Varkenshouderij

Nieuws

Programma Monitoring Kritische Stoffen voortgezet

Zoetermeer – Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft woensdag in zijn vergadering het programma Monitoring Kritische Stoffen bij varkens voor 2014 vastgesteld. Het komt erop neer dat het programma in 2014 vrijwel ongewijzigd wordt voortgezet en nog onder de vlag van het PVV wordt uitgevoerd. Ook de sanctionering van overtredingen blijft volgend jaar nog in tact.

De toekomst van het programma Monitoring Kritische Stoffen (MKS)  is nog onzeker. Het ministerie van Economische Zaken ziet het programma niet als een publieke taak die zij over zou moeten nemen. Dat betekent dan dat de taak eventueel door de nieuwe brancheorganisatie voor de varkenshouderij zou moeten worden overgenomen of zou moeten worden geïntegreerd in de IKB-systemen. Ook een volledig stoppen met de monitoring zou een optie kunnen zijn.

Tijdens de bestuursvergadering van het PVV uitten verschillende bestuursleden hun ongenoegen over de opstelling van het ministerie in dezen. De regeling is destijds opgezet door het PVV om de voedselveiligheid zo sterk mogelijk te borgen. Bestuursleden vinden het te gemakkelijk dat het ministerie hier zo eenvoudig aan voorbij gaat en stelt dat het om bovenwettelijke eisen gaat die de sector maar voor eigen rekening moet nemen. Op voorstel van bestuurslid Hennie Swinkels stuurt het PVV nogmaals een brief naar het ministerie waarin het PVV het belang van de MKS onder de aandacht brengt van het ministerie en er op aandringt dat het ministerie hierin een stuk verantwoordelijkheid neemt. Om te voorkomen dat er in de tussentijd een gat valt doordat de regeling niet zou worden voortgezet, is besloten om de huidige regeling voort te zetten onder de vlag van het PVV.

Of registreer je om te kunnen reageren.