Varkenshouderij

Nieuws

NVV wil weerbaarheidsfonds vormen

Heteren - De NVV gaat van een deel van het geld dat ze krijgt in verband met de Aujeszky claim een zogenoemd weerbaarheidsfonds vormen. De gelden uit dit fonds vormen een buffer van waaruit de vakbond eventuele procedures in het kader van de belangenbehartiging kan financieren. Dit meldt NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg.

De NVV hield maandagavond de jaarlijkse algemene ledenvergadering in Heteren. In die vergadering is uitgebreid gesproken over de afhandeling van de Aujeszky-claim. Sinds januari is het onderzoeksbureau RBB Economics bezig om de geleden schade door NVV-varkenshouders in kaart te brengen en een bindend advies op te stellen over de te betalen schadevergoedingen. Het conflict stamt uit de jaren 90. De NVV was het niet eens met de verplichte heffing die het Landbouwschap oplegde om de Aujeszky-enting te financieren. In 2009 werd duidelijk dat de boeren recht hebben op gedeeltelijke terugbetaling van de heffing.

De vakbond verwacht een bedrag van miljoenen euro’s dat wordt uitgekeerd. Het bedrag valt uiteen in de oorspronkelijke schade en de rente (rente op rente) op dit bedrag.

Volgens Zwanenburg is in de ledenvergadering afgesproken dat de varkenshouders de oorspronkelijk geleden schade vergoed krijgen. Van de rente wil de vakbond de uitvoeringskosten die zijn gemaakt in deze procedure betalen. Het dan nog resterende bedrag wordt gestort in het te vormen weerbaarheidsfonds.

“We willen voorkomen dat we in de toekomst te vaak met de pet rond moeten onder de leden om geld binnen te halen voor een procedure. In bijvoorbeeld de Minas-procedure is dat een aantal keren gebeurd. Het zijn dan steeds de zelfden die geld storten, terwijl iedereen er profijt van kan hebben. Dat kan ook weer scheve gezichten geven.”

Plaatsvervangend directeur bestuurszaken van de SER, Evert van Bonzel, verwacht het bindend advies van RBB Economics vlak voor de zomer. “Maar het kan ook vlak na de zomer augustus worden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.