Varkenshouderij

Nieuws 4420 x bekeken 21 reacties

Milieuvergunning voor Nieuw Gemengd Bedrijf

Horst - Realisatie van het Nieuw Gemengd bedrijf in Grubbenvorst is weer een stap dichterbij. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben deze week besloten om de vergunning voor de wet milieubeheer voor de twee bedrijven die het Nieuw Gemengd Bedrijf willen opzetten, definitief vast te stellen.

Heideveld Beheer krijgt een revisievergunning en Kuijpers Onroerend Goed een oprichtingsvergunning.

Heideveld Beheer, het bedrijf van Varkenshouders Martin Houben en Gert Jan Vullings, wil de bestaande varkenshouderij uitbreiden met 10.836 biggenplaatsen, 600 kraamplaatsen, 2.436 plaatsen voor guste en dragende zeugen, 45 dekberen 720 opfokzeugen en 20.580 vleesvarkens.

Kuijpers Onroerend goed wil een volledige keten opzetten voor de productie van vleeskuikens, inclusief broederij en slachterij. Er zullen 74.448 ouderdieren en 1.059.840 vleeskuikens worden gehouden. De vastgestelde vergunning behelst ook de vergistingsinstallatie, biogasopwerkingsunit en een warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

Volgens projectleider Ruud Pothoven van Knowhouse die de realisatie van het Gemengd Bedrijf begeleidt, is het wachten nu nog op de bouwvergunning.

Woordvoerder Paul Geurts van actiegroep Behoud de Parel die actievoert tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf, meldt in zijn reactie dat de actiegroep verdere juridische stappen zal ondernemen tegen de komst van het megabedrijf. De groep heeft zienswijzen ingediend op de bouwvergunning en het onderliggende bestemmingsplan.

Projectleider Ruud Pothoven gaat er van uit dat de juridische strijd zal worden uitgevochten tot voor de Raad van State.

Laatste reacties

 • Falkor

  Martin, Gert Jan. Gefeliciteerd met jullie plannen om dieren te mishandelen.
  misschien moeten we jullie families ook lekker ophokken, geen daglicht meer geven en al helemaal geen bewegingsvrijheid.

  Als jullie maar geld verdienen he. Slaap lekker!

 • joannes

  Wat de mix van goedkoop vreemd geld, subsidie voor duurzaamheid, fiscale aftrek, mestverwerking, millieu, diervriendelijkheid, projectbureaus, enz al niet kan? Hoeveel kleine bedrijven zullen door zo´n bedrijf weer uit de markt gedrukt worden in een land met een zelfvoorzieningsgraad van 270%?

 • MeRabbit

  De vleesfabriek is een stap dichterbij gekomen, nutsdier was al een lelijk woord, maar zelfs dat is gedegradeerd tot productie-object. Groter moet het worden, meer concurreren, de dood van het 'kleine familie-bedrijf' en de dood van maatschappelijk verantwoord geproduceerd vlees. Als dit project doorgang vindt, dan is het een grote stap terug in de beschaving van de mens.

 • joannes

  Nieuw Gemengd Bedrijf is mede ondersteund door:
  - Ministerie van Economiscge Zaken, Landbouw en Innovatie
  - Provincie Limburg en Versnellingsagenda Limburg
  - Stimulering Agro-Innovatie in Limburg
  - TransForum
  - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
  Is dit innoveren, propaganda voor een ¨slim¨ project bureau, politieke interesses masseren, of........ gewoon oneerlijke concurrentie! Economie is vaak alleen gemeten kosten kwantificeren; de niet gemeten kosten van al die bedrijven die uit de markt gedrukt zullen worden, nota bene met een rijkelijke subsidie, zullen zeker niet meegnomen zijn in de exploitatie. Men noemt dit gezonde marktwerking of concurreren maar op deze manier is het niet meer dan geldstromen tappen om je collega´s uit de markt te drukken. Dat een sociale maatschappij daar aan meewerkt! Laat ze zo´n project in Bulgarije of Spanje uitvoeren daar hebben ze nog behoefte aan pluimvee en varkens.

 • Vlemminx Varkens VOF

  heeft dit project ook iets positiefs voor de Nederlandse varkenshouderij, of alleen maar voor de 2 ondernemers?

 • Falkor

  @Vlemminx. Wat dacht u zelf? Niks positiefs voor de NL varkenshouderij en al helemaal niks positiefs voor de dieren zelf.
  Het gaat alleen maar om geld. Ik walg van zulke ondernemers.
  En dat allemaal met gratis geld van de BV Nederland.

 • zozo

  Je kunt toch zien dat het onderhand een corrupte bende aan het worden is.Waar zijn de NVV en de LTO dan die voor de gezinsbedrijven op horen te komen,die moeten hier DWARS voor gaan liggen,procederen namens hun leden.Dit soort lieden verstoren de markt en als je ziet hoeveel varkensstallen er al leeg staan te verpauperen,in dit klein in oppervlakte logistiek bekeken landje.Deze kunnen ook nog goed benut worden met de huidige kennis en innovatieve vindingen en subsidies.Kapitaalsvernietiging en een hoop leed besparen.Tjongge jongen als daar ook het subsidiegeld in gepompt wordt wordt het tijd voor een boerenopstand.En maar open dagen houden en de boerformat in stand houden en aan de andere kant worden ze straks genaait waar ze bijstaan.MEGAstallendebat leidt tot dit.Snel een rood kabinet!

 • John*

  er wordt al 10 jaar gewerkt aan dit project! als je nu in opstand komt ben je wel erg laat. Als je alles goed bekijkt zie je dat er heel veel voordelen gehaald worden die op een normaal gezinsbedrijf niet haalbaar zijn. In een gemiddeld log gebied is ook plaats voor 3000 zeugen gesloten en 1 000 000 vleeskuikens en 100 000 legkippen.. Alleen hier wordt het collectief gedaan en dan is het een groot probleem???? De enige reden om het collectief te doen was het efficient kunnen verwerken van de reststromen (zonder transport bemonstering en andere rompslomp). Men ziet hier liever een hoop vrahtwagens rondrijden en veel ambtenaren op kantoor zitten.

 • Falkor

  @John En nergens ook maar een woord over het dier dat te lijden heeft van deze waanzin ('effectief kunnen verwerken van de reststromen', je klinkt als een ambtenaar)

 • John*

  waarom hebben deze dieren meer te lijden dan een dier op een klein bedrijf???? wil je iets aan het dier verdienen dan zal je ze optimaal moeten verzorgen en dat het dier niets tekort komt! of dat nu op een bedrijf is met 1000 dieren of 1 000 000 dieren maakt geen fluit uit.

 • John*

  het mooiste van dit bedrijf is dat de advocaat en advieskosten over veel dieren gedeeld kunnen worden, bezwaren en aanklachten van clubjes die tegen de intensieve veehouderij zijn dan beter te pareren. volgens mij is dit nog het grootste probleem voor wakker dier milieudefensie en consorten.

 • Falkor

  @John dieren horen ook op een klein bedrijf op een diervriendelijke manier (dus biologisch) te worden gehouden. Het utlieme doel van alle 'consorten' (zoals jij de organisaties noemt die opkomt voor het dier en niet voor het economisch gewin) is afschaffing van de intensieve veehouderij.

  Ik snap dat je dat niet leuk vindt, maar het is onvermijdelijk. Mensen mogen niet op zo'n manier de baas spelen over dieren en hen laten lijden.

 • B bob

  John heeft zich misschien zand in de ogen laten strooien en zit tot zijn kruin vast in de stront. Dan beweeg je niet meer zo makkelijk . De enorme veehouderijen hebben al snel geen afzet meer in Europa omdat er veel Ondernemers zijn die plots denken dat ze Boer zijn. Die hebben geen idee waar ze mee bezig zijn wat betreft de Dieren maar kennen de markt wel.
  Als je een euro investeert in de bio-industrie verlies je alles op termijn en als je een euro investeert in een dierwelzijnstal kan je gelijk een hoog rendement genereren. De traditionele achterhaalde bedrijven kunnen het niet bolwerken en dat frustreert natuurlijk . De beste stuurwal houden hun schip in de vaart door te reageren op de actualiteit en een domme Boer gaat met zijn kop in het zand ten onder.

 • joannes

  En... John* wat denk je, hoeveel gezinsbedrijven, zullen met zo´n project uit de markt gedrukt worden? Natuurlijk zal er een Supermarkt geintresseerd zijn om zijn product, vooral efficient, van zo´n bedrijf te betrekken en daarmee extra marge genereren voor beide! Maar dat betekend ook dat die ¨kleinere¨ gezinsbedrijven hun heil maar moeten zoeken op de internationale spot markt waar dagelijks voor centen wordt gevochten. Ik ben niet tegen innovatie en niet tegen efficientie maar tegen oneerlijke concurrentie met ¨overheids steun¨ die op zeker kosten genereren voor gezinsbedrijven. In een verzadigde markt worden dit soort bedrijven olifanten in een porcelein kast. De overheid leeft nog in een roze droom met hun ¨sociale¨ idealen. Met idealen voor natuur, dieren, export, millieu, ...... vergeten ze de mensen die ze gaan benadelen (gezins bedrijven) met dit soort, met heel veel staats steun, gefinancieerde en gepromote bedrijven eigendom ven enkele, al goed verzorgde, ¨ondernemers¨. Het zou me niets verbazen wanneer er vooral een groot aantal ¨avond¨vergaderingen zijn geweest in de afgelopen jaren, met de betrokken politici georganiseerd door het ¨Project bureau¨,wat op zoveel dieren uitgesmeerd ¨bijna niets¨ kost. De Politici en de ¨Ondernemers¨ willen bochten afsnijden over ruggen van het tradicionele gezinsbedrijf. Het zou de Politici sieren wanneer ze dit inzagen en hun idealen direct met de gezinsbedrijven realiseerden.

 • John*

  er is een wachtrij voor boeren die biologisch varkensvlees willen produceren. Die is er niet voor niets! Dus Falkor wil je meer kleinschalige bedrijven die biologisch produceren begin dan maar met het kopen en promoten van dat product. Door de kostprijs laag te houden zodat ik niets verlies in slechte tijden en flink kan profiteren in goede tijden (zoals nu) kan ik over de stront lopen en hoef ik er niet in te zwemmen!

 • Falkor

  @John* uiteraard koop en promoot ik biologisch vlees al heel erg lang. Helaas zijn de subsidies op door jou geproduceerd vlees zo hoog, dat de gemiddelde Nederlander maar moeilijk overstapt. Zeker omdat ze geen idee hebben hoe slecht er met dieren in de bio industrie wordt omgesprongen. Gisteren zag ik weer fotos van een varkenstransport. Opeen gepakt in een snikhete vrachtwagen. Dat zijn vreselijke beelden. Ik snap jullie boeren dus ook niet zo goed, dat je aan een dergelijk systeem wilt meewerken.

  Hoe zorg jij voor een lage kostprijs? Ik neem aan dat compensatie plaatsvindt door meer dierenleed .

 • Falkor

  @John' vind het wel fijn dat je de discussie aangaat. Ik ben juist zo benieuwd naar hoe niet-bio bedrijven omgaan met het feit dat dieren de prijs betalen voor ons goedkope vlees.

 • schoenmakers1

  misschien waren die varkens op de fotos van een varkenstransport wel van biologische varkens, als ik het goed begrepen heb is het bedrijf waar het hier in de discussie over gaat juist opgezet om transporten zoveel mogelijk te voorkomen, dus in jullie woorden diervriendelijk

 • Falkor

  @schoenmakers Transport is maar een deel van de mishandeling. Niet naar buiten kunnen en vastzitten in een kleine ruimte, je HELE leven, is van een andere, grotere orde.

  Verder een weinig inhoudelijke reactie van je op al dat soort argumenten tegen die megastallen.

 • John*

  biologische vleesproductie vraagt meer arbeid, het voer is veel duurder, de huisvestingskosten zijn hoger en de technische resultaten (productie) zijn slechter. Zolang de meerkosten worden vergoed is er niets aan de hand. Maar als er een overschot komt en de klant kan de leveranciers tegen elkaar uitspelen dan moet er heel veel geld bij. Een biologisch varken heeft bijna 100 kg meer voer nodig voordat het slachtrijp is. (zeugenvoer, biggenvoer en vleesvarkensvoer). Je bent veel tijd kwijt met stro scheppen.. die tijd kan je ook besteden aan een controle ronde of alle dieren gezond zijn. Door de losloop huisvesting sterven er veel jonge biggetjes in het kraamhok. door het fixeren is dit dus helft lager. Er zitten echt wel goede dingen in de biologische dierhouderij maar dat het nu superieur is boven de reguliere dierhouderij kan ik niet zeggen.

 • agratax2

  Volgens onderstaande definitie, behoort het betreffede bedrijf de naam Gemengd niet te gebruiken.
  Een gemengd bedrijf is een agrarisch bedrijf waarin zowel landbouw als veeteelt plaatsvindt, maar waarbij de landbouw ten dienste staat van de veeteelt.
  Laten we in het vervold een Gemengd Intensieve Veehouderij (GIV) noemen. Ze gebruiken alleen grond om gebouwen op te zetten en kopen al het voer in en moeten de mest (mineralen) zien kwijt te rakenop andermans grond.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.