Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Nieuwe berekening kengetallen varkenshouderij

Wageningen - Wageningen UR heeft in opdracht van LTO Nederland en AgroConnect en samen met branche-organisaties en bedrijfsleven nieuwe kengetallen voor de varkenshouderij ontwikkeld, die beter passen bij de moderne bedrijfsvoering.

In de zeugenhouderij wordt de worpindex en het aantal gespeende biggen per zeug per jaar op een andere manier berekend. Het aantal gespeende biggen per zeug per jaar wordt nu berekend op basis van het aantal gespeende biggen per worp en de gemiddelde lengte van de cyclus (inclusief de verliesdagen). Tot nu toe werd dit kengetal berekend door het totaal aantal gespeende biggen te delen door het gemiddeld aantal aanwezige zeugen. Deze berekening past niet goed bij de systematiek van meerwekensystemen en daarom is er een nieuwe berekening ontwikkeld.

Voor de zeugen wordt verder het kengetal percentage zeugensterfte per jaar berekend.

Bij vleesvarkens wordt het nieuwe kengetal saldo per vierkante meter toegevoegd om zo de vergelijkbaarheid tussen bedrijven te verbeteren. Omdat er steeds meer beren worden gemest komen er nieuwe omrekenfactoren per soort vleesvarken van geslacht naar levend gewicht. De omrekenfactor voor levend-waaggewicht van 4,5 procent komt te vervallen.

Een laatste belangrijk punt is dat er wordt nagedacht over de vraag of alle bedragen exclusief btw worden vermeld. Het staat echter nog niet vast dat dit wordt geïmplementeerd in de managementsystemen.

De kengetallen en rekenregels worden beheerd door de onderhoudscommissie Uniformeringsafspraken Varkenshouderij van AgroConnect.

Eén reactie

  • massy

    Hoe je het ook berekend of telt het gaat over het saldo onder de dikke streep niet meer en niet minder.

Of registreer je om te kunnen reageren.