Varkenshouderij

Nieuws 19 reacties

'Versnippering zwak punt varkenshouderij'

Arnhem - Eén van de belangrijkste zwakke punten van de Nederlandse varkenshouderij is de versnippering, het gebrek aan samenwerking in de sector.

Dat zei Leo den Hartog, directeur onderzoek en ontwikkeling van Nutreco tijdens de jaarbijeenkomst van Pigture Group. Andere zwakke punten zijn de mestafzetkosten en de gebrekkige marketing van het product. Bedreigend voor de sector zijn verder de maatschappelijke acceptatie en de toenenemde volatiliteit van de grondstofkosten. Door goed in te spelen op de maatschappelijke vraag naar duurzaamheid en kwaliteit ontstaan kansen. Met name het feit dat de sector jaarlijks zo'n 6 miljoen ton nevenproducten uit de voedingsindustrie tot waarde brengt kan veel verder worden uitgenut in het maatschappelijke verhaal", zo stelt Den Hartog.

Den Hartog ziet een toekomstige varkenshouderij met een op basis van de consumentenwens ingerichte productie en productconcepten. Ook verwacht Den Hartog op het gebied van de voeding nieuwe ontwikkelingen. Uit recent onderzoek blijkt dat er nog grote variatie zit in de vertering en de benutting van grondstoffen tussen bedrijven en dieren. Hierbij speelt ook de samenstelling van de darmflora, die per dier kan verschillen, een grote rol. "Onze kennis van die effecten begint pas nu te groeien", aldus Den Hartog.

Op het gebied van gezondheid is volgens de Nutreco-topman ook nog veel winst te behalen. "Uit onderzoek blijkt dat varkens vaak 30 tot 40 procent beneden hun potentieel presteren door suboptimale gezondheid en omstsndigheden."

Laatste reacties

 • Eigenmeningmag

  Dhr. den Hartog verkondigd wat ik al jaren roep... DE varkenshouderij bestaat niet... en dat is wat ons zwak heeft gemaakt !

 • joannes

  Weer een bestuurder die voor zijn eigen ¨book¨ praat. Hoe kan je over intensievere samenwerking praten wanneer de gehele service industrie rondom de varkenshouderij uit is op lagere kostprijzen en elkaar het land uit concurreren. De slimste in de klas en diegene die nog grotere risicos nemen met de overproductie krijgen de beloning met marktaandeel en degene die naar balans en evenwicht zoeken worden gestraft met voordurende onzekerheid voor de toekomst. Men noemt het gezonde markt werking maar is is gewoon Darwinisme ten kosten van de rest.

 • politiek

  Hopenlijk waren er ook medewerkers van Pigture Group aanwezig. Een beetje hormoon kan immers geen kwaad volgens medewerkers Pigture Group. Ik deel overigens de mening van Leo den Hartog ook beslist niet. In conclusie van onderzoekrapport Dienst Nationale Recherche zetten die ook vraagtekens bij dat het structureel wegmengen en opruimen afvalstoffen in veevoeders potentieel schadelijk is voor volksgezondheid en voedselveiligheid, en mogelijk ook het milieu

 • John*

  wat niet direct geschikt geschikt is voor humane consumptie is geen afvalstof! Het wordt tijd dat alle voedingsstoffen is 2 keer zo duur worden. Dan weten de burgers pas weer hoe belangrijk boeren zijn. Haal straks eerst maar eens de landbouwsubsidies eraf. daar worden de boeren namelijk niets wijzer van.

 • politiek

  @ John, belangrijk is om met de keuze van grondstoffen voor voeding ook gezondheid dier en mens mee te nemen. Medewerkers van de AID duiden de varkenssector aan als een van de grootste afvalverwerkers van Nederland en dat is echt niet altijd positief bedoelt. Als je kanker hebt, of in de familie iemand dan denk je iets verder door over gezondheid voedsel. Ook erfelijke afwijkingen bij kinderen kan direct gerelateerd zijn naar ongezond voedsel tijdens zwangerschaperiode.

 • John*

  erfelijke afwijkingen zijn gerelateert een ongezonde voeding in de zwangerschap????? misschien verstandig om toch maar eens een biologieboek te lezen voordat je zomaar iedereen napraat. En eigenlijk zeg je nu dat de mens zonder varkens nog milieuvervuilender is dan dat ze nu al zijn.

 • politiek

  @ John, ik heb gehoor gegeven aan je verzoek. Bij gebruik van chemische verontreiningen , door alles maar op te mengen en te vermengen in voedsel is gebeken uit onderzoek dat het bij gezonde vrouwen kan leiden tot een grote kans op hart en vaatziekten, longembolie, beroerte en borstkanker. Bij gebruik in de eerste trimester van de zwangerschap is er een vergrote risico voor afwijkingen aan de geslachtelijke ontwikkeling van de vrucht. Zoals je bij metabolieten van E2 mag je verwachten hebben die gestagene activiteiten, aldus onderzoek. ( o.a. borsttumoren, vetafzetting, effect op het suikermetabolisme)

 • John*

  en wat zijn hier de erfelijke ziektes van?? dit zijn allemaal fenotypische zaken.

 • politiek

  John, is het niet volwassener, om als je duurzammheid wilt nastreven in de maatschapij( varkenshouderij) je ook kijkt naar de gevolgen van voeding in de varkenshouderij of speelt bij jou inderdaad alleen voerkosten per kg. groei waardoor opmenging en vermenging van afvalstromen door voeders economisch interessant kan zijn. aldus rapporten

 • joannes

  @John* jij bent van het type dat, wanneer het niet bewezen is, kan je alles manipuleren tot het tegendeel bewezen is, om er maar geld aan te verdienen?

 • W Geverink

  Beste Politiek. Als het klopt wat jij zegt zijn mensen met de laagste inkomens gezonder, en leven langer omdat er minder geld is voor producten zoals vlees. In de praktijk blijkt echter dat de rijkere mensen langer en gezonder leven. Het lijkt er daarom op dat er meer gif en hormonen worden bijgemengt in voedsel wat populair is bij de minima. De reden dat er tegenwoordig meer hart en vaatziekten en afwijkingen voorkomen kan zijn dat er te luxe gegeten wordt(overgewicht) en er door de carriere pas aan kinderen begonnen wordt net voor het niet meer kan.

 • politiek

  Beste Geverink, u trekt de juiste conclusie. Gif( chemische afvalstoffen) en hormonen slaan zich op in vetten van het dier. Ze verlaten het lichaam dus niet. Deze komen via die vetten weer beschikbaar voor de mens. Juist doordat vetten en de goedkopere vleessoorten veel vetten bevatten komen die ook weer beschikbaar voor de mens die juist de goedkopere vleessoorten kopen. Denk aan hamburgers,frikandellen,worsten, gehakt enz. enz. In de duurdere vleessoorten zoals biefstuk zul je minder hormoon aantreffen omdat die minder of geen vetten bevatten. De relatie mensen met lagere inkomens naar minder gezond voedsel is er mijn inziens wel degelijk, zoals u ook aangeeft.
  Hormonen kunnen dus wel gebruikt worden om dieren sneller te laten groeien, het hormoon op zich bind zich dus aan de vetten van het dier.

 • W Geverink

  Hamburgers en frikandellen worden door iedereen gegeten. In goedkope vlees soorten zoals varken en kip zit tegenwoordig nog minder vet dan in rundvlees. Hormonen kunnen voorkomen bij runderen die slootwater drinken bij riooloverstorten of testosteron bij stieren, maar verder?

 • politiek

  Bij het sluw mengen, vermengen, opmengen van afvalproducten met chemische afval door voeders (vooral varkensvoeders) is gebleken in een aantal zaken dat de overheid in haar gedaante als bedrijf ook zich als het ware zich als een dader manifesteerd. Geverink wat je aanhaalt met het slootwater en riooloversorten is een passend voorbeeld bij rundvee. Zeer beslist weet de overheid dat ook. Valsheid in geschrifte en fraude zijn dan ook meer regel dan uitzondering. Er zijn aanwijzingen dat ernstige overtredingen een structureel karakter lijken te hebben. Medewerkers van de AID duiden de varkenssector aan als een van de grootste afvalverwerkers van Nederland. Bestuurlijke integriteit wordt ook ernstig in twijfel getrokken. Vraag je gegevens bij productshap op i.v.m. die vermengingen dat krijg je als antwoord dat de economishe of financiele belangen van de Staat belangrijer zijn !!??.
  Versnippering is inderdaad een zwak punt in de varkenshouderij. Wil je als sector echter duurzaam produceren dan zul je ook moeten denken welke gevolgen die vermengingen allemaal heeft voor voedselveiligheid en niet alleen denken met deze praktijken aan voerkosten per kg groei.

 • John*

  even voor de duidelijkheid. goede landbouwgrond inzetten om varkensvoer te delen heeft niet met duurzaamheid te maken. Een varken leeft bij de mensen om dat wat de mens niet nodig heeft op te eten en daarvan vlees en mest te maken. Van die mest kunnen weer nieuwe gewassen groeien en de kringloop is compleet. Maar ik praat wel over restproducten met voedingswaarde. afgekeurde tarwe/gerst wegens te veel vocht, sojaschroot, aardappelstoomschillen, tarwegistconcentraat, kaaswei, broodmix (niet verkocht brood) en zo kan ik deze lijst nog wat langer maken. Allemaal producten die nu voorhanden en waar de varkens prima van groeien. En de mest wordt weer gebruikt om nieuwe aardappelen, tarwe, of gras te laten groeien.

 • politiek

  even voor de duidelijkheid. John, het verslepen van al die restproducten van de wereld naar Nederland om er de varkens mee te voeren. De mest en vlees gaat die dan weer terug naar de gebieden waar de soya enz groeit om de kringloop op een correcte manier intact te houden . ?? of wordt dat gebruikt om gewoon de kostprijs hier in Nederland per kg groei te drukken.??
  John, kun je me dat uitleggen, of worden Nederlandse varkens gevoed met Nederlandse restproducten zoals je angeeft. Ik zie hier nergens soya staan b.v.

 • John*

  of je nu mest van soja gebruikt of kunstmest... en het komt allebei niet eerst van de akker. en welke schijt er op de akker waar de tarwe voor zijn brood heeft gegroeid? Ik wens hem veel plezier want alle tarwe die gebruit wordt voor brood komt uit frankrijk of duitsland.

 • politiek

  Dus toch alle restproducten vanuit buitenland hier naar toe verslepen, de varkens mee voeren , de mest hier in Nederland laten en boos zijn op de supers als men dit proces niet wil betalen in opbrengst per kg. vlees.

 • W Geverink

  Landbouwgrond inzetten om mais te telen voor de vergister is nog sterker John.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.