Varkenshouderij

Nieuws

Boetes voor riskante varkensleveringen

Zoetermeer – Het Tuchtgerecht van het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft twee varkenshouders beboet voor het leveren van dieren aan te veel verschillende afleveradressen en/of het beleveren van te veel bedrijven met een andere diergezondheidsstatus.

Dit heeft het PVV bekend gemaakt.
De betreffende varkenshouders krijgen ieder een boete opgelegd van 500 euro. Een deel van die boete is voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.
Eén zaak had betrekking op een vermeerderaar met een B-status, die het maximum aantal toegestane afvoeradressen had overschreden. Een vermeerderaar met de B-status mag per zes weken aan maximaal zes vleesvarkenshouders met een D-status biggen afleveren, maar per vier maanden slechts aan maximaal twaalf vleesvarkenshouders met een D-status.
De tweede zaak had betrekking op een D-bedrijf die dieren had aangevoerd van meer dan zes bedrijven binnen een periode van zestien weken. Dit is voor een D-bedrijf niet toegestaan. Een D-bedrijf mag per periode van zestien weken dieren aanvoeren afkomstig van maximaal zes bedrijven.
Bij het toekennen van de boetes heeft het Tuchtgerecht geoordeeld dat de betreffende varkenshouders een risico nemen voor de varkenssector in Nederland. Door varkens aan- of af te voeren in strijd met de voorschriften van de Verordening Varkens Leveringen wordt het risico van verspreiding van besmettelijke dierziekten vergroot. Daarmee ontstaat een gevaar voor de hele varkenssector in Nederland.
Bij het aanvragen van een transport wordt gewaarschuwd als het transport niet is toegestaan. Er staat dan in een grote balk op het transportdocument dat dit transport een overtreding van de VVL voorschriften is.

Of registreer je om te kunnen reageren.