Varkenshouderij

Nieuws

Uitspraken Tuchtgerecht tegen varkenshouders

Zoetermeer - Het Tuchtgerecht van het Productschap Vee en Vlees heeft op 18 en 19 juni 2012 twee uitspraken gedaan voor overtredingen van de Verordening monitoring vesiculaire varkensziekte (blaasjesziekte) en van de Verordening Ziekte van Aujeszky bij varkens.

Beide zaken hadden betrekking op het niet naleven van de monitoringsplicht in twee trimesters. Dat wil zeggen dat er geen bloedmonsters onderzocht waren op de twee varkensziekten, Ziekte van Aujeszky (ZvA) en blaasjesziekte (SVD).

De beide PVV-verordeningen vereisen dat op varkensbedrijven waar 31 of meer varkens per periode van 4 maanden aanwezig zijn (lopende van 1 januari t/m 30 april, 1 mei t/m 31 augustus en 1 september t/m 31 december) van 3 varkens bloed moet worden onderzocht op SVD en ZvA. Alleen uitslagen met “niet aangetoond” tellen mee voor het aantal onderzoeken.

Het Tuchtgerecht heeft in beide zaken geldboetes opgelegd van 2.000 euro waarvan een deel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. In één zaak waarin sprake was van verhuur van de stal heeft het Tuchtgerecht zowel de houder van de varkens als de eigenaar van het UBN/de stal verantwoordelijk gehouden. Bij het toekennen van de boetes heeft het Tuchtgerecht geoordeeld dat de beide varkenshouders een risico nemen voor de varkenssector in Nederland.
Er geldt een verbod in Nederland voor het houden van varkens die niet vrij zijn van SVD of drager zijn van het ZvA-virus, dan wel gevaccineerd zijn tegen deze ziekte. De exportbelangen voor de Nederlandse varkenshouderij en de daarvan afgeleide belangen voor de binnenlandse markt zijn dermate groot dat de monitoringsplicht nageleefd moet worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.