Varkenshouderij

Nieuws 1037 x bekeken

Kansen voor varkensmest in de fruitteelt

Wageningen - Het is mogelijk om in de fruitteelt te besparen op kunstmest door het gebruik van (producten uit) varkensdrijfmest. Dat blijkt uit een inventariserend onderzoek van Wageningen UR Livestock Research en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving sector Fruitteelt, in opdracht van het Productschap Vee en Vlees.

Uit de inventarisatie blijkt dat varkensmest in de fruitteeltsector vooral gewaardeerd wordt door het gehalte aan kalium, organische stof en de snel beschikbare stikstof. Ook worden positieve effecten verwacht van de secundaire nutriënten (zoals magnesium, calcium, zwavel, natrium) en sporenelementen op het bodemleven, de fruitproductie en de ziektewerendheid. Dit dient echter nog nader onderzocht te worden. Volgens de onderzoekers zijn er nog wel wat knelpunten. De mestaanwending in de fruitteelt is arbeidsintensief, de gehaltes in de varkensmest zijn te variabel en er zit te veel fosfaat in de varkensmest.

Of registreer je om te kunnen reageren.