Varkenshouderij

Nieuws 1587 x bekeken

Aandacht gezondheid betaalt zich uit in varkenshouderij

Zoetermeer - Gezondheidsmanagement op een varkensbedrijf heeft een positieve invloed op de technische kengetallen.

Dit vertaalt zich ook in betere financiële resultaten en een hogere gezondheidsstatus. Dat meldt het Productschap Vee en Vlees op de website. Via een online rekenmodule kunnen varkenshouders de potentiële effecten van een aantal maatregelen doorrekenen.

Wanneer een varkenshouder weet dat een maatregel om de gezondheid van zijn dieren te verbeteren ook daadwerkelijk tot resultaat leidt, is hij gemotiveerder om deze maatregelen te nemen. Dat was één van de aanleidingen voor een grootscheeps vijfjarig onderzoek naar de effectiviteit van gezondheidsmanagement, gefinancierd door het productschap. Ook de Gezondheidsdienst voor Dieren, IPG, Topigs, WUR en meerdere varkenshouders en dierenartsen waren financieel en uitvoerend bij het onderzoek betrokken.

Of registreer je om te kunnen reageren.