Varkenshouderij

Nieuws

Literatuurstudie: fosfaatgehalte in varkensvoeders kan omlaag

Lelystad – De fosfaatuitscheiding van varkens kan met 10 tot 20 procent worden gereduceerd door diverse voerstrategieën toe te passen.

Verlaging van de gehalten in de voeders zou moeten worden gedaan op basis van experimenteel onderzoek met dieren. Dat stellen onderzoekers van de Wageningen Universiteit in een literatuurstudie over de fosfaatbehoeften van verschillende categorieën vee.

De literatuurstudie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van ELI om in kaart te brengen in hoeverre de huidige fosfaatgehalten in veevoeders omlaag gebracht kunnen worden zonder de diergezondheid in gevaar te brengen. Verlaging van de fosfaatgehalten in de voeders is één van de maatregelen om het mestoverschot te lijf te gaan.
De onderzoekers signaleren in hun rapport wel dat er de laatste jaren weinig onderzoek is gedaan aan de fosforopname en verteerbaarheid van varkens. Ze pleiten er dan ook voor nieuw onderzoek te doen, juist ook omdat er veel is veranderd. Er worden meer beren gemest, de productiviteit van zeugen is gestegen, de slachtgewichten zijn hoger. Ook zijn er nieuwe inzichten over de werking van fytase. Dit zou worden beïnvloed door het gehalte aan verteerbaar calcium in het voer. Nieuw onderzoek zou onder meer duidelijk moeten maken wat de fosfaatgehalten van de dieren zelf zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.