Varkenshouderij

Nieuws 517 x bekeken

Vergunningen knelpunt voor omschakeling groepshuisvesting

Zoetermeer – Veel zeugenhouders die nog moeten omschakelen naar groepshuisvesting lopen tegen trage vergunningsprocedures aan. Ook de financiering voor omschakeling staat veel zeugehouders nog in de weg,

Dat blijkt uit een eerdere oriëntatie van het LEI over de knelpunten waar zeugenhouders tegenaan lopen bij de verplichte omschakeling naar groepshuisvesting voor dragende zeugen voor 1 januari 2013.

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) gaat daarom samen met LTO en NVV inventariseren of zeugenhouders het redden om voor 1 januari 2013 om te schakelen naar groepshuisvesting. Hiervoor verstuurt het PVV deze week aan alle varkenshouders een vragenlijst. Hierin wordt gevraagd naar de situatie op de bedrijven en naar de haalbaarheid van de groephuisvesting.

”Het zijn met name de vergunningen, de investeringen en de terughoudendheid van de banken waardoor veel zeugenhouders de deadline van 1 januari 2013 mogelijk niet redden. Deze vertragingen zijn vaak buiten de schuld van de varkenshouder om”, aldus Marieke van Lent, beleidsmedewerker bij het PVV. Door de inventarisatie hoopt het PVV eventuele problemen met vergunningprocedures bij het Ministerie van ELI onder de aandacht brengen.

Het PVV hoopt in begin maart alle vragenlijsten te hebben verwerkt. Samen met LTO, NVV en het Ministerie van ELI zal het PVV dan nagaan welke vorm van ondersteuning nodig en mogelijk is.
”Er wordt niet gepleit voor een verruiming van de deadline. Daar doet de Europese Commissie heel moeilijk over. We willen de zeugenhouders een steuntje in de rug geven om de omschakeling naar groepshuisvesting te versoepelen. En we hopen dat gemeentes en provincies daarin mee willen werken”, aldus Van Lent.

Door Europese regels is vanaf 1 januari 2013 alleen nog maar groepshuisvesting van dragende zeugen toegestaan in heel Europa. Van de Nederlandse zeugenhouders heeft nu nog ongeveer 25 procent de zeugen individueel gehuisvest.

Of registreer je om te kunnen reageren.