Varkenshouderij

Nieuws

Boete voor ontbrekende luchtwasser

Den Bosch - Het niet tijdig installeren van een luchtwasser levert een varkenshouder uit het Brabantse Lithoijen een straf op van 4.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Daarnaast kan de varkenshouder nog rekenen op een afroming van de illegale winst, die nog nader berekend moet worden.
De rechter geeft de boer vier weken de tijd om aan te geven of hij in staat is om een ontnemingsvordering te bepalen. De boer bestrijdt de uitgangspunten van de officier van justitie, die meent dat het illegale voordeel 12.870 euro bedraagt.
De officier van justitie eiste een onvoorwaardelijke boete van 4.000 euro.
De veehouder is de eerste van een groep veehouders bij wie bij controles geconstateerd werd dat ze geen of een niet werkende luchtwasser hadden.

Of registreer je om te kunnen reageren.