Varkenshouderij

Nieuws 1386 x bekeken

Veroordelingen in verband met monitoring

Zoetermeer - Het Tuchtgerecht van het Productschap Vee en Vlees heeft vijf uitspraken gedaan in zaken met overtredingen van de regelgeving op het gebied van de monitoring op blaasjesziekte (SVD) en de Ziekte van Aujeszky (ZvA) bij varkens. Vier zeugenhouders en één vleesvarkenshouder hebben één of meerdere trimesters geen dan wel onvoldoende bloedmonsters laten onderzoeken op SVD en ZvA. Het Tuchtgerecht heeft geldboetes opgelegd variërend tussen de 500 en 1.500 euro, waarvan een deel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Twee van de veroordeelde vermeerderaars verklaarden dat er wel bloed was getapt, maar zij konden geen uitslagen laten zien van het onderzoek. Een derde varkenshouder verklaarde dat hij zijn biggen op een andere locatie afmest en dat de vleesvarkens op die tweede locatie werden onderzocht op de beide ziekten. De veroordeelde vleesvarkenshouder verklaarde dat er van de dieren al bloed was getapt, waarop hij veronderstelde dat het niet nodig was om opnieuw bloed te tappen. Bovendien had de stal tijdelijk leeg gestaan.
Het PVV wijst er op dat op elke locatie waar per trimester 31 of meer varkens worden gehouden er verplicht moet worden voldaan aan de bloedmonitoringsverplichting voor SVD en ZvA. Dit houdt in dat er elk trimester 3 negatieve bloeduitslagen bekend moeten zijn om aan de verplichting te voldoen. De trimesters lopen van januari tot en met april, mei tot en met augustus en september tot en met december. De UBN-houder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van deze verplichting, aldus het PVV, en dient dus ook zelf in de gaten te houden of er elk trimester bloedonderzoek op SVD en ZvA heeft plaatsgevonden.
In de vijfde situatie ging het om een varkenshouder die in verschillende trimesters varkens in de stallen had van verschillende eigenaars die hun varkens daar tijdelijk hadden gehuisvest i.v.m. een bedrijfsverbouwing. Er werd gedacht dat de brieven van het PVV over het niet naleven van de verplichtingen niet van toepassing waren omdat er op de thuislocatie van de huurders al werd getapt.
Het PVV wijst er op dat de eigenaar van de locatie ongeacht van wie de varkens zijn verantwoordelijk is voor de bloedtapverplichting, dus ook als er sprake is van tijdelijk gebruik van een stal.

Of registreer je om te kunnen reageren.