Varkenshouderij

Nieuws

Geen respijt voor knelgevallen groepshuisvesting zeugen

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw houdt voet bij stuk: zeugenhouders moeten op 1 januari 2013 voldoen aan het varkensbesluit.

Zeugen moeten daardoor vanaf vier dagen na inseminatie in groepshuisvesting worden gehouden. Dat zegt hij tijdens een debat in de Tweede Kamer. “Het is in belang van de hele sector dat alle bedrijven er aan voldoen. We moeten niet op het lijstje komen van de Europese Unie met landen die niet voldoen aan de groepshuisvesting. Ik zie, anders dan bij de pluimveehouders, ook geen aanleiding om de termijn te versoepelen”, vindt Bleker. Hij  ziet ook niks in het voorstel van de Dierenbescherming voor een inseminatieverbod per september voor bedrijven die niet aan de eisen voldoen. "Insemineren of niet is een keuze die de ondernemer zelf maakt."
VVD-kamerlid Janneke Snijder vindt dat Bleker wel naar de knelgevallen moet kijken. “Er zijn bedrijven die zeker wel willen omschakelen, maar die problemen hebben met het verkrijgen van een vergunning, waardoor ze niet kunnen omschakelen. Ondernemers mogen niet de dupe worden van stroperige processen van de overheid”, vindt Snijder. Bleker vindt dit echter de verantwoordelijkheid van de ondernemer. “Er is hier zeker sprake van voorzienbaarheid. Zeugenhouders weten al heel lang dat dit er aan zit te komen”, aldus Bleker. Op aandringen van Snijder zegt Bleker wel bereid te zijn om met ondernemers in gesprek te gaan als zij een lijst met knelgevallen aanleveren. Annechien ten Have, voorzitter van de LTO-vakgroep varkenshouderij heeft aangekondigd deze inventarisatie te maken en de lijst aan de staatssecretaris voor te leggen.
Een voorstel van CDA-kamerlid Ger Koopmans om een overgangstermijn in te stellen voor de zeugenhouders voor de extra strenge eis van groepshuisvesting binnen vier dagen na inseminatie, in plaats van de Europese eis van binnen 28 dagen, ziet Bleker niet zitten.
PvdD, SP en PvdA steunen Bleker in zijn strenge handhaving van de groepshuisvestingsplicht.

Of registreer je om te kunnen reageren.