Varkenshouderij

Nieuws

Rabo: Wereld varkensvleesproductie neemt af

Utrecht – Rabobank International verwacht de komende maanden een wereldwijde stabilisering van de varkensvleesprijzen. Mogelijk dat er druk op de prijzen kan ontstaan doordat er massaal varkens worden geruimd in sommige delen van de wereld (Amerika), waardoor het aanbod van varkensvlees toeneemt. In 2013 zal de wereldproductie van varkensvlees lager zijn, waardoor de prijzen zullen stijgen. Dit stelt de bank vast in zijn jongste kwartaalrapport over de wereldmarkt voor varkensvlees.

De bank is er nog niet van overtuigd of het prijsniveau in 2013 voldoende zal zijn om de gestegen voerkosten goed te maken. De bank verwacht dat de voerkosten zeker tot midden volgend jaar hoog zullen blijven. De bank ziet verder een groot risico in een verdere verdieping van de wereldwijde economische crisis. Een afvlakking van de economische groei in de belangrijke opkomende Aziatische markten zal zijn effect hebben op de importbehoefte en de prijsontwikkeling.

China heeft dit voorjaar fors meer varkensvlees geïmporteerd dan vorig jaar (40 procent) De Rabobank verwacht dat voor de rest van dit jaar de Chinese import en de verkleining van de varkensstapel als gevolg van de voerkostenontwikkeling, bepalende factoren zullen zijn voor de varkensvleesprijzen. De bank verwacht dat de Chinese vraag groot zal blijven. De Chinese varkensstapel is volgens de jongste gegevens van april dit jaar gekrompen. Vooral veel kleine bedrijven in China zijn gestopt met de varkenshouderij.

De grote droogte in de Verenigde Staten zal tot gevolg hebben dat de zeugenstapel wordt ingekrompen. De eerste signalen dat dit proces is begonnen zijn er al. De slachtzeugenprijzen in de VS staan onder druk als gevolg van het vergrote aanbod. Op de langere termijn zal dat tot gevolg hebben dat de prijzen zullen stijgen. De vraag is of en in hoeverre de consumenten deze prijsstijging zullen accepteren. Er kan ook vraaguitval ontstaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.