Varkenshouderij

Nieuws

Meer duidelijkheid voor stoppers

Den Haag – De stoppersregeling is bekendgemaakt. Hierin staat hoe bedrijven die willen afbouwen tot 2020 toch kunnen voldoen aan de milieuwetgeving.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een overzicht bekendgemaakt van emissiebeperkende maatregelen voor veehouders die hun bedrijf tot 2020 voort willen zetten. Deze boeren vallen onder de zogenoemde stoppersregeling. Door bijvoorbeeld minder varkens te houden en/of tijdelijke emissiebeperkende maatregelen te treffen voldoen zij aan het Besluit huisvesting en kunnen nog een aantal jaren doorboeren.

De stoppersregeling is onderdeel van het Actieplan Ammoniak Veehouderij en komt van het ministerie. De handhaving is een taak van de gemeenten. De lijst is voorlopig. De maatregelen staan nog niet op de rav-lijst met goedgekeurde emissiebeperkende technieken. Het ministerie staat open voor nieuwe technieken zodat de lijst mogelijk nog langer wordt.

Veevoer met een verlaagd eiwitgehalte en voer of mest waar zuur is toegevoegd, vormen de hoofdmoot van de emissiebeperkende mogelijkheden in de stoppersregeling. Ander opties zijn het aanbrengen van een schuine plaat aan de putwand of mest verdunnen met water. Het volledige overzicht staat op website van Infomil. De maatregelen zijn individueel en in combinatie met elkaar toepasbaar. Bij een controle moet de varkenshouder aantonen dat hij de maatregelen correct toepast.

In de stoppersregeling is ook een aantal versoepelingen doorgevoerd die gunstig uitpakken voor de sector. Een varkenshouder die minder dieren houdt om aan het Besluit Huisvesting te voldoen, mag de overige rechten verleasen of verkopen. Minder dieren houden kan door een stal (deels) leeg te houden of een periode in het jaar leeg te laten staan. Ook is het mogelijk te wisselen van diercategorie, bijvoorbeeld vleesvarkens voor zeugen.

Vooral voor vleesvarkenshouders biedt de stoppersregeling aanknopingspunten om het bedrijf na 2013 op aangepaste wijze nog een aantal jaren voort te zetten, bevestigt Gieljan van Iersel, specialist huisvesting en milieu bij adviesbureau Exlan. Voor zeugen geldt namelijk dat groepshuisvesting ook verplicht wordt in 2013.

Hij merkt wel op dat houden van minder dieren ertoe leidt dat deze ook van de milieuvergunning af gaan. In het geval na 2013 het besluit valt het bedrijf tóch voort te zetten, zal het niet overal zomaar mogelijk zijn meer varkens vergund te krijgen. Een varkenshouder die mee wil doen aan de stoppersregeling zal voor 1 januari 2013 kenbaar moeten maken bij de gemeente hoe hij de ammoniakemmissie onder de norm brengt.

Of registreer je om te kunnen reageren.