Varkenshouderij

Nieuws

COV wil Europees beleid voor varkenshouderij

Den Haag – De Europese Unie zou het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ook moeten aanwenden om de innovatie en verduurzaming van de Europese varkensvleesproductie te stimuleren.

Dat is de mening van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). De COV heeft die boodschap meegegeven aan staatssecretaris Bleker bij de presentatie van het rapport over het functioneren van de varkensvleesketen. Bleker zou in Europa moeten gaan pleiten voor ontwikkeling van beleid op dit terrein. 
Tot nog toe voert de EU alleen gemeenschappelijk beleid uit voor de grondgebonden landbouwsectoren. De intensieve veehouderijsectoren vallen tot nog toe buiten het GLB.
Volgens COV-bestuurslid Siem Korver wordt het tijd dat de EU meer energie stopt in deze punten in de varkenshouderij. Ook voor de Nederlandse overheid ziet Korver een rol weggelegd bij het gezonder maken van de varkensketen. Het ministerie moet in de ogen van Korver verduurzaming stimuleren en faciliterend optreden voor partijen die innoverend bezig zijn. Te vaak staan  bestaande regels innovaties in de weg.
De varkensketen zelf moet veel beter gaan samenwerken en op die manier de faalkosten uit de keten halen.
“Alleen door verder te verduurzamen en beter te gaan samenwerken in de keten en met de retail kunnen we de koek groter maken.” Korver ziet wat dat betreft ook mogelijkheden in ketenverkorting. Daarmee bedoelt hij dat schakels in de keten die geen toegevoegde waarde creëren beter kunnen worden uitgeschakeld.  
De COV wil verder, zoals eerder gemeld, werk maken van Holland-branding, ofwel vlees meer als Hollands kwaliteitsproduct weg te zetten op de Europese markt.

Of registreer je om te kunnen reageren.