Varkenshouderij

Nieuws

Twee nieuwe varkensprojecten van start

Sterksel - Varkens Innovatie Centrum Sterksel en Wageningen UR beginnen twee nieuwe projecten. Eén project is het verdampen van water uit mest met hulp van de luchtwasser.

Bij vleesvarkens is het mestvolume mogelijk met 40 procent te reduceren, bij zeugen tot 30 procent. Voordeel van de volumereductie is dat bedrijven minder mest hoeven af te voeren. Bij dit project zal een netwerk van varkenshouders worden opgericht. De andere proef is een test om mest via onderdruk uit de mestpannen te zuigen. Door het vaak laten weglopen van de mest moet de ammoniakemissie uit de stal dalen, doordat weinig ammoniakvorming in de put plaats vindt wanneer er geen mest is. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook het stalklimaat verbeteren door de afwezigheid van vergistende mest in de put. Het Productschap Vee en Vlees (PVV) betaalt mee aan de onderzoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.