Varkenshouderij

Nieuws 3628 x bekeken

Afvoerkosten varkensmest flink gestegen

Den Haag - Ten opzichte van 2010 betaalden varkenshouders vorig jaar meer geld om de mest af te voeren. Dat blijkt uit berekeningen van het LEI, onderdeel van Wageningen UR.

In 2010 betaalden varkenshouders 26.000 euro per bedrijf om te mest af te voeren. Vorig jaar steeg dit 28.000 euro (plus 7,1 procent). Op pluimveebedrijven zijn de kosten om te mest af te voeren de laatste jaren wat stabieler. Leghennenhouders betaalden de afgelopen tywee jaar ronde de 14.000 euro per bedrijf om de mest af te voeren. Voor vleeskuikens lag dit bedrag op 15.000 euro per bedrijf. Door de sinds 2008 in Moerdijk draaiende DEP (Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij)-centrale voor het verbranden van droge pluimveemest, nam de vraag naar pluimveemest aanzienlijk toe, met als gevolg dat de afvoerkosten sinds die tijd wel flink zijn gedaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.