Varkenshouderij

Nieuws

Abab: 2011 zwaar jaar voor zeugenhouders

Tilburg – Zeugenhouders hebben in 2011 een zwaar jaar gehad. In de vleesvarkenshouderij zijn de resultaten iets beter, maar ook onder het kritieke opbrengstniveau.

Dat blijkt uit de gegevens over 2011 die Abab Accountants en Adviseurs heeft berekend van de bij haar aangesloten bedrijven.
De voerwinst per zeug over 2011 komt uit op 391 euro exclusief btw. Dat is 129 euro lager dan in 2010. In een percentage uitgedrukt is dat een verslechtering van de voerwinst van bijna 25 procent.
Het ligt bovendien ver onder de kritieke voerwinst van globaal 600 euro per zeug die nodig is om aan de verplichtingen te voldoen en voldoende te reserveren voor investeringen in de toekomst. Ook de opbrengstprijs per big benadert bij lange na niet de kritieke opbrengstprijs die de zeugenhouder nodig heeft om aan zijn verplichtingen en privé-onttrekkingen te kunnen voldoen.
In de vleesvarkenshouderij waren de resultaten in 2011 wat beter dan een jaar eerder. De voerwinst per gemiddeld aanwezig vleesvarken kwam uit op 76 euro exclusief btw tegen 73 euro een jaar eerder. Ook dit getal is echter fors lager dan de kritieke voerwinst rond de 90 euro.De vleesopbrengstprijs van € 1,37 exclusief btw ligt 6 cent onder de kritieke opbrengstprijs per kilo vlees. In de vleesvarkenshouderij liggen de voerwinsten al sinds 2007 onder de kritieke voerwinst.
Het jaar 2012 is aanzienlijk beter gestart. Over het eerste kwartaal van 2012 verwacht Abab een voerwinst van 700 euro exclusief btw per zeug op jaarbasis. In de vleesvarkenshouderij koerst de voerwinst op 55 euro exclusief btw voerwinst per aanwezig vleesvarken op jaarbasis.

Of registreer je om te kunnen reageren.