Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

'De markt bepaalt hoe wordt geproduceerd'

Sterksel - De Nederlandse varkenshouderij is wereldwijd toonaangevend. Zonder te werken aan betere resultaten, kostprijsverlaging en inspelen op klantwensen, raakt Nederland die koppositie kwijt.

Dat zegt Daan Somers, manager van Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel.

VIC Sterksel lag echter onder vuur. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) schreef eind vorig jaar in haar ledenblad De Trog dat het draagvlak onder varkenshouders voor het praktijkonderzoek tanende is. Als onderzoek aantoont dat iets kan, wordt het vaak opgelegd zonder dat de varkensketen dit economisch kan vermarkten, zo staat in De Trog. Er volgde een gesprek tussen het dagelijks bestuur van de vakbond en Daan Somers, manager van VICl en Geert van der Peet van Wageningen UR.

In een reactie zegt Somers begrip te hebben voor de kritiek, maar deelt deze niet volledig. Als voorbeeld verwijst hij naar het Pro Dromi-kraamhok. Bij dit hok gaat meer diercomfort en hogere productiviteit hand in hand. Volgens Somers is maatstaf voor alle vernieuwingen die zij onderzoeken dat deze bijdraagt aan de concurrentiekracht van de varkenshouderij, dus opbrengstverhogend en/of kostprijsverlagend is.

Feit is volgens Somers ook dat de overheid zich terugtrekt. "De markt bepaalt steeds sterker hoe varkenshouders produceren." De vierkante meter-eis voor vleesvarkens geldt alleen bij het Beter Leven-keurmerk, dit werd geen wetgeving. Varkenshouders zijn daarom niet zomaar gehouden hun productiewijze aan te passen als in Sterksel iets goed uit een onderzoek komt. Somers: "Soms halen innovaties het helemaal niet, of past slechts een deel van de sector deze toe."

Het is volgens Somers ook niet zo dat groepshuisvesting in de vroege dracht verplicht blijft omdat uit onderzoek van Sterksel blijkt dat dit mogelijk is. "Het onderzoek is uitgevoerd terwijl de wettelijke verplichting er al jaren lag, niet andersom. Ons bestaansrecht ligt in het doen van onafhankelijk onderzoek en uitkomsten zijn uitkomsten."

Eén reactie

  • brabantsduitserke

    en weet je wat de markt vraagd grote koppels GEZONDE biggen voor een betaalbare prijs. al het andere is bullshit . dus dat proberen te maken voor een
    zo laag mogelijke prijs .

Of registreer je om te kunnen reageren.