Varkenshouderij

Nieuws 3 reacties

Vier innovatie varkensprojecten zoeken nog restbudget

Zoetermeer - De commissie varkenshouderij van het Productschap Vee en Vlees (PVV) wil bovenop de lopende praktijkonderzoeken nog eens vier projecten in gang zetten of door laten lopen. Het budget voor 2012 is echter niet toereikend.

Dat blijkt uit de agendastukken van de commissie varkenshouderij. De vergadering vindt donderdag 23 augustus plaats waarbij ook de vier projecten zullen worden toegezegd. Voor de vier projecten (cockpit vleesvarkens, geintegreerd stalsysteem 1+1=3, ontwikkeling van de LGL-stripper en de EnerVatiestal) is 202.830 euro nodig. Van het budget 2012 is nog 109.337 euro over.
Het project cockpit vleesvarkens bestaat uit 5 vooruitstrevende varkenshouders die actief betrokken zijn geweest bij het afgeronde PVV onderzoek naar weegsystemen. Ze willen hier graag in 2012 mee verder gaan. Binnen het project geintegreerd stalsysteem 1+1=3 zal worden gekeken naar een systeem waarbij de ammoniak- en mestproblematiek bij de bron wordt aangepakt. De LGL-stripper (Liquid-Gas-Liquid) is een nieuwe perspectiefvolle techniek waarmee tegen geringe energiekosten ammoniumstikstof uit mest kan worden gehaald. De EnerVatiestal loopt al een tijdje en hoopt in 2012 ook verder te kunnen. Dit project richt zich op de ontwikkeling en toetsing van een integraal, praktisch stalsysteem met accent op energie, stalklimaat en milieu.
De resterende financiering voor deze projecten zal mogelijk moeten komen uit de reserves danwel uit het budget praktijkonderzoek 2013. Of dit mogelijk is zal 23 augustus in de vergadering worden besproken.

Laatste reacties

 • bertes

  de kleine boer is er bij gebaat, dat alles stopt. met die kartel proefbedrijven.
  allemaal bobo's worden er door betaald. en de boer moet steeds goedkoper werken.

 • politiek

  Beste adel, denk je nu echt dat de het Productschap , PVV , zich interesseerd in de belangen van de gezinsbedrijven veehouderij. ? Noem er eens een voorbeeld van . Ik weet er geen.

 • B bob

  Politiek heeft gelijk. (zet er 'de' voor en het is een leugen:-)
  De productschappen helpen vooral de toeleveringsbedrijven met het ontwikkelen van innovatie's met behulp van geld dat hun toekomstige klant . De toeleveringsindustrie gaat vervolgens met de innovatie;s ook doodleuk de buitenlandse conccurentie voorzien van de ontwikkelingen.
  DLV was vroeger een rijksorgaan dat ontwikkeling en kennis deelde met Akkerbouwers en is na de privatisatie alleen nog maar bezig met het verkopen en van de Nederlandse kennis in Azie. Als je ziet dat een autofakrikant jou geld uit de zak klopt om voor de Arabieren een nieuw model te ontwikkelen laat je dat toch ook niet toe?

Of registreer je om te kunnen reageren.