Varkenshouderij

Nieuws 966 x bekeken

Aantal benutte varkensrechten iets gedaald

Rijswijk – Het aantal benutte varkensrechten in Nederland is in 2011 licht gedaald met 19.000 stuks naar 8,955 miljoen stuks. Het aantal benutte pluimveerechten is iets gegroeid (plus 23.000 stuks) en komt uit op 67,517 miljoen stuks. Dat blijkt uit de jongste gegevens die het CBS hierover on-line heeft gezet. Het CBS beschikt niet over gegevens over de latente hoeveelheid rechten die er nog in de markt zouden zijn.

De lichte krimp in 2011 betekent voor de varkenssector een trendbreuk. Sinds 2005 was de hoeveelheid benutte varkensrechten redelijk constant met een lichte neiging tot groeien. In de pluimveesector is het aantal benutte rechten de laatste twee jaar juist iets gegroeid. Tussen 2001 en 2009 vertoonde het aantal benutte rechten een licht dalende tendens.

Kijkend naar de rechten per regio valt op dat het aantal benutte varkensrechten in de regio Zuid iets is gedaald van 5.387 miljoen naar 5.355 miljoen. In Oost-Nederland is het aantal benutte varkensrechten juist iets gestegen. Het aantal steeg van 2.793 miljoen naar 2.818 miljoen. In Noord en West Nederland vertoont het aantal benutte rechten een dalende tendens. Er lijkt dus een verschuiving gaande naar de Oostelijke regio.

In de pluimveesector is er sprake van een stijging in de noordelijke en westelijke regio's. In Noord stijgt het aantal pluimveerechten met 158.000 stuks en komt uit op 11,548 miljoen. Ook in West is er een kleine stijging: Het aantal benutte rechten stijgt daar van 4,309 miljoen naar 4,382 miljoen, een stijging van 73.000 stuks.

Of registreer je om te kunnen reageren.