat ik niet geloof) minder varkens nodig zijn, dan zou de primaire sector er verstandig aan doen om het overschot in overleg 'uit de markt' te halen, voordat de markt het zelf (door verliezen) afdwingt. In de laatste situatie heeft er n.l. iedereen toch last van en blijft de prijs vooral bepaald worden door de lage kostprijs van de 'grote jongens', terwijl je dat nu net wil voorkomen. Dit is allemaal niet simpel, maar wel te doen. En noodzakelijk, lijkt me.

 • joannes

  @info141, ik zou op je bovenstaande commentaar in willen gaan maar heb daar op een ander column al min of meer mijn idee/commentaren daarover gegeven. Wat vindt je daar van? http://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2013/2/LTO-en-NVV-moeten-werk-maken-van-positie-varkenshouder-in-de-keten-1177392W/

 • alco1

  Zeer ingewikkeld beste mensen. Ik ben bang dat het een afschuif systeem wordt van je eigen verantwoordelijkheid.

 • pff

  hallo,
  Weet je wie beter wordt van gans die krachtenbundeling?
  Dat zijn dlv belgie,dlv intensief advies,fs innovators en lltb !
  Weet je wie het zwarte schaap blijft?
  Jawel, de boer !
  Voorgaande bedrijven kunnen en willen niets kostenloos doen en zijn enkel uit op eigen winstbejag !

 • dlvbelgium

  Op de stelling dat wij enkel uit eigen winstbejag hierin stappen, wil ik toch even reageren. Ik denk dat het wel degelijk de varkensboer is die vraagt naar oplossingen voor prijsstabilisatie en correcte prijsvorming. Wij, als adviessector die het goed meent met onze klant -de varkenshouder-, zijn bereid om ons te verdiepen (lees investeren) in deze moeilijke materie en oplossingen aan te reiken. Dit wel degelijk op vraag van de sector. Uiteraard werkt iedereen ook om een boterham te verdienen en we weten nog bijlange niet hoe we hieraan geld zullen kunnen verdienen, want momenteel zijn de kosten veel hoger dan de opbrengsten en is de liquiditeit op de varkenstermijnmarkt veel te laag. Het enige wat ons in deze bezig houdt en waar we een oplossing voor zoeken is : hoe krijgen we de prijs voor het varkensvlees op een niveau dat de varkensboeren moeten hebben om een eerlijk inkomen te hebben ? Of anders gesteld : hoe kunnen we vermijden dat varkenshouders alle prijsrisico's moeten nemen en dat iedereen voor en achter in de varkenskolom zijn marges kan doorrekenen ? Wel hiervoor zijn we ervan overtuigd dat een goed werkende termijnmarkt verschillende oplossingen biedt. In een steeds globaler wordende vleesmarkt en een steeds opener economie met steeds sneller wordende informatieverstrekking is het gevolg dat prijzen steeds meer schommelen en de best geïnformeerde wint dan meestal (kennis = macht).

 • dlvbelgium

  Doordat deze marktinformatie op een transparante manier, of tenminste transparanter dan de fysieke markt, weerspiegeld wordt in de termijnmarktprijzen, krijg je in een periode van 4 à 5 maanden bepaalde momenten dat het interessant wordt om een voedermarge af te dekken. In de fysieke (spot)markt krijg je maar één moment waarin je moet akkoord gaan met de prijs, dat is op het moment van levering. Op de termijnmarkt krijg je wel degelijk 4 à 5 maanden de tijd om je prijs of je marge vast te leggen. Dat biedt mogelijkheden en kansen ! Voor de kostprijs van de termijnmarkt zelf (max 40 EUR per 8000 kg vlees die je afdekt) moet je het niet laten. Wij zijn ervan overtuigd dat een termijnmarkt ook nuttig en noodzakelijk is om stabiliteit in de prijszetting te krijgen en om prijszettingen te krijgen die meer afgewogen zijn en rekening houden met de kostprijs. Als wij varkensvlees aanbieden op de termijnmarkt voor een beredeneerde prijs die rekening houdt met de voederprijs, dan kunnen retailers of slachthuizen tegen een dergelijke prijs vlees aankopen en hun prijs vastleggen. Zo ontstaat een parallelle contractmarkt die stabiliserend werkt. Dit alles kan enkel indien er ook een betrouwbare prijsnotering is in de toekomst. Terug een reden om termijnmarkten toe te juichen.

 • dlvbelgium

  De opmerking dat er ook risico's aan verbonden zijn bij calamiteiten als varkenspest waardoor de Duitse prijs niet meer gelijk loopt met de binnenlandse prijs is inderdaad terecht. Maar daarvoor doen we het in groep en liefst nog grensoverschrijdend (Benelux) zoals we nu trachten te doen, waardoor bij een calamiteit de openstaande posities eventueel, mits akkoord van de leden, kunnen worden overgedragen aan leden van een ander (niet getroffen) land.
  Vergeet ook niet dat deze coöperaties waarvan sprake, de zogenaamde Pig Trading Companies, eigendom zijn van en geleid worden door de boeren zelf en wij als adviseur enkel ingehuurd worden voor de professionele begeleiding.
  Kom eens luisteren naar de voorlichtingsavonden die binnenkort worden georganiseerd vooraleer je mening te vormen. Natuurlijk enkel als je wilt dat er iets verandert aan je huidige voederwinst.

 • pff

  Hallo,
  Je moet het allemaal nie zover gaan zoeken !
  Waarom waren/zijn de aardappellen goed aan prijs?
  Waarom is het voeder duur?
  Waarom is de diesel duur?
  Antwoord is simpel,omdat er geen over aanbod/produktie van is !
  Een produktiebeperking/afspraak is veel simpelder en voor iedereen toegankelijker maar de 'mentaliteit' is der wel nie voor aanwezig ! Stel nu eens da we nog eens een 'boerejaar' krijgen in 2013 !
  Wat wordt dan het resultaat voor 2014.....idd, nen hoop nieuwe stallen zullen de grond uit reizen waardoor........ ge weet het wel al zekers ? grts

 • gerjan slingenbergh

  @pff Ik begrijp ook niet dat de meeste mensen daar de oplossing niet in willen zien.

 • dlvbelgium

  @pff
  Jouw stelling klopt in de fysieke markt. Elke week wordt er afgewacht als er teveel of te weinig varkens zijn en wordt er gewacht wat de prijs gaat doen. Een klein overaanbod heeft direct gevolg op de prijs en vice versa. Maar op de termijnmarkt wordt een prijs gevormd op de verwachte vraag en aanbod in de toekomst en niemand kan dit exact voorspellen waardoor er kansen komen om toch betere marges af te dekken. Met als bijkomend positief effect dat een deel van de marktprijs al vast komt te staan waardoor het effectieve over- of onderaanbod in de fysieke markt minder effect heeft. Gevolg : minder prijsschommeling en dus een stabiliserend effect. We hebben nooit gezegd dat we door de termijnmarkt een betere prijs bekomen maar wel een nivellering van de dalen en, spijtig genoeg, ook de pieken. Dat maakt dat je als varkensboer minder risico loopt om de prijsdalen te moeten opvangen door de betalingsachterstand van de leveranciers (lees voerbedrijf) te laten oplopen waardoor je onderhandelingspositie terug en dus je marge verkleint.

 • gerjan slingenbergh

  @dlvbelgium Alsof we bij aadsappelen en granen geen termijnmarkten hebben.
  Als men de prijs wil verbeteren zal men gewoon minder moeten produceren.

 • joannes

  @dlvbelgium, vraag je eens af of de verwerkers ook werkelijk via de termijn markt hun vlees gaan prijzen? Ik denk van niet! En wel om de reden dat de marge voor de varkenshouders uit de keten is ivm de overcapaciteit die voordurend verse varkensvlees capaciteit stuwt. Wanneer het vlees een keer door een omstandigheid duur is, worden de verwerkers, gesandwiched zoals met het commentaar van @info141 bevestigd wordt en nu ook duidellijk blijkt uit de verliezen bij VION en de Pyrrhus overwinningen van Van Rooi en Tönnies die beide slim en oppertunistisch partikulieren initiatieven en vette EU subsidies inzetten om de coöperaties eruit te manuvreren. Allemaal korte termijn strategieën in de onderlinge concurrentie, waar de boeren naar kijken maar struktureel de marge niet terug brengen. De consument, beschermt door regulering en de retail geconcentreerd met cart blanche dwingen net zolang tot die stuwende varkensproductie capaciteit een keer stopt met directe onderhandelingen of via de termijnmarkt want er is en blijft aanbod voldoende. De vleesvarkensprijs blijft structureel te laag met deze korte termijn keten struktuur! Met of zonder termijnmarkt!

 • joannes

  @dlvbelgium, de termijn markt lijkt met complexe methodes een oplossing voor de volatiele voer markt, maar ook dat is beperkt. Zoals ik hierboven al een keer heb uitgelegd. Altijd gehedged zijn is duur en alleen profeitelijk voor de broker of commissionair omdat hij een schijn deskundigheid introduceert die weer extra marge opeist van die boer die het zou moeten beschermen. Wanneer de boer wat wil kan hij beter met zijn eigen boekhouder of bank, het eerst goed uit laten leggen, en dan ..... wanneer het voer te duur dreigt te worden, via zijn eigen bank, prijsrisico´s afdekken met futures zoals hierboven beschreven. En ... de illusie dat de marge voor het varken terug komt met de termijn markt vergeten want daar is vleesproductie capaciteit reductie en oplijnen met de vraag voor nodig; een marge die extra door die bij overheids regulering beschermde consument betaald zal moeten worden!

 • dlvbelgium

  Termijnmarkten zorgen niet voor betere marktprijzen naar kunnen wel zorgen voor stabielere marges. Moesten voeder en vlees steeds met elkaar gelijk lopen, is er geen nood aan risicoafdekking, maar de relatie tussen voederprijs en vleesprijs is steeds meer zoek. Vandaar dat we met de Pig Trading Companies de voederwinst of -marge afdekken en niet de voeder- of de vleesprijs apart. Dat maakt dit initiatief zo uniek. Dat maakt ook dat wij in principe niet wakker liggen van de vlees- of voederprijs (die we toch niet kunnen beïnvloeden volgens jouw stelling) maar wel van de combinatie ervan, nl. de voederwinst. Je zou versteld staan van de schommeling van die voederwinst in een periode van 4 à 5 maand voorafgaand aan de fysieke marktprijs. Dat is het interessante aan een termijnmarkt : je kunt je voederwinst zelf bepalen door het moment van vastklikken zelf te kiezen. Dat in tegenstelling tot de fysieke markt waar je de prijs ondergaat (zie in mijn vorige blogs). En uiteraard kun je zelf ook de termijnmarkt op gaan maar je zult versteld staan van de tijdsbesteding dat dit vergt. Geen probleem dus als je die tijd kunt vrijmaken.
  Laat ons daar eens verder over praten na een infovergadering. Een blog is daar niet voor geschikt.

 • info141

  @joannes. Ik heb je bijdragen gelezen. En ik denk dat we wel min of meer dezelfde taal spreken. Ik denk dat de ene oplossing de andere niet per se hoeft uit te sluiten, er zijn m.i. meerdere oplossingen, die gezamenlijk tot verbetering kunnen leiden. Produceren kunnen de meeste boeren het best en het goedkoopst. In handel zijn de meeste wat minder. In het verleden waren er daarom handelaren, die er inmiddels door de slachterijen uit zijn geknikkerd. De boeren hebben een professioneel verkoopburo nodig, die namens de aangesloten bedrijven, in goed overleg (voorafgaand) met de potentiële afnemers. Indien dat verkoopburo een aanzienlijk percentage van de beschikbare varkens vertegenwoordigt, liggen er voldoende kansen om van die 'relatieve' macht gebruik te maken. Uitgaande van een sterke Internationale kostprijspositie, moeten er mogelijkheden zijn om, o.b.v. marktinformatie, zie @joannes, hoeveelheden en prijzen af te spreken.

 • info141

  Een ander afrekensysteem (prijs- en kwantiteitsafspraken aan het begin van cyclus) leidt m.i. naar een betere verdeling van de marges. De slachterijen hebben behoefte aan rust in de aanvoer. Daarnaast weten ze ver vooruit wat hun vlees gaat kosten, en kunnen op basis daarvan hun prijsafspraken maken.

 • pff

  @ info
  de handelaren zijn der in het verleden uitgeknikkerd door de boeren,niet door de slachterijen ! De boeren wilden immers 'rechtstreeks' leveren onwetende dat ze hiermee de concurrentie uitschakelen !
  Een 'professioneel verkoopsburo', weet jij wel wat dat dat kost?
  Nen manager,nen chef,wa verkopers en wat administratief bedienden !
  Je komt al rap aan een kost van 250.000€ / jaar !

 • info141

  Een goede professionele organisatie kost veel meer, reken maar op een paar miljoen per jaar. De varkensmarkt is diverser en ingewikkelder dan de kalvermarkt. En geloof me dat Van Drie er iets meer voor betaalt om de boel onder controle te houden. Maar wat het kost, zegt niets, als je niet weet wat het oplevert. Als een groot merendeel van de varkenshouders zich bundelen, hebben ze een hele andere positie bij de slachterijen. Dat moet je professioneel aanpakken.

 • info141

  Als je de marge structureel met minimaal 5 cent kunt verhogen, is de investering in een verkoopburo snel terug verdient. Het belang is supergroot, de bedragen zijn enorm. Dat vereist een slim verkoopburo, die informatie heeft over aantallen, etc. etc. En die direct namens de aangesloten varkensboeren opereert. Dat moet met verstand en overleg gebeuren, zeker om de 'macht' te behouden.

 • Cees Oostrom.

  Meer zaken doen met een goede handelaar die uw belangen weet te behartigen.

 • joannes

  @info141, Er worden in Nederland geslacht zo´n 14,5 mlj varkens (2011). bron CBS van 93 kg geslacht gewicht. We produceren dus bij elkaar exclusief export afgerond 1.350 mlj kg varkensvlees, welke, met jouw voorstel, 5 tot 10 ct zou kunnen stijgen voor een investering van 1 cent in een verkoopbureau. Dat zou betekenen dat een verkoopbureau met een budget van 13, 5 mlj een méér opbrengt voor de boeren van 54 tot 121,5 mlj € voor de vleesvarkens in Nederland geslacht! Met deze cijfers voldoende reden om het eens te bestuderen denk ik!

 • arkova

  wanneer je iets indekt en je behaalt winst zijn er ook verliezers plus de kosten voor bemiddeling,of andersom!

 • Gebr.hendrikx

  Veel handelaren zijn slechts relatiebeheerders/transporteurs van de slachterij.
  Ben het eens met reactie 29.
  Handelaren moeten weer meer toegevoegde waarde creeren voor de varkenshouder.

 • joannes

  @Gebr.hendrikx, handel bestaat bij het beter geïnformeerd zijn over vraag en aanbod vwb: plaats, kwaliteit en moment. Nu wanneer de boer zich daar niet mee kan of wil bemoeien is hij afhankelijk van de handel en/of de slachterij voor de afzet van zijn productie. De ervaring leert nu dat beide groepen onder druk van de consumenten via de retail die druk alleen maar doorleggen naar de boeren in de vorm van een negatieve of schrale marge. Dit betekent dat óók zij de regie kwijt zijn over voldoende waarde toevoegen. Dan is het toch tijd dat de boeren de regie zelf weer oppakken. De pijn wordt oneerlijk en onrechtvaardig bij de boer gelegd omdat de handel en de verwerkers altijd de grondstofprizen ge (mis)bruiken voor hun eigen marge.

 • alco1

  Theoretisch kan er heel veel.
  Men kan een overkoepelende organisatie creéren die een machtspositie kan hebben op alle markten zowel op voer- als vleesmarkt, maar dan moet men wel heel groot denken want prijs wordt niet alleen op de Nederlandse markt bepaalt.
  Zo kan er ook productie beperking afgedwongen worden, om zo vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
  De praktijk zal echter veel grilliger zijn. Hoe groot mag die organisatie wel niet zijn? De wereldhandel is heel groot. Hoe krijg je alles op een rij? Hoeveel kost de controle.

 • joannes

  @alco1, je denkt als een boer die consumenten als zijn varkens wil controleren! Zo werkt het niet en zo kan het bij de mededingings wet niet werken. Het enigste wat een centraal centrum kan doen is nuttige markt informatie verzamelen en distribueren zodat de individuele boeren verliesperiodes kunnen ontwijken. Wanneer verliesperiodes vroeg in het productieproces ontweken worden, betekent dat voor betrokken boer minder verlies en daarmee een hogere gemiddelde opbrengst. En voor de markt; een efficiëntere productie vanuit het producenten belang gezien die varkens levert op gewenste momenten waar de transactieprijs voor de boer voldoende is voor de continuïteit van zijn bedrijf. Elke boer kan altijd in dit systeem zijn eigen critische punt berekenen in de balans vaste en variabele kosten voor wel of niet produceren. Het Doel is dus: De afhankelijke positie van de boer aan het eind van zijn productieproces vertalen naar een invloedrijke positie aan het begin of tijdens het proces. Zie vervolg

 • joannes

  Vervolg #38 Verwerkers zullen wanneer ze de varkens, inclusief voldoende marge, van boeren moeten kopen, dit aanbod moeten vertalen in hogere opbrengsten bij hun klanten of nieuwe klanten. Zij kunnen natuurlijk met dezelfde info werken. Het internationale deel van dit verhaal is ook te beheersen met dezelfde methodiek. Wie wil varkens verkopen voor verlies? We verkopen alleen wanneer we qua operatie op die internationale markt kunnen concurreren, met de juiste prijs kwaliteit verhouding. Dankzij de specialisatie en relatief lage kosten per kg in vergelijking met het buitenland zullen we de internationale postie, mogelijk met iets minder, -dat verliesgevende deel- , wel behouden. Wanneer Voer leveranciers en Verwerkers hierdoor een te lage dekking voor hun operaties hebben, zullen ze daar open over moeten zijn en mogelijk kunnen zij dit uitonderhandelen met boeren maar niet ten koste van de betrokken boeren. Varkens voeren om de voerfabriek of de slachtlijn draaiende te houden kan niet op de varkensboer zijn kosten. Wanneer de retail, met meer dan 10.000 Stock Keeping Units, dankij consumenten gedrag info uit kassa/afreken informatie, deze kan vertalen naar inkoop en promotie informatie met bijna 0 % risico op voorraad en finacieringskosten, moet een boer dat toch zeker voor 98% zekerheid kunnen voor een start.

 • alco1

  Toekomst kijken naar wat er dan afgezet kan worden voor een goede prijs is moeilijker dan je misschien denkt. Zoals nu de situatie is kan ik wel stellen dat er over vier maanden minder varkens aangeboden moeten worden. Maar hoe regel je dat, omdat het ook nog een inter nationale handel is. In mijn visie wordt het één groot afschuif systeem, waar iedereen de beschuldigende vinger naar elkaar gaat uitsteken. Prijs kan enorm fluctureren bij maar 1% aanbod verschil, hetzij onder of boven de vraag. Hoe regel je dat?

 • pff

  Door minder te produceren alco1 !
  Info 141, denk je nu echt dat de vleesgroothandel/slachthuizen die 5ct marge uit hun zak gaan betalen ? Mijn ervaring is dat iedereen iedereen moeilijker en moeilijker kan betalen op vandaag ! ! Daaraan kan je zien dat iedereen (behalve wie verkoopt aan de consument) moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen ! Simpel vb, wie levert aan colruyt moet x-aantal weken wachten op zijn geld, koop je iets in de colruyt, dan moet je direkt betalen !

 • alco1

  pff, doe een voorstel hoe je minder kunt gaan produceren, m.a.w. hoe wil je het regelen.

 • pff

  Iedereen heeft een vergund/gekend aantal zeugen !
  Laat wie biggen verkoopt 27 biggen per vergundezeugplaats verkopen en wie gesloten is 25mestvarkens per vergunde zeugplaats ! Hoe beter de kweker,hoe minder zeugen hij nodig heeft om die biggen/mestvarkens af te leveren ! Tis maar nen gedachtengang,tis geen oplossing maar misschien zit er wel iets in deze redenering ! Waarom is de diesel duur? Omdat er produktieafspraken zijn !

 • joannes

  @alco1, als het eenvoudig was of voor de hand liggend was het ook al lang uitgevonden. Maar vraag je eens af waarom de boeren met hun productie proces starten zonder ideeën voor de markt vraag en de dan geldende prijs. Dat is risico nr 1 en daar komt nb nog bij dat zij ook geen controle of kostenpost nº 1 hebben: de voerkosten. Alles in het vertrouwen dat de verwerkers het wel weg werken, nu, die verwerkers leveren steeds minder marge is de praktijk;dan moet je toch de bakens verzetten. Als waar is wat je zegt, dat 1% of gem 600 varkens per dag bij 1,2 mlj slachtingen per maand en 20 werkdagen, het verschil maken voor NL moeten die verwerkers zich schamen dat ze die varkens niet in een nieuwe markt voor een redelijke prijs kunnen verkopen. En waarom doen ze het niet? Waarschijnlijk omdat ze het belang ervan niet inzien, of het niet willen, of het hun zaak niet vinden, of het gewoon niet in taakbeschrijving staat. Zie Vervolg

 • joannes

  Vervolg #44 Varkens boeren, of dat centrale punt moet een informatiestroom per week gaan leveren die de verwerkers in staat stelt voldoende voor een voldoende prijs te verkopen op voorhand zodat er voldoende marge voor de boer overblijft. Het boeren belang moet ook verwerkers belang worden zoals de coöperatie ooit is opgezet. En de boeren moeten wanneer die varkens voor een betere prijs gaan zich inhouden met uitbreiden, zoveel dat die prijzen op niveau blijven. Geïnformeerd door dat varkensbericht die de verkoop informatie van dag tot dag vertaalt naar productie informatie op elk moment in het productieproces. Precies zoals dat in de Auto industrie, Dranken industrie of de Retail gaat: daar beheersen ze ook hun (werk)voorraden.

 • alco1

  pff,denk je er wel aan dat het een internationale markt is.
  Diesel is duur door de accijns die erop liggen. En de afspraken die in de OPEC gemaakt worden geschiedt door mensen die geld zat hebben en dat is in varkens branche wereldwijd heel anders.

 • Gebr.hendrikx

  Mester tijdig doorgeven aan fokker dat mester in september geen biggen wil ontvangen.Wegvallen slachtdagen eind december en tegenvallende vleesafzet in januari zorgt ieder jaar weer voor overaanbod van varkens in januari die langdurig de markt verzieken doordat gedeelte hiervan in vriezer gaat.
  Maandje leegstand heeft niet alleen nadelen,is ieder geval goed tegen ziektedruk.Knop in het hoofd moet omgezet worden;Het gaat niet om zoveel mogelijk afgeleverde varkens per jaar maar om hoogste voerwinst per varkensplaats per jaar.

 • joannes

  Precies @gebr.hendrixs, wanneer, al bestaande gegevens en mogelijk een paar nieuwe, uitgewerkt worden op EU niveau, NL niveau, NL regio niveau, Verwerkers niveau,....... naar Mester en Fokker niveau, en vertaald worden in Moment, Plaats en Tijd. Met een historie van voor gaande jaren, weken, dagen en een prognose voor het volgende jaar (de 11 maanden werkvoorraad) voor weken en dagen. Met een incidenten en voer prijs, kunnen varkenshouders dan hun eigen beslissingen nemen afhankelijk van hun eigen kosteprijs en verwachte potentiele marge aan het eind van hun proces van toegevoegde waarde. Alles om de productie te ¨fine tunen¨ op de verwachte consumenten vraag, Precies zoals ze dat ook in andere industrieeën doen.

 • info141

  @pff. Ik weet als geen ander dat we te maken hebben met een internationale markt. Maar ik weet ook dat we daar als Nederland nog steeds een belangrijke stem hebben. Pas als je druk kunt uitoefenen op de slachterijen, heb je wat te vertellen. Druk kun je niet uitoefenen als er duizenden verschillende leveranciers zijn, die individueel worden uitgeknepen. Het feit dat de prijs pas wordt bepaald op het moment dat de varkens naar de slacht moeten, legt nog eens extra druk bij de varkensboer. Het is dus eigenlijk relatief simpel in de basis, in de uitwerking ervan is het i.d.d. veel ingewikkelder omdat je daarbij (zie Joannes) er verstandig aan doet om een professionele organisatie op te zetten, die niet alleen voor de korte termijn, maar voor de lange termijn voor structureel beter prijzen zorgt.

 • info141

  Mijns inziens moet er een enigszins vergelijkbaar systeem als dat van Van Drie opgezet worden, waarbij er informatie is over de gewenste productie-aantallen etc. etc. Dit MOET ook gewoon open en transparant met de slachterijen besproken worden, het is voor de lange termijn in het belang van boer en slachter. Om druk uit te oefenen (en om een stem te hebben) moeten die kleinere en middelgrote bedrijven (de groten redden zichzelf wel) hun varkens afzetten via een verkoopburo, dat tegen de slachterijen zegt; 'over 4 maanden hebben wij varkens. Wij vertegenwoordigen ± 70% van het totale aanbod. Wie wil die varkens hebben ? En hoeveel ?'. Pas als je die meerderheid vertegenwoordigt, kun je prijseisen stellen.

 • info141

  Ik ben ervan overtuigd dat de slachterijen in dit nieuwe afrekensysteem mee zullen (moeten) gaan, omdat ze anders bang zijn niet voldoende varkens te hebben. Daarnaast is 4 maanden vantevoren bekend wat de varkens kosten en kunnen ze tijdig hun prijzen daarop afstemmen. Dit geluid is natuurlijk niet nieuw, en het is misschien utopisch om te denken dat de varkensboeren te verenigen zijn, maar naar mijn idee kan alleen hiermee de toekomst van zowel de primaire sectior als de vleesindustrie worden gezekerd. En ik ben er redelijk zeker van dat Duitsland snel zal volgen met een vergelijkbaar systeem, indien blijkt dat het werkt.

 • info141

  De slachterijen kunnen het i.d.d. niet lijden om die 5-10 cent van hun marge te halen @Pff, daarin heb je gelijk. Maar je draait met dit systeem de prijszetting om, de macht komt in de handen van de boeren. Als je op de slachtingsdag moet wachten wat je varken opbrengt, heb je niks meer te vertellen. Daar maakt indirect de retail (via de slachterijen) misbruik van. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar Europa-wijd. Pas wanneer je daar iets aan verandert, heb je kansen. En ik denk (ik moet toegeven dat ik dat niet zeker weet) dat de Duitse varkensboeren snel zullen volgen.

 • pff

  Ik weet nog niet wat ik morgenavond van vlees eet,wie of wat kan dat dan voorspellen voor over 4 maand?????????

 • info141

  @pff Jij misschien niet, maar neem maar van mij aan dat de slachterijen dat tot op 90% wel voor over 4 maanden in kunnen schatten. Uitgaande van het feit dat de Nederlandse varkensproducenten in staat zijn om kostprijs technisch het varken te produceren met de beste kostprijs/kwaliteit verhouding, zal de bestaande vleesindustrie er behoefte aan hebben om hun slachtcapaciteit optimaal te benutten. Deze combinatie lage kostprijs en aanwezige slachtcapaciteit (zowel in Ned. als in Duitsland) kunnen in overleg kwantiteitsafspraken maken. Maar dat initiatief moet van de boeren komen of door de boeren afgedwongen worden.

 • joannes

  @pff, hoe denk dat een groot bedrijf als Albert Heijn of Jumbo zijn winkels vol krijgt met elke dag meer dan 10.000 artikelen op voorraad waarvan enkele 4 dagen ¨ten minste houdbaar tot¨ datums? Met verkoop informatie verzamelen, de process duur meten, en de leveranciers opdracht geven de producten precies op gewenst moment af te laten leveren om voorraad en financieringskosten tot een minimum te beperken en maximaal rendement te maken op geinvesteerd kapitaal en natuurlijk arbeid. Wanneer het voor zulke ketens lukt met (AH) 800 winkels, 4 reginale distributie centra en 2 landelijke distributie centra, moet het toch met dat één artikel van jouw, het vleesvarken wat nb nog zelf loopt en geen ¨ten minste houdbaat tot¨ draagt ook kunnen. Uiteindelijk gaat het om de productie van een 4000 bedrijven die maar aan een paar dominante slachtererijen leveren die maar weer een paar retailketens en andere klanten bedienen met urgentie (vers) bedienen en de rest gaat voor verzameling in de vriezer die ze vaak ook nog zelf beheren in een internationaal verkoop proces.

 • pff

  Als alles zo simpel is,waarom dan niet slachten voor eigen rekening ?

 • pff

  Als alles zo simpel is,waarom dan niet slachten voor eigen rekening ?

 • pff

  Als alles zo simpel is,waarom dan niet slachten voor eigen rekening ?

 • pff

  Als alles zo simpel is,waarom dan niet slachten voor eigen rekening ?

 • joannes

  @pff, omdat het het met elkaars informatie samenwerken moet worden, ieder in zijn eigen vakgebied. De verkoop en verwerking is een hele ander tak waar boeren meer van moeten begrijpen om hun eigen proces aan te passen aan de klantenvraag om niet te prodiceren wanneer er geen vraag is voor een voldoende prijs. Denk niet dat je het er even bij kan doen wanneer die takken met jaren ervaring elkaar er uit concurreren! De informatie vergaring is slechts een onderdeel van succesvol een bedrijf voeren!

 • pff

  samenwerken(landbouwer-vleeshandel) in een vrije markt is immers onbestaande !

 • joannes

  En.... hoe zijn de Market Advisory Service Nederland BV gevaren de afgelopen tijd. De voerkosten lijken nog steeds te dalen tov vorig jaar hoogste punt september! En de varkensprijzen zijn nu aan het stijgen?

Laad alle reacties (58)

Of registreer je om te kunnen reageren.