Varkenshouderij

Nieuws 767 x bekeken

PVV: alleen heffing kalversector hoger

Zoetermeer - De productschapsheffingen voor de verschillende sectoren van de vee- en vleessector blijven volgend jaar gelijk of lager. De uitzondering hierop is het tarief voor de kalversector.

Dat wordt per 1 oktober van dit jaar verhoogd naar € 1,64. Per 1 januari wil het PVV de heffing voor de kalversector stellen op € 1,37.

Een en ander blijkt uit de begroting, de meerjarenraming en het jaarplan van het productschap die aanstaande woensdag worden behandeld in de bestuursvergadering van het productschap.

In de varkenssector blijven de heffingen voorlopig weliswaar gelijk op 25 cent voor varkens en biggen, maar er wordt wel rekening gehouden met de vorming van een fonds waarmee bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte de gekanaliseerde afzet van gevaccineerde dieren kan worden vergoed. Gevaccineerde dieren zullen op de nationale markt moeten worden afgezet en dit kan alleen maar tegen lagere opbrengsten. Om de schade voor de veehouders te beperken wordt het fonds opgericht. Over dit fonds worden in de loop van 2013 besluiten genomen. Zodra het fonds een feit is, zal er een extra heffing van 1 cent worden opgelegd.

Het productschap verwacht dat de totale uitgaven in 2013 uitkomen op ongeveer 15,5 miljoen euro. Dat is 800.000 euro minder dan over 2012.  Het PVV voert verder een beleid dat er op is gericht de reserves zo veel mogelijk af te bouwen. In 2013 moeten de reserves verder inkrimpen van 28,4 miljoen naar 26,4 miljoen euro. De definitieve begroting wordt volgende maand vastgesteld.

Er is nog steeds geen duidelijk beeld te geven van de toekomst van de productschappen. Zo lang dat beeld niet duidelijk is, volgen de productschappen hun eigen bestaande koers voor de sector waarvoor ze werken. Wel gaan de productschappen onverminderd door met de opzet van een nauwe samenwerking.

Of registreer je om te kunnen reageren.