Varkenshouderij

Nieuws 10898 x bekeken 42 reacties

Huijbers: geen toekomst voor conventioneel varkensbedrijf

Eindhoven – ”Ik zou geen euro investeren in een conventioneel varkensbedrijf in Nederland dat niet duurzaam is en bulk produceert.” Dat zei Hans Huijbers, voorzitter van de ZLTO, op een bijeenkomst in het PSV-stadion van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK).

Een van de ruim tweehonderd aanwezige jonge boeren en bedrijfsopvolgers stelde dat vlees met een ster van de Dierenbescherming niet rendabel te produceren is en dat boeren uitgeknepen worden door de supermarkten. In reactie daarop stelde Huijbers dat er voor iemand die varkenshouder wil worden op de conventionele manier maar één vraag telt: waar wil je boer worden? Niet in Nederland, zo voegde hij er later aan toe.
Gastspreker Daan van Doorn, voorzitter van een naar hem genoemde commissie die de intensieve veehouderij toekomst moet geven, beaamde de stelling van Huijbers. ”Doorgaan op de oude voet is geen optie. De veehouderij is tegen haar ecologische, economische en maatschappelijke grenzen opgelopen. We moeten naar een product waar geen discussie over is. Dat is dus duurzaam en geborgd.” Van Doorn roemde de prestaties van zuivelcoöperatie FrieslandCampina op dit terrein. ”Formidabel wat die de afgelopen twee jaar hebben laten zien.”
Van Doorn wees de jonge boeren nadrukkelijk op het belang van een goed inpassingsbeleid voor hun bedrijf. “Communiceer intensief met je omgeving. Denk bij nieuwbouwplannen niet dat je aan een vergunning alleen genoeg hebt. Je moet de mensen voor je winnen. Steun desnoods het verenigingsleven.”
Als voorbeeld van succesvolle pr in de agribusiness wees de ex-topman van Vion op het Duitse slachterijbedrijf Tönnies, dat voetbalploeg Schalke sponsort.

Laatste reacties

 • gvullings1

  is dit de nieuwe vorm van het oude houd jij ze dom dan houd ik ze arm ?

 • Goetstouwers

  Meneer Huijbers was toch een koeiboer? Dit is niet de eerste keer dat hij de varkenshouderij een klap in het gezicht geeft.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • gebr.hendrikx1

  Ik zou geen euro in een bedrijf dat moet voldoen aan allerlei extra eisen zonder dat de afnemers schriftelijk garanderen dat de meerkosten hiervoor langdurig vergoed worden!
  De meeste consumenten kijken alleen naar prijs en kiezen voor het goedkopere vlees.
  Conventionele varkensbedrijven kunnen ook prima duurzaam produceren en veilig vlees produceren.
  Ben ervan overtuigd dat zodra genoeg varkenshouders geinvesteerd hebben in meer ruimte per varken,dit standaard gaat worden,net als destijds met het Ikb en er niet meer extra voor betaald gaat worden.
  Wij willen nog wel varkens in stro gaan houden zodra zich een afnemer meld die voor lange tijd de meerkosten wil vergoeden!
  Aangezien de inkomens al vele jaren veel te laag zijn en we in Nederland voor groot deel voor export produceren,vraag ik me af of het uberhaupt verstandig is om nog veel euro's in Nl te investeren met sowieso al hogere luchtwasser-,mestafzet- en rechtenkosten dan in buitenland.

 • Hogman1

  Stoppen met die koesubsidies en rap aan de luchtwasser.
  Dan even kijken hoe lang FrieslandCampina het volhoudt .
  Trouwens ik sponsor ook de plaatselijke voetbalclub ..... met mestzak trekken.
  Omgeving is bijna nooit een probleem wel ,financieel ook niet ,helaas wel die ******* die mij in naam van de LTO denken te vertegenwoordigen.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • ronaldvernooy1

  Tjonge jonge en dat noemt zich zelf belangenbehartigers! Friesland Campina? stelletje bureaucraten. Enigsten waar ik vertrouwen in heb zijn de agr.ondernemers zelf die hun nek uitsteken voor kleine projecten. HULDE!
  Mr.Huijbers, Mr. Van Doorn ga maar snel uw commissie opstrijken bij Tonnies en Vion, of toch Friesland Campina

 • Jan Brabant

  vion slacht het meeste bulk van nederland, de zlto zal daar dus ook geen euro meer in investeren. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
  Maar varkensboeren die lid zijn van zlto weten nu waar ze aan toe zijn bij die club.

 • John*

  ik geloof dat we als sector nu sector voor iedereen wel het juiste stukje vlees maken: vooor de welzijnsfreak is er biologisch, scharrel en star+, voor de milieufreak is er biologisch en milieukeur en ga zo maar door. Wij zijn producenten en produceren wat onze klanten vragen en dat is nog altijd een grote hoop regulier geproduceerd varkensvlees. Laat de burger maar stemmen op welk stukje vlees het moet worden door het te kopen. Dan volgt de prodcutie vanzelf. Maar in deze maatschappij is het wel verstandig om het ontwerp van een nieuwe stal zo te maken dat het simpel is om een stap hoger of lager te komen op de welzijnsladder. Momenteel worden de grootste hoop van de eisen bedacht door mensen die onze producten toch niet kopen en dat moet maar eens afgelopen zijn.

 • kuusenboer

  John heeft gelijk. De consument wordt prima bediend en is daar ook tevreden mee gezien het koopgedrag. Nederland loopt voorop op welzijnsgebied en dit mag. Maar wel altijd met oog voor de draagkracht van de sector. Bovendien moeten extra eisen terug verdiend kunnen worden. Betreffende de reactie van de heer Huybers: een vervolg op de beleid van de vorige zlto voorzitter ( Vermeer ) alleen nu meer transparant: 'Rot op met die varkens in Nederland, ruim baan voor de melkveehouderij'. Je kunt veel van Hans Huijbers zeggen maar hij draait er niet omheen. Als varkenshouder voel je jezelf niet echt meer thuis bij zlto, maar ja het alternatief zie ik ook niet zo zitten.

 • ErIkDireks

  In de rundveehouderij hebben ze over 5 a 10 jaar precies dezelfde problemen als waar de varkens en pluimveehouder nu mee kampt. Maar ja... rundvee houders lopen bijna overal mee achter.

 • John*

  heb ook nooit begrepen dat een belangenorganisatie iedere sector goed kan bedienen. i.p.v. bruggen bouwen tussen sectoren en elkaar versterken wordt de ene tak ondergesneeuwd en andere takken opgehemeld. En helaas blijkt de varkenssector het ondergesneeuwde zakje wisselgeld te zijn bij lto. Als de LTO opkomt voor de totale landbouwsector werd nu grasland bemest met de stikstofrijke fractie uit varkensmest bemest in plaats van KAS.

 • aasgieren

  `Goed zo geen conventionele toestanden meer . Opdonderen dus met het Z.L.T.O. We zijn genoeg belazerd. Lekker megastallen bouwen over de rug van de leden in de meest ondemocratische landen , waar dwang arbeid word toe gepast. Waar men het woord milieu niet kent. En hier het brave jongetje uit hangen.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • varkenshandeldenhoed1

  Leuk dat er op een positieve manier gediscussieerd word op dit forum :(

 • massy

  jonge toekomstige varkenshouders laat je door dit soort profeten niet voor de gek houden. ze hebben zelf nog nooit 1 varken geboren of groot kunnen brengen en willen nu de popie jopie uithangen en jullie wijs maken hoe dit zogenaamd moet. maar doe hetlekker op je eigen manier dan kom je denk ik veel verder.

 • zanden

  Pas wanneer wij ( als producenten en consumenten) in harmonie samenwerken met de dieren, met moeder aarde en met al wat op en in haar leeft, is het oké. Pas dan en niet eerder zal de maatschappelijke kritiek verstommen als sneeuw voor de zon. Want pas dan is er sprake van een win-winsituatie, een situatie waarbij ieder die betrokken is er bij gedijt. De boer ( een goede boterham), de dieren ( een leven naar hun eigen aard en behoeften), de aarde ( bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en gezonde lucht) en de consument ( een kwaliteitsproduct). Het kan niet zo zijn dat de boer ( een goede boterham) en de consument ( goedkope kiloknaller) er eenzijdig bij kunnen denken te winnen over de ruggen van de dieren, de bodemgesteldheid en het milieu. Dat zal een doodlopende blijken te zijn met het bekende boemerangeffect. Tja, wij mensen, wij zijn hardleers......

 • John*

  het enige wat wij moeten doen is de media achter ons krijgen en de vooroordelen van de wereld helpen.

 • politiek

  ik denk dat de heer Huijbers gelijk heeft

 • aheijneman1

  Duurzaam, erg populair tegenwoordig, maar wanneer is een varkensbedrijf duurzaam ?
  Wat voor varkensbedrijf zouden we moeten bouwen, is een star waardig bedrijf dan ook niet conventioneel ? We kunnen ook niet met z'n allen naar biologisch omdat we daar onvoldoende afzet voor hebben.

 • politiek

  We moeten naar een varkenshouderij die zonder ondersteuning van hormonen ( aldus de heer Brinkhorst ) en antibiotica kan. Overigens geld dat ook voor de rundveehouderij waar de heer Huijbers liever niet over praat in zijn reactie.

 • Gebr.hendrikx

  Zover mij bekend worden in nederlandse veehouderij geen hormonen gebruikt.
  Investeren in stallen die voor een ideaal klimaat zorgen voor de varkens vind ik wel belangrijk om antibioticagebruik te verminderen want dat zorgt voor win-win situatie.Helaas is hier de laatste jaren wegens geldgebrek te veel op bespaard.Mijn mening is dat als je wegens geldgebrek moet bezuinigen op een ideaal klimaat in de stal,je beter niet kunt bouwen.

 • j.verstraten1

  De waarheid is hard. Friesland Campina heeft een visie, en wil niet dat de melkveehouderij in dezelfde kwetsbare positie terecht komt als de intensieve veehouderij. Die visie wordt lang niet door ieder lid gedeeld. De intensieve veehouders hebben geen coop die hun een visie oplegt. Dat laat men doen door de de politiek, landelijk, provinciaal en soms ook op gemeentelijk niveau. De (z)lto zit daar klem tussen in, boeren verwachten dat lto die invloed van het boerenerf afhoudt. Maar dat gaat niemand lukken, ook lto en nvv samen niet.
  LTO wil heel graag dierlijke mest bewerken tot kunstmestvervangers John,(oa Kumac is initiatief vanuit ZLTO leden) en trekt daar keihard aan, maar heeft daar de medewerking van de politiek voor nodig. Ik vraag me af of je als sector nog toekomst hebt als je binnen je sector tot de 25%beste moet behoren als je uberhaupt wilt overleven. Geld alleen het recht van de sterkste? Laat de markt zijn werk maar doen? Dan kunnen we lto net zo goed opdoeken.Ik ken teveel boeren die de huidige stalaanpassing, en die zat er al 15 jaar aan te komen, financieel niet door kunnen voeren. Er staan te veel bedrijven te koop. Ga dan niet tegen Huijbers aanschoppen dat hij er voor moet zorgen dat alles bij het oude kan blijven, maar schop tegen Huijbers dat hij aangeeft welke keuzes een jonge ondernemer nu moet maken wil hij nog iets door kunnen geven aan een volgende generatie.

 • politiek

  De expansie die er is geweest in de varkenshouderij is nu aan de gang in de rundveehouderij. Er wordt geen spantje bijgezet maar stallen worden verdubbeld in omvang en er worden inkoopgroepjes opgericht om grondstoffen/hulpstoffen voor de melkproduktie gezamelijk in te kopen tegen nog scherpere prijzen. ( ook antibiotica ) Geld de opdracht die er geld inzake vermindering antibioticagebruik in de varkenshouderij ook voor de rundveehouderij of is het daar nog gewoon een cowboy gebeuren. Mogelijk dat de heer Huibers daar ook over kan adviseren ,voordat we over een paar jaar het probleem van de varkenshouderij herkennen in de rundveehouderij.

 • arievanbommel1

  wat is dat een waardeloze vent die huybers. ik ben blij dat ik geen lid meer van die koeie club ben, als varkenshouders die nog wel lid is zou ik onmiddelijk mijn lidmaatschap opzeggen, en niet per 31122012 maar per dierct! ik heb trouwens nog geen reactie gezien van de varkenstak van de zlto? ook een beetje raar vind ik

 • Henk Daalder Windparken Wiki

  De relatie met de omgeving opbouwen en onderhouden vergt enige transparantie.
  Boeren kunnen dat ook goed doen door samen met burgers een windpark te financieren.
  Burgers kunnen dat goedkoper dan de boer zelf, ook de bank rekent hogere rentetarieven dan burgers.
  Omdat burgers voordeel in nature kunnen hebben, de stroom uit hun stukje windpark.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Gebr.hendrikx

  Wij zijn nog nooit lid geweest van Lto.Zlto heeft met boerengeld Vion opgericht met als doel zoveel mogelijk slachthaken overkopen en saneren om een machtpositie op te kunnen bouwen om zogenaamd een vuist te kunnen maken tegen de supermarkten.Hierdoor is de oude marktwerking door te weinig overgebleven slachterijen verdwenen en wordt nu de vuist gebruikt om de inkoopprijs van de varkens zoveel mogelijk te drukken.
  Concepten worden alleen maar bedacht om klanten aan de slachterij te binden zodat ze niet zomaar naar een andere slachterij kunnen omdat ze al extra kosten gemaakt hebben.
  Hoe meer varkenshouders er rechtstreeks aan 1 slachterij gaan leveren,des te zeker zijn de slachterijen van vaste aanvoer en kunnen ze zich permiteren om niet de hoogste prijs te betalen.
  Veel varkenshouders denken dat ze slim zijn door de varkens rechtstreeks voor 1 jaar aan de slachterij te verkopen zonder handelaar maar verliezen hierdoor de controle of ze na verloop van tijd nog wel de marktprijs beuren en werken zo mee aan het verdwijnen van een normale marktwerking.

 • frank123456

  volgens van doorn is de pr in de agribusiness van tonnies, dat schalke sponsert succes vol, volgens mij is de eigenaar van tonnies ook mede eigenaar van schalke, paar jaar geleden kochten ze voor miljoenen klaas jan huntelaar aan allemaal boeren geld, winst uit de slachterij, dus geen zeugen en vlv meer leveren aan tonnies, winst gaat naar schalke 04.

 • henkh

  Goed bezig meneer Huijbers, nadat minister Brinkhorst ons allemaal voor nichemarktjes wilde laten produceren neem jij het stokje nu over. Driekwart van die projekten mislukt en diegene die daarvoor investeringen heeft gedaan in zijn bedrijf(svoering) is het haasje. We vergeten snel hoe dat in het nabije verleden ging: AH wilde scharrelvarkensvlees in grote hoeveelheden in zijn schappen, vele varkenshouders investeerden er in maar voor de cement goed hard was na de verbouwing moest de helft al weer afhaken omdat AH z'n prognoses bijstelde en de varkenshouders zaten met de brokken, velen van hen zijn geen varkenshouder meer.
  We moeten wel degelijk transparant en duurzaam voedsel produceren waarbij de standaard als geheel omhoog moet voor de sector in samenwerking met slachterijen via concepten.

 • SpeedyGonzales38

  Ik als dove, die al vanaf vroeger wilde praten, maar mijn vader kon alles regelen met de telefoon, ook heb ik me moeten laten opereren vanwege de tumor die ik begon te krijgen (wat geen probleem is: werk normaalgesproken bij een werkgever, dus gewoon een salaris...) Mijn uiterste vraag is: NU hebben mijn 2 varkenstallen een superuitstekende kwaliteit (700 vleesvarkens) die ik momenteel verhuur aan een biggenboer (Hij weet dat ik de kwaliteit heb): Waarom moeten wij luchtreinigers (dat tot nu toe ik weet verplicht is vanaf 2013 ??) aan mijn 2 varkensstallen hebben van de regering, terwijl de stallen in de bossen, die onbewoond is (waar totaal geen mensen langskomen) ?? Caramba, de verdad, ik wil langer (verder) gaan met onze gebouwde bestaande stallen (Door het ZELF gebouwd te hebben, NIET LATEN doen door een 'simpele' bouwbedrijf, is de KWALITEIT SUPERPERFECT !!!!!!!!)
  Kan iemand mij helpen ?? Stuur mij dan a.u.b. e-mail, samen praten is ook mogelijk !

 • Wilno

  Wat betekent alles duurzaam in 2020 laat je kaarten zien mr Huijbers en van Doorn. Duurzaamheid betekent volgens mij dat er ook Porfit is in de sector. Wat is hier op je antwoord? Varkenshouderij inwisselen tbv de rundveehouderij? Bij en goede visie van Ztlo (vion) kan ieder zicht zichten op de toekomst. Ik weet zeker dat er toekomst is voor de varkenshouderij in Nederland. Waar elders kunnen de winkelbedrijven rekenen op de inzet en en het volume van zulke vakbekwame leveranciers. Wilno

 • ondernemen1

  lees op www.foodlog.nl/artikel/intensieve-varkenshouderij-is-voorbij/

  wat Huijbers werkelijk zei en oordeel dan.

 • a.vdijk1

  Beste varkensboeren, niet direct in de stress schieten en jezelf ingraven als er kritiek komt. Gewoon de importantie analyseren. Hoeveel % van de mensen en welke, die varkensvlees eten zijn voor meer duurzaam geproduceerd varkensvlees? En hoeveel % daarvan voegt ook de daad bij het woord in de supermark? (dwz betalen een meerprijs) Dat zijn er veel minder dan diegenen die nog steeds ruim tevreden zijn met het standaard product van goede kwaliteit. Richt U daarop en vertel vooral uw verhaal over hoe U produceert en waarom. Doe dat onophoudelijk, keer op keer. Verspil uw energie niet aan een (kliene) groep consumenten, die U toch niet kunt overtuigen. Anderzijds moet U ook niet doof zijn voor terechte kritiek zoals op antibioticagebruik (MRSA) etc. Ben trots op op uw bedrijven en laat dat aan iedereen weten, die het maar horen wil.
  De consumeneten, die graag een speciaal product willen hebben en bereid zijn daarvoor te betalen laat U toch niet in de kou staan?

 • politiek

  Antibioticagebruik bij varkens ?? Mijn inziens ook een zeer belangrijke opdracht voor de sector. Er is een opdracht gesteld aan de sector om het te verminderen met 50 tot 60 %. Momenteel is ongeveer 6 % van de kostprijs gezondheidskosten. . De pure antibiotica-kosten zal ongeveer 3 % van de kostprijs zijn denk ik. De opdracht voor vermindering , is dat een opdracht voor vermindering van de hoeveelheid werkzame stof antibiotica die mogelijk vervangen gaat worden door andere soorten antibiotica of van de gezondheidskosten. Men zegt dat er goede resultaten behaald worden , maar tijdens het ZLTO symposium worden vragen in de pauze behandeld met welke antiobioicasoorten die proeven gedaan worden. Als de ondernemer open en transparant moet zijn naar omgeving en consument , waarom gebeurd dat niet in het kantoor van de ZLTO. Voedselveiligheid en MRSA , er liggen nog opdrachten te gaan , ook voor de ZLTO.

 • theorikyreintjes1

  Ik wordt misselijk van deze uitspraken! ik ben altijd voor praten met elkaar over zaken die men aangaat!
  Maar om met figuren die overal dwarsliggers voor zijn, veel tijd te besteden is wel het laatste. Ik ga met de onderwereld niet om de tafel zitten. Ik houdt me bezig met mensen die alle dagen netjes hun werkdoen en eerlijk zijn! Die mensen gun ik goed voedsel, daar doe ik het met plezier voor. Aan alle opbouwende gesprekken prima daar kun je wat mee en de dieren en het milieu ook. Maar ik wil mijn leven niet vergallen aan die activisten en terroristen die over lijken gaan. Daar moeten Huibers en Doorn maar eens flink tegen optreden als ze echt voor de boeren op komen. Nee, dat vuile werk schuiven ze af op de boeren, zij moeten dat vervelend volk proberen in te tomen. Dan kunnen hun weer beter zaken doen. Ze zijn zelf de voorstanders geweest van de LOG gebieden die alles verpest hebben. De vraag is of de schade van dit idiote plan nog te herstellen is! Ik ken veel boeren die zeer goed waren, een voorbeeld voor iedereen, die kapot gemaakt zijn door de activiten. En dan moet je nu met dat volk om de tafel? Als boeren moet je elkaar steunen als een colega aangevallen wordt! Dan zul je overleven, maar mensen met een rechte rug zijn er weinig!!!

 • politiek

  Beste Theo ik bemerk wat irritatie in je verhaal. Je bent voor praten met elkaar , maar dan zal je het ook met de consument moeten doen die de producten vlees/melk als veilige en gezonde voeding zien en hier voor willen betalen. Ben a.u.b. open en transparant. Tevens zul je moeten praten met de omgeving waar de intensieve veehouderij en rundvee staat. Ben a.u.b. open en transparant. Dan hebben we nog de vakbeweging , ik denk de ( Z ) LTO die mogelijk dat praten voor een groot gedeelte behoort over te nemen en inderdaad ook de daad bij de woord moet voegen voor bewuste ondernemers/leden , en niet maar met iedereen meepraten ,want dan bereik je ook niets. Inzake die LOG gebieden denk ik inderdaad dat je gelijk hebt. Het is ook volledig met de ZLTO afgestemd en tot stand gekomen en nu het net voor de eindstreep ineenstort mag de ZLTO best wel krachtiger van zich laten horen.

 • John*

  pas als de consumptie van varkensvlees per hoofd in nederland afneemt maak ik me zorgen over ons product.. dit getal is al jaren stabiel. De consumptie kan alleen vergroot worden door mensen die het niet eens zijn met onze manier van produceren een ander product aan te bieden. met meer welzijn en minder milieubelasting. Aan deze taak hebben wij als producenten voldaan. Groeit dit aandeel dan groeien/veranderen de producenten mee. simpel. Dat er in nederland mensen rondlopen die geen (varkens)vlees eten en de sector liever zien verdwijnen moeten ze zelf weten. Maar om nu eisen van een groep mensen die onze producten toch niet kopen in te stellen als basiseis gaat mij veel te ver!. Wij varkensboeren zijn producenten en wij bedienen een markt. Willen milieuclubs en vegetariers onze manier van produceren veranderen dan zullen ze de markt moeten veranderen de productiewijze volgt vanzelf. En ja ALS dat lukt en er in nederland alleen nog markt is voor welzijnsvriendelijk vlees zonder milieubelasting moet je je goed afvragen of het nog verstandig is om hier bulk te blijven producerem: Als de grens dicht gaat voor vlees en varkens zijn je bulkproducten nergens te slijten en loop je een groot risico. Maar zover is het nog lang niet!

 • theorikyreintjes1

  Politiek, ik begrijp heel goed dat je met de concument moet praten. Daar hebben we op de eerste plaats het productschap voor. Maar de taken van het productschap, waaronder promotie e.d. is uit geholt. Van boven af is daarom te weining tegen gas gegeven aan die afbraak campanjes van extreme groeperingen. Daarbij hadden eerlijke promotie en reclames van vlees, veel meer moeten plaats vinden. Dit kun je niet van iedere varkenshouder verwachten dat hij dit ook nog erbij doet. Je kunt wel veel eisen maar als er niets meer voor betaald wordt houdt het op! Ik ben in gesprekken met mensen ,altijd de eerste geweest die een gesprek aangaan!! Maar als je met verkeerd willende te maken hebt, die er op uit zijn alles kapot te maken wat een ander met veel inzet op gebouwd heeft, ben ik de eerste die stopt met het gesprek! Ik doe nooit mee aan mafiapraktijken! Zie in de Elsevier de aanslagen en brandstichtingen van zulke groeperingen tegen de agrarische sector en de aanslag op Pim Fortuin 10 jaar geleden! Ik wil hier niet verder op in gaan, maar het is een drama voor de vele mensen die hier van het slachtoffer zijn. Daarom moet Huibers zijn mond dicht houden en met goede
  argumenten komen voor een goede veehouderij waarbij een goede boterham te verdienen valt. Anders stoppen alle boeren, ze laten zich niet meer afslachten! Veel werken is niet erg als je maar waardering krijgt voor al je inzet, houdt het een keer op!

 • Hans Brasil

  Sorry Nederlandse varkenshouders, maar jullie snappen het nog steeds niet. Waarom importeren jullie geen sinasappels om daar in Nederland Juice van te maken??? Ik weet zeker dat jullie juice fabriek de beste ter wereld zou zijn, super de lux, super duurzaam, milieutechnisch het neusje van de zalm, maar jullie kunnen geen sinasapples verbouwen. En aangezien jullie ook het voer voor de varkens niet kunnen verbouwen, heeft het geen zin om in Nederland dat voer om te gaan zetten in vlees, ook al heb je de meest super de luxe varkensstal. Varkens houderij in de rest van de wereld is een verlengstuk van de verbouw van granen en eiwitgewassen. Als het in Nederland zo zou zijn dat ze alleen maar afvalstoffen zouden omzetten in vlees, dan zouden die afvalstoffen tov de granen/peulvruchten een beduidend lagere prijs moeten hebben, maar jullie zijn zo donders fanatiek, dat zelfs afvalstoffen i.verg.t. granen net zo duur zijn. Dan is het ook nog is zo dat Nederlandse rundveehouders voordeliger ruwvoer op eigen dure grond kunen verbouwen, dan dat deze op goedkope grond in verwegistan wordt verbouwd en naar Nederland wordt getransporteerd, wat er altijd voor zal zorgen dat de rundveehouders goedkoper hun strond kwijt kunnen dan de bioindustrie, waardoor zeker na 2015 de varkensstront verdrongen wordt. Dus Huijbers heeft helemaal gelijk, je moet je afvragen waar je varkens boer wilt worden, en da's zeker niet in Holland

 • politiek

  Dat klopt Hans . De Nederlandse varkenshouderij zijn de beste afvalverwerkers van Nederland aldus ook medewerkers van de AID Nederland in rapporten. Die afvalsoffen zijn inderdaad bijna net zo duur als granen en zit er wat chemische verontreiniging in , is economisch ook bijzonder interessant. Het wegmengen van die afvalsoffen in veevoeder is bijzonder lucratief aldus rapport. Niet alleen worden duurdere grondstoffen uitgespaart maar er is ook een directe besparing op stortingskosten of verbrandingskosten van afval. Je plakt op het eindproduct varken een paar sterretjes en klaar is Kees. Het spreekt voor zich dat het wegmengen van afvalstoffen in veevoeder potentieel schadelijk is voor de volksgezondheid en voedselveiligheid en mogelijk ook het milieu.

 • politiek

  Theo , Ik denk dat we elkaar begrijpen. Over je opmerking inzake Productschap Diervoeder en Vee en Vlees neem ik aan , had ik vandaag een bespreking in Zoetermeer bij Productschap Diervoeders en Vee en Vlees. Die ambtenaren zijn voor mijn beleving echt niet bezig met het belang van de sector , maar puur eigen salaris. Zij dienen te rapporteren wat het ministeri wil horen en anders worden ze verplaatst of krijgen een andere verantwoording is mijn beleving. Ik ben het volledig dus eens met je beleving.Wat je opmerking inzake de heer Huijbers ben ik het ( nog ) niet eens met je stelling. Pijnlijke berichten dienen ook gemeld te worden. Onduidelijk is nog voor mij de inspanning van ZLTO om gezinsbedrijven intensieve veehouderij te loodsen door het spanningsveld.

 • John*

  wat voor de een restproduct, is voor de ander waardevol! de grootste restproducten stroom gaat trouwens naar de melkveehouderij. In die vergisters op pootjes kunnen ze alles kiepen en er komt nog melk onderuit ook.

 • info361

  Wat een primitieve reacties, dit moet anders! Ik, zelf al jaren varkenshouder, zou willen voorstellen: ik nodig de heren Huijbers en van Doorn uit en collega's die hun ideeen voor een toekomstbestendige varkenshouderij willen uiten kunnen met open vizier hun verhaal brengen: henkroefs@hetnet.nl

 • politiek

  Vandaag een themabijeenkomst bijgewoond van de ZLTO met als onderwerp: Tijd voor de toekomst. Tijdens de forumdiscussie een vraag gesteld over voedselveiligheid en de openheid en transparantie ook door de ZLTO. Deze vraag was niet passend en zou na de vergadering wel behandeld worden. Als dit onderwerpen zijn waar geen openheid en transparantie in is , de voedselveiligheid in de veehouderij , ie er dan nog wel toekomst ???.

 • Spotvogel

  Hans Brasil, zoals ook voorheen in de AGD-fora heb jij een heel realistische en gezonde kijk op de zaak. Vanuit de milieubeweging (toen nog alleen getrokken door Stichting Natuur en Milieu en Vereniging Milieudefensie) wezen we al in de jaren '70 op de idiotie van dat gesleep met sojaschroot vanuit Zuid-Amerika
  naar 2-hectare varkensbedrijven in de lage landen. Die 2 bunder werd voldoende geacht om er de eigen stront op uit te rijden en ook nog wat snijmais te verbouwen. We weten allemaal hoe dat is afgelopen, hoe we verzopen in de stront, hoe er steeds meer kleintjes failliet gingen en er steeds grotere stallen kwamen. En al dat voer werd en wordt over de oceanen hierheen gesleept. Om er varkensvlees voor terug te sturen! Dat noemt men wereldhandel, maar ik noem het Krankzinnigenwerk! Huijbers heeft dus groot gelijk. En van Doorn moet maar de Alliantie van Plattelandssjoelclubs gaan oprichten. Wat een simplisme!

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.