Varkenshouderij

Nieuws

Brabant waarschuwt Bleker

Den Bosch – De provincie Brabant roept staatssecretaris Henk Bleker op alles op alles te zetten om de milieudoelstellingen te halen. In delen van Brabant nemen de milieuproblemen toe en de provincie vreest dat deze trend doorzet. Om erger te voorkomen moet het beleid worden aangescherpt.

Noord-Brabant greep gisteren de laatste versie van de milieurapportage veehouderij aan om extra druk te zetten in Den Haag om het beleid aan te scherpen.
”De cijfers zijn een wake up call voor Bleker”, aldus gedeputeerde Johan van den Hout. “We kunnen nu laten zien dat we alles op alles moeten zetten om aan onze internationale afspraken te voldoen.”
Uit de cijfers blijkt dat de ammoniakuitstoot in de melkveehouderij in de provincie toeneemt. Dit komt door een stijging van het aantal koeien. De provincie vreest dat met het opheffen van de melkquotering in 2015, het aantal koeien verder zal toenemen en evenredig de milieubelasting. Van den Hout: ”Dan zijn we nog verder weg van de rijksdoelstellingen en hebben we ook Europees een groot probleem. We verwachten met deze laatste cijfers Bleker te kunnen overtuigen het beleid aan te scherpen.”
In twintig Brabantse gemeenten is de stank vanuit de veehouderij toegenomen. In de overige 47 gemeenten is de stankoverlast gedaald. Over het geheel genomen daalt in Brabant de geurhinder en uitstoot van ammoniak en fijnstof. De daling wordt veroorzaakt doordat varkenshouders hebben geïnvesteerd in emissiearme stallen. Van den Hout is toch niet tevreden. ”Het is minder dan gehoopt.” Hij wijst erop dat het beleid bedoeld is om het aantal veebedrijven terug te dringen in de provincie. Om het beleid kracht bij te zetten, zou hij graag zien dat het systeem van productierechten in de benen wordt gehouden.
Een woordvoerder van staatssecretaris Bleker laat weten dat het systeem van productierechten achter de hand wordt gehouden. ”Als de resultaten tegenvallen kan het systeem van productierechten weer van stal worden gehaald. Het beleid is gebaseerd op de situatie in alle provincies en zal niet vanwege een regio worden aangepast.”

Of registreer je om te kunnen reageren.