Varkenshouderij

Nieuws

Meer emissie bij varkensstal met uitloop

Wageningen – De ammoniakemissie van stallen met buitenuitlopen ten opzichte van conventionele stallen zonder uitloop is vaak hoger en nogal gevarieerd.

Dat blijkt uit het onderzoek ’Gasvormige emissies vanaf buitenuitlopen bij varkensstallen’ van Wageningen UR.
De doelstelling van het onderzoek was aan de hand van een deskstudie een inschatting te maken van het effect van een buitenuitloop bij varkensstallen op de emissies van ammoniak, geur, broeikasgassen en fijnstof.
Uit het onderzoek blijkt dat de hogere emissies van stallen met buitenlopen voor een deel het gevolg zijn van een groter oppervlak per varken bij stallen met uitloop. De grote variaties in emissies uit stallen met uitloop worden vooral veroorzaakt door verschillen in ontwerp van stal en buitenuitloop en met de frequentie van reinigen van de vloer van de buitenuitloop. Daarnaast zijn de gemeten variaties in emissies te verklaren door de verschillende tijdstippen waarop ammoniak gemeten is gedurende een etmaal en het aantal metingen gedurende het jaar.
Volgens de onderzoekers zijn de emissies vanaf uitlopen moeilijk te meten. Daarom zijn er tot dusver nog relatief weinig metingen gedaan en er zijn geen metingen verricht die een representatief beeld geven van de emissies over een geheel jaar. Er zijn nog minder cijfers bekend van emissies van geur, broeikasgassen en fijn stof uit varkensstallen met uitloop.
Op dit moment komen uitlopen in de varkenshouderij vrijwel alleen voor op biologische bedrijven (vijftig tot zestig bedrijven); daarnaast zijn er nog enkele scharrelbedrijven in Nederland die ook een verplichte uitloop hebben bij de stal (vijf tot tien bedrijven).

Of registreer je om te kunnen reageren.