Varkenshouderij

Nieuws

IKB-systemen erkend voor antibioticacontrole

Zoetermeer – Varkenshouders die zijn aangesloten bij één van de IKB-systemen voor de sector voldoen in principe aan de verplichtingen in verband met het antibioticabeleid. Dat meldt het Productschap Vee en Vlees (PVV).

Het productschap heeft de beide IKB-systemen voorlopig erkend in het kader van de verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik in de varkenssector.
De verordening stelt verplicht dat elke levering van een antibioticum moet worden geregistreerd in de databank. Varkenshouders zijn verplicht te beschikken over een actueel bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan. De controle op de naleving van deze verplichtingen loopt nu via de IKB-controles.
Varkenshouders die niet zijn aangesloten bij één van de IKB-systemen zullen zelf maatregelen moeten nemen om aan hun verplichting op dit punt te voldoen. Zij krijgen hierover een brief van het PVV.

Of registreer je om te kunnen reageren.