Varkenshouderij

Nieuws

Nieuw concept fermentatie varkensvoer

Ede – Hendrix UTD heeft een nieuw concept ontwikkeld voor het fermenteren van varkensvoer. Dat zei onderzoeker en varkenshouder Ronald Scholten afgelopen dinsdag tijdens het mini-symposium van de Overlegroep Producenten Natte Veevoeders (OPNV).

Scholten, die in Hongarije varkens houdt, is als consultant bij het fermentatieproject van Hendrix UTD betrokken.

Bij Hendrix UTD zijn ze al jaren op zoek naar een concept om voer te fermenteren op varkensbedrijven. Het lukte tot dusver niet om een concept te ontwikkelen dat voor een groot aantal bedrijven werkbaar is. Scholten wil de ins en outs van het verbeterde concept niet kwijt. In grote lijnen komt het er op neer dat het fermenteren schoner en vooral ook sneller moet. De bacteriën die glucose omzetten in melkzuur en 10 procent restproduct zoals alcohol, moeten binnen een etmaal zijn werk doen.

Vooral de start van het proces is van belang. Zodra gisten de overhand krijgen, kan de voerderwaarde zomaar 30 procent omlaag schieten. Fermentatie is dus absoluut niet makkelijk, aldus Scholten.

Doel van fermenteren is kostprijsverlaging. Dit wordt volgens Scholten bereikt door een combinatie van gelijke technische resultaten in combinatie met lagere voerkosten doordat de voederconversie zakt. Bovendien leidt goed gefermenteerd voer tot een hogere fosfaatbenutting en gezondere dieren, zodat de gezondheidskosten dalen.

Fermenteren is volgens Scholten niet weggelegd voor Nederlandse bedrijven. Reden is dat het op de meeste bedrijven ontbreekt aan warmte om het proces goed te laten verlopen.  Het is vooral geschikt voor bedrijven in Duitsland waar vaak vergisters staan. Bij een vergister komt veel  warmte vrij die te gebruiken is om het mengsel van granen en water op te warmen tot een temperatuur tussen de 35 en 40 graden Celcius.

Of registreer je om te kunnen reageren.