Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Voer heeft invloed op berengedrag

Wageningen- Het voersysteem en het gedrag van beren hebben invloed op het voorkomen van afwijkende geur. Dat blijkt uit een enquête van Stuurgroep Beren Onderweg onder ongeveer honderd berenhouders.

Op bedrijven die brijvoer verstrekken of uit een lange trog voeren blijken minder beren een afwijkende geur te hebben dan bedrijven die droogvoer verstrekken of uit een droogvoerbak voeren. Verder is het aantal beren met een afwijkende geur kleiner op bedrijven waar de varkenshouder minder agressief gedrag van zijn beren ervaart. Varkenshouders die hun beren beperkt voeren aan het eind van de vleesvarkensperiode, ervaren gemiddeld meer agressief gedrag van de beren op hun bedrijven. De uitkomsten worden door de stuurgroep gebruikt voor bedrijfsbezoeken waarmee succes- en risicofactoren voor ongewenst berengedrag en voor berengeur worden onderzocht.

Eén reactie

  • joannes

    Zoals het geschreven wordt lijkt het, dat wanneer de beren moeten concurreren ze een hoger testeron nivieau ontwikkelen. Dus kalm houden en laten slobberen!

Of registreer je om te kunnen reageren.