Varkenshouderij

Nieuws 1327 x bekeken

Mestband kan gunstig zijn voor geurreductie

Lelystad - Het gebruik van een V-vormige mestband, voor gescheiden afvoer van mest en urine uit de vleesvarkensstal, heeft waarschijnlijk een geuremissieverlagend effect.

Dat concluderen onderzoekers van de Animal Sciences group uit een onderzoek dat is gedaan op VIC Sterksel aan het Kempfarm-systeem.

In de metingen in Sterksel werd een gemiddelde geuremissie vastgesteld van 12,5 geureenheden per m3. De onderzoekers concluderen verder dat het materiaal waarvan de mestband wordt gemaakt waarschijnlijk van invloed is op de ammoniakemissie. In een eerder onderzoek werd gewerkt met banden gemaakt van polypropyleen. Dat materiaal is veel gladder dan het nu gebruikte PVC. Met dat gladdere materiaal zijn waarschijnlijk lagere ammoniakemissies haalbaar, aldus de onderzoekers. Het enzym urease, dat verantwoordelijk is voor omzetting van ureum in ammoniak, hecht zich minder goed aan een gladde mestband en daardoor ontstaat minder ammoniak en dus is er ook minder emissie.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er ook emissiemetingen zouden worden uitgevoerd aan de Kempfarmstal in Leunen van Martien van Kempen zelf. Doordat deze stal door brand verloren ging en niet in de zelfde vorm is herbouwd is daar niets van terecht gekomen. daardoor zal ook de emissiefactor die geldt voor stallen die met dit systeem zijn uitgerust niet worden aangepast. Daarvoor zijn gegevens nodig van meerdere meetlocaties en die zijn niet voor handen.

Of registreer je om te kunnen reageren.