Varkenshouderij

Nieuws 743 x bekeken 1 reactie

'Varkensonderzoeken in toekomst beter op elkaar afstemmen'

Nijkerk – Met het oog op het topsectorenbeleid moet onderzoeken in de varkenshouderij beter op elkaar worden afgestemd. Dat zei Wyno Zwanenburg, voorzitter van de NVV en commissie varkenshouderij van het Productschap Vee en Vlees (PVV) op de commissievergadering donderdag.

Volgens Zwanenburg is het belangrijk dat steeds meer onderzoeken en commissies in elkaar worden geschoven. “Wat de commissie Van Doorn doet, raakt heel veel andere projecten. Betere afstemming met elkaar is dus wenselijk voor de toekomst”.

Ook andere leden van de commissie pleiten voor betere afstemming van onderzoeksvoorstellen in de varkenshouderij. Volgens Annechien ten Have, voorzitter van de vakgroep varkenshouderij van LTO Nederland is dit van essentieel belang omdat de voortgang van het productschap niet zeker is. De financiering van toekomstig onderzoek ligt daarom voor een groot deel bij de industrie.
Op dit moment worden de onderzoeksvoorstellen nog via de 'oude' weg door het PVV behandeld. In 2011 is gestart met het topsectorenbeleid. De Publiek-Private Samenwerking (PPS) “Samenwerkende Varkenshouderijketen” (onderdeel van de topsector Agro&Food) zal rond de veertig projectvoorstellen bevatten. Deze zullen eind september van dit jaar verder uitgewerkt worden.

Onder andere Wyno Zwanenburg en Annechien ten Have zullen dit proces regisseren. Vervolgens zal de minister van ELI op 15 december 2012 een definitief besluit nemen over de inzet van de onderzoekscapaciteit. Het is de bedoeling dat 50 procent van de benodigde kosten voor de varkensprojecten door het bedrijfsleven gefinancierd worden.
In het kader van betere afstemming is er volgens Richard Soons van het PVV een oriënterend gesprek geweest met het Centraal Veterinair Instituut (CVI) om het diergezondheidsonderzoek dat het instituut uitvoert beter af te stemmen op het onderzoek dat de Gezondheidsdienst voor Dieren uitvoert. “Het productschap financiert voor het grootste gedeelte de basismonitoring bij varkens. Op het gebied van betere en snelle diagnostiek kan bijvoorbeeld tussen het CVI en de GD in de toekomst beter samengewerkt worden”, aldus Soons.

Eén reactie

  • politiek

    Diep triest is het dat NVV niet feller inzet op afschaffing van de Productschappen. Ze worden voor een zeer groot gedeelte financieel in de been gehouden door de Nederlandse varkenshouderseuro,s en de rendementen zijn ten gunste van de buitenlandse varkensboeren en agro industrie. De Nederlandse Productschapeuro,s komt men daar tegen als tegenstander !! Met de huidige zeer magere tot negatieve marge,s zou de NVV beter moeten weten !. Elke dag eerdere afschaffing is pure winst !. Stel je toch eens voor dat de Franse varkensboeren geld verzamelen om de Nederlandse varkenshouderij in de been te houden. Wel een sociale gedachte natuurlijk , maar ik kan geen voorbeeld opnoemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.