Varkenshouderij

Nieuws

Maatlat wordt herzien

Den Haag - De stichting SMK, de beheerder van de Maatlat Duurzame Veehouderij is bezig met de herziening van het certificatieschema voor de maatlat.

De stichting roept betrokkenen bij de veehouderij op om ideeën en voorstellen voor aanpassingen door te geven aan de stichting. Er zijn verschillende zaken waarop de maatlat waarschijnlijk zal worden aangepast. Voor de varkenshouderij gaat het onder meer over de aanwezigheid van afleidingsmateriaal voor de varkens en de problematiek bij de berenhouderij. Bij de volgende versie van de maatlat zal er verder worden gerekend met de nieuwe NGE-eenheid voor de veehouderij. Ook zal er meer gekeken worden naar de brandveiligheid van stallen en zullen de eisen voor de maatlat meer worden afgestemd op de verschillende marktconcepten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inval van daglicht in de stal.

Of registreer je om te kunnen reageren.