Varkenshouderij

Nieuws 83 reactieslaatste update:17 dec 2012

Probleemloze turbo-varkens in 2022

Ommen - In 2022 zullen nakomelingen van Topigs-zeugen en eindberen een groei realiseren van 1.050 gram per dier per dag. Dat is ten opzichte van 2012 een stijging met 200 gram. De voederconversie zal gedaald zijn van 2,59 in 2012 naar 2,1 in 2022. Deze prognose deed Jascha Leenhouwers op een thema-avond van Topigs in Ommen.

De vooruitgang is berekend op basis van doorgerekende genetische trends bij Topigs genetica. Er zijn vooral grote sprongen voorwaarts te maken met genomic selection, aldus Leenhouwers. Hij is werkzaam als onderzoeker bij Topigs. 
Het aantal levend geboren biggen per worp zal stijgen van 14,0 in 2012 naar 15,5 stuks in 2022. De uitval tot spenen zal dalen van 10,3 naar 9,9 procent. Het aantal gespeende biggen per worp stijgt van 12,6 nu tot 14,0 biggen in 2022.
Ook het aantal ‘probleemvrije zeugen’ zal fors stijgen. Een probleemvrije zeug is een zeug welke een hele cyclus zonder problemen afwerkt. Binnen 7 dagen geïnsemineerd, niet terugkomen en 100 procent levend geboren biggen. Momenteel is dit bij Topigs-zeugen 36 procent van alle zeugen. In 2022 moet dit aandeel uitkomen op 75 procent van de zeugenstapel.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  zou je eigenlijk blij mee moeten zijn, maar andere zullen dan wel van plofvarkens gaan roepen

 • politiek

  Daar zal China blij mee zijn. Topigs wil daar ook meerdere stations oprichten begrijp ik. De waarde van Topigs voor de Nederlandse vakenshouderij is mij ook niet geheel duidelijk meer. Beter is het als men open en transparant eens onderwerpen als forse antibiotica gebruik en gebruik van (pro)hormonen gaat bespreken in de veehouderij. Dat zijn juist onderwerpen die je niet in de pauze,s en na de vergadering moet behandelen. Zijn het wel varkens die nog zonder antibiotica en (pro)hormonen kunnen vraag ik me af ?

 • joannes

  Precies,schoenmakers1, de criteria die gebruikt worden zijn die van efficientie! Ze zullen ze om moeten bouwen naar dierwelzijn om geen van WD of de PvdD te krijgen. En het is niet meer dan een trend extrapoleren waarvan maar de vraag is of die niet iets bijzonders tegenkomt: bv een samenleving die regels opstelt voor.....

 • sitanda

  gadverdamme! word hier zo misselijk van ! Uitbuitery!! Van mij mag de wereld echt vergaan!!!!

 • frankverhoeven

  Een groei van 1050 gram per dier per dag en een daling in inkomen van 100 euro per boer per dag! Ik vind het gepruts in de marge...achterhaald onderzoek, ze kunnen beter al dat geld steken in het vergroten van de afzet...en daarmee investeren in het lange termijn inkomen van de boer!

 • ecofootprint

  weet je nog van de wasserbomben tomaten - zo gaat het ook met biggen -kraak nog smaak en geen leven voor de varkens dan duurt het weer een generatie voor het roer omgaat.

 • veldhuize001

  Ik moet dat eerst nog zien ik geloof hier niets van want al die onderzoeken deugd geen moer van de ene keer is dit goed en de andere keer weer niet ik weet zelf wel wat goed voor mij is daar heeft een ander niets over te zeggen. En als het wel zo zou zijn maar de beren worden niet gecastreerd dan hoef ik dat vlees echt niet want als je het dan in de pan doet stinkt het de pan uit

 • Mans

  Wat schiet de boer hiermee op, deze voortgaande rat-race.

 • varkenshouder1

  Ik heb geen moeite met die groei zolang dat gebeurt met normaal voer en goede huisvesting. Wat let dan die extra groei. 30 jaar geleden zat ook niet iedereen aan 700 gram groei , maar met een antibiotica reductie van 60-70%, betere huisvesting en milieuomstandigheden van de afgelopen jaren, is daar toch niets mis mee. Als we de slag dan kunnen maken naar 95% antibiotica reductie is er niet mis met een hard groeiend varken. Ik vraag me veel meer af of die slag gemaakt gaat worden, want mijn Topigs varken van 10 jaar gelden groeide net zo hard als nu, misschien heb ik wel voerconversie gewonnen maar voor de rest hebben ze de afgelopen 10 jaar zitten slapen bij Topigs en dat is de reden dat ik overgestapt ben naar een andere Deense zeug.

 • John*

  de eerste 50 gram pakken we al doordat de varkens ruimer komen te liggen. om het antbiotica verbruik te verlagen moet het management beter en worden er minder fouten gemaakt. dan hebben we al 100 gr. te pakken. 50 gr kan er gepakt worden met hoogwaardige voeding. dan blijft er nog 50 gr. voor de fokkerij over. dan moet ze wel lukken denk ik.

 • varkenshouder1

  Ruimer leggen is niet direct 50 gram meer. Dit is de combinatie van ruimer leggen en betere gezondheid. Die combinatie is 50 gram. Beter voer en All in - All out kan een grote plus geven. De rest is genetica. Ik denk dat de Denen volgende week een persbericht uitbrengen dat we naar 1150 gram gaan en 40 biggen gespeend in 2022. Die zijn namelijk meester in PR.

 • sensia

  geen woorden voor....

 • brabantsduitserke

  voor varkenshouder1 de denen zijn inderdaad goed voor pr ,waar maken kunnen ze niks . trouwens we willen toch aan onze varkens geld verdienen. als je goed rekend zou je moeten weten dat met een deens varken niet meer te verdienen valt alleen te betalen. dit geld gaat liniea recta naar denemarken. het is toch de bedoeling dat het bij ons de knip in gaat. de kostprijs van een deense big ligt 3 euro hoger. dat wil zeggen dat ik minstens 4 euro voor mijn big meer moet hebben.
  ik wil zelf ook nog wat. mijn afnemers zijn niet bereid 13 euro toeslag op nord-west te betalen . daarom geef mij maar een topigszeug het gaat tenslotte om geld. of niet soms.

 • info237

  De Denen hebben nu al 1050 gram groei en spenen op de betere bedrijven 14 biggen. 10 jaar genetische achterstand zullen jullie bedoelen!!! Dat was een beter artikel geweest in plaats van voorspellingen te doen voor 2022.

 • eire

  Wat een walgelijk vooruitzicht. Uit dit artikel blijkt duidelijk dat velen varkens en ander vee nog steeds alleen als (nog levend) vlees zien, waarvan de productie zo hoog mogelijk moet zijn. Het gaat verdorie om dieren! De empathie en de intelligentie van deze dieren overstijgen duidelijk die van Topigs en andere aanhangers van massaproductie. Minder vlees en meer dierenwelzijn, dat is de toekomst.

 • schoenmakers1

  wat een walgelijke uitspraak, de hele wereld draaid toch om meer, de rest zal afhaken, ook bij de mensen

 • Miriamnu

  Een dier is geen fabrieksprodukt. Deze onzin moet stoppen en wel nu.
  Vlees is niet gezond en wordt alleen maar ongezonder. Je kan heel goed zonder. Het is zelfs beter.
  U behoort onderzoek te doen naar het leed wat u dieren aan doet.
  Ga uw allen laten omscholen tot een eervol beroep.
  Stop de vleesindustrie. Het is afschuwelijk wat daar gebeurt

 • Miriamnu

  deze zin alleen al: de eerste 50 gram pakken we al....
  Het gaat hier om een wezen van vlees en bloed, net zoals de mens die ook van vlees en bloed is. Wat let ons, laten we elkaar gaan opeten, maar dan stop ik u eerst in een iets te kleine doos, geef ik u groeihormonen, zodat u 50 gr aankomt in een halve dag, dan castreer ik u onverdoofd en dan geef ik u stroomstoten als u niet naar een fabriek wil gaan waar u uw soortgenoten hoort krijsen omdat ze dood worden gemaakt en u weet dat u de volgende bent.
  De vleesindustrie is ziek!

 • alco1

  eire, jij bent duidelijk weer iemand die nog nooit in een varkensstal geweest is, dus in feite praat over iets waar je totaal geen verstand hebt.
  Het beste dierenwelzijn laat zich zien door betere groei en een uitgebalanceerd voer wat ervoor zorgt dat er een minimum aan geneesmiddelen nodig is, om zo voedsel veiligheid te optimaliseren.

 • alco1

  Miriamnu. We hebben in Nederland geen olie, geen auto industrie geen massa electronica productie. Als Nederland zouden wij als we de landbouw niet hadden ten gronde gaan. Als sociaal zwakkere zou ik mij ernstige zorgen maken als mensen als jullie het voor het zeggen kregen. Dankzij de vleeseters mogen ze in ieder geval nog geboren worden, ze worden op en top verwend en al wordt hun leven bekort door een onverwachte pijnloze dood, dit leven zouden ze van jullie niet gekregen hebben. Wees eens transparant door te vermelden wat jouw bijdrage is aan de economie, dan gaan we daar eens op hakken.

 • politiek

  Beste alco1. Gelukkig praat je al steeds meer over een open en transparante discussie inzake veehouderij Nederland. Mijn insteek is een veilig en duurzame veehouderij waar burger en boer trots op is. Zo trots dat zelfs buitenland jaloers is en er een markt komt waar niemand zich voor behoeft te schamen. Zowel de boer niet als de burger niet. Ook het dier zelf is dan winnaar. Mogelijk dat sensia, sitanda, eire en Miriamnu ook aanwezig wil/kan zijn in een discussie die gerust zeer scherp en duidelijk mag zijn wat de beste strategie is. Tot nu toe waren het vaak enkel rekenmodellen van de mega-bulk veehouderij industrie met zwijgende bestuurders hoe men het beste het bulk vlees door de strot van de consument kan duwen. Ook ik heb daar mijn twijfels over of dat de juiste weg is !.
  Alco1, Het zal je bekend zijn dat ik ook vaak afwijk van uw visie , maar daar komen we in de discussie nog wel op terug. Eerder heeft Ruben aangegeven open te staan voor een dialoog hierin , die enkel nut heeft als er ook van de oppositie huidige veehouderij aanwezig zijn.

 • Wytze

  Het meer is nooit vol? Wat mij altijd opvalt is dat er misschien wel meer aan groeit maar er niet over de input wordt gepraat. Maar oh ja, we moeten immers die 9 miljard gaan voeden! en niet met vlees dus. Dus we hoeven die plofvarkens helemaal niet.

 • joannes

  Het is weer duidelijk, uit de reacties, dat selectie en sneller groeien geassocieerd wordt met dierenleed! Terwijl dat niet waar is. Wie kan deze foute perceptie pareren? Het is het effect van een paar foto´s die dierenleed suggereren door de dieren vuil en vooral groot te fotograferen met natuurlijk het eenzijdige verhaal dat alle dieren die gehouden worden in hun vrijheden worden beperkt en gefrustreerd raken. Precies zoals mensen ervaren in de goedkope massa productie bedrijven. Het verschil is dat die dieren vertroetelt worden om maar vooral de groei niet te remmen en die mensen worden opgejaagd voor meer efficientie en productie. Het is een logische maar foute associatie!

 • alco1

  Politiek, wie zegt dat ik geen veilige en duurzame veehouderij voorsta.( al zie ik dan bij de mega stallen de beste resultaten)Het kan altijd beter, maar toch ben ik er trots op hoe het bij ons voor elkaar hebben.
  Maar de keiharde werkelijkheid is. Dat de consument de baas is. Als die zorgt dat b.v. de biologische producten als een speer verkocht worden, we allemaal op die toer gaan produceren. Echter is de keuze vaak voor het goedkoopste met als gevolg dat onze markt verdwijnt naar het buitenland. Wat het welzijn vast niet zal verbeteren.
  Ik heb Larkens ook al eens verteld dat we onze nertsenfokkerij juist moeten uitbreiden omdat hier het leven een stuk beter is dan in landen waar ze nog doodgeknuppeld worden. Want de vraag naar bont breidt zich zelfs nog uit.

 • W Geverink

  Het varken wordt tegenwoordig gefokt puur op eigenschappen en kengetallen die gunstig zijn voor de producent. De consument wordt verwacht zich te behelpen met wat het varkensvlees daardoor geworden is. Ik denk dat dat de verkeerde aanpak is. Ik vind dat eerst het perfecte stukje vlees bij de klant op het bord moet liggen en van dat punt terug gewerkt wordt naar een productievere fokkerij en mesterij, met als eerste prioriteit de hoge eetkwaliteit van het eindproduct niet op te offeren voor betere technische resultaten. Om in de supermarkt een goed stuk varkensvlees te kopen is mogelijk maar je moet wel weten waar je op moet letten. Verder is het door het gebruik van stress positief fokmateriaal en het streven naar een zo schraal mogelijk eindproduct er voor de huisvrouw niet eenvoudiger op geworden om varkensvlees te bereiden zonder dat het droog en/of taai wordt. Hoe vaker er een teleurstellend resultaat van de bbq of uit de pan gevist wordt hoe moeilijker de varkenshouderij het in de toekomst zal krijgen. Ik realiseer me dat ik aan dit alles niks kan veranderen dus beperk ik me tot het kopen van de betere stukken vlees in de supermarkt en gaan we regelmatig naar de slager in een dorp verderop die zijn eigen met graan gevoerde Berkshire varkens in de vitrine heeft liggen. De prijs is niet veel anders maar de kwaliteit is zoals alle varkensvlees eigenlijk zou moeten zijn.

 • Mels

  Joannes,zolang de zogenaamd milieubewuste consument nog altijd wordt voorgelogen door WD en PvdD en consorten is deze gedachtengang niet om te krijgen.Die mensen daarachter menen dat een boer op gele klompen moet lopen met een rode zakdoek om zijn nek en de koeien met de hand melken.Nou helaas Marianne,de boer van nu beschikt regelmatig over een opleiding waar je U tegen zegt.

 • politiek

  Alco1, praten en LUISTEREN. U heeft het woord luisteren bewust in hoofdletters geschreven neem ik aan elders in een ander lijntje. Ik heb nimmer gezegd dat u geen veilige en duurzame veehouderij voorsta. Juist niet. Laat die conclusie nog maar even op zich wachten wat dat nu precies inhoud , veilig en duurzaam , na die dialoog die je niet uit de weg gaat. Ik heb gezegd dat ik vaak niet altijd dezelfde visie heb, maar dat geld evenzo voor meningen van andere reageerders. Daar is tenslotte de mogelijkheid voor om te reageren op een artikel of naar elkaar. !
  Ik hoop overigens dat u veel standpunten die ik heb kan weerleggen in de dialoog die er hopenlijk wel komt als er niet teveel uit de sector veehouderij angstig worden !
  Uw verdediging inzake het doodknuppelen van nertsen in andere landen kan je als welvarend en volwassen Nederland geen rechten aan ontlenen mag ik hopen .
  Je zult moeten proberen om ,,onderscheidend,, voedsel in Nederland en de wereld markt te zetten en zonder meer behoord daar welzijn dieren in de positieve zin ook bij.
  Bulk is er al voldoende is mijn visie.

 • Bison

  W geverink als ik er vanuit ga van de bocht dat in de grocery stores voor vlees(koe en vark) doorgaat en wat het gemiddelde restaurant hier op tafel durft te smijten hebben de meeste mensen geen benul hoe goeie kwaliteit vlees eruit moet zien en moet smaken want ze klagen nooit.
  Ik weet niet hoe ze die troep naar binnen kunnen krijgen.
  Naar een restaurant ga ik al niet meer en vlees uit de winkel hoef ik ook niet.

 • alco1

  Als wat jij bulk noemt niet gekocht wordt, is het einde verhaal. Wij zetten onderscheidend product neer in aparte schappen met een duurzaam verhaal. Koop het. Dan heb ik nog een simpele vraag. Hoeveel gram vlees eet jij per week.

 • politiek

  Alco1, zet maar eens een eerlijk en duurzaam stukje vlees op tavel als we de dialoog/.overleg aangaan. Lekker goed voorbereid natuurlijk. Dat lijkt me een goede start voor de discussie. Ik ben benieuwd wat je op tavel gaat zetten. Ik zal je niet teleurstellen !

 • W Geverink

  Het beste is dat jij de koe aanwijst en daarna de slager het dier op de plek waar het staat afschiet. Dat is voor de vleeskwaliteit verreweg het beste. Wij mijden de gemiddelde restaurands. Van schade en schande wordt je wijs. Als wij naar een restaurant gaan pakken we meteen de goeie. Varkensvlees kun je in de winkel goed op het oog uitzoeken als je weet waar op te letten. Rundvlees is vaak 'hit or miss'.

 • Jeannette

  Walgelijk!

 • alco1

  Politiek. Ik heb je een simpele vraag gesteld, hoeveel gram vlees eet jij per week, alweer een ontwijkend antwoordt.
  Ik heb je ook veelvuldig gevraagd met feiten te komen, om zo samen misstanden aan te kunnen pakken. Ik heb zelf vorig jaar nog een vervoerder aangeklaagd, omdat ik stijf bevroren kippen zag. Het verweer was dat de strenge vorst onverwacht had toegeslagen en er van hot naar her gereden moest worden om de vrachtwagen vol te krijgen. Het betrof allemaal kleinere boeren, waar de boer zelf met vader de kippen gingen vangen waardoor het ook nog eens veel te lang duurde. Bij mega bedrijven was dat allemaal veel beter te organiseren.

 • alco1

  Ook heb ik gevraagd wat je raakvlakken zijn met de landbouw en wat jou inbreng is tot het in stand houden van onze economie. Geen antwoordt
  Daarom heb ik een profiel schets gemaakt.
  Je hebt geen werk ,dat kan.
  Je bent vegetarier, dat mag en is een ieder zijn goed recht.
  Daarnaast ben je een fantast en totaal niet op de hoogte van het reilen en zeilen op de boerderij.
  Ook vraag ik me af waarom jij en nog vele anderen een agrarisch dagblad lezen. Ik lees ook niet het jagersblad omdat ik er niets mee heb, maar wel lees ik hoeveel weidevogel;s we dit jaar weer gered hebben.

 • alco1

  Jullie zullen wel zeggen, omdat wij opkomen voor het welzijn van de dieren. Alle goede intenties ten spijt. Ook daarin heb ik al verschillende malen uitgelegd dat jullie daar de plank totaal misslaan.
  Mijn gedachten komen dan altijd weer terecht bij een Jehova getuige die langs kwam en verklaarde dat als iedereen de leer van hen volgde alle oorlogen de wereld uit waren. In principe had hij ook nog gelijk ook, maar het werkt niet omdat iedereen zijn eigen evangelie als het ware ziet.
  Zo is het ook met ons werk. Wij kunnen wel een bepaalde richting kiezen, maar als dit niet gekocht wordt verdwijnt de handel naar landen waar het welzijn van de dieren op een veel lager pitje staat.
  Met als gevolg dat wij onze sociaal zwakkeren niet kunnen geven waar ze recht op hebben. Ik kan in ieder geval een beschuldigende vinger opsteken naar de veroorzakers. Ik heb mijn best gedaan. Voor het welzijn van de dieren, de voedselveiligheid en voor het verdienen om sociaal te kunnen zijn.

 • alco1

  @Mozes en @Menkhorst jullie hebben gelijk, discussie is zinloos. Afbraak is vele malen gemakkelijker dan opbouw. Een optie voor mij is om maar een beetje te gaan genieten van het leven. Juist mensen die ongelofelijk hun best voor alles doen, worden door politiek en de zijne in het hart getroffen.
  P.S. Politiek, als je nog eens bellen wilt je kunt mijn nummer nog hebben. Ik geef hem niet weer, omdat ik anders weer van al die idioten aan de lijn krijg.

 • politiek

  Beste alco1.
  Ik hoorde vandaag de toespraak van Obama i.v.m. die ramp met de schoolkinderen in Amerika.
  Er gebeuren maar teveel van dit soort gebeurtenissen/rampen momenteel in Amerika.
  Het lijkt wel routine aan het worden.
  Als we ons hardop afvragen of we voldoende doen om dit soort gebeurtenissen te vermijden en/of bestrijden dan is het antwoord NEE.
  Als ik die toespraak aanhoor moet ik ook aan de veehouderij Nederland denken.
  Doen we wel voldoende om al die incidenten en gebeurtenissen te vermijden en/of bestrijden. ? Zowel naar het dier toe als naar voedselveiligeid toe. De mens dus.
  Het lijkt wel routine aan het worden.
  Het antwoord is NEE.


 • alco1

  Weer geen enkel inhoudelijk antwoordt op geen van de 4 #' . Je blijft maar in je eigen tunnel visie en ratelt maar door als een condomoloog. (Iemand die urenlang kan lullen, zonder iets vruchtbaars te zeggen.) M.A.W. Het heeft geen enkele zin om zo een discussie aan te gaan. PUNT

 • Mozes

  De frustratie die jij momenteel voelt Alco1 heeft mij enige tijd geleden al doen afknappen. Iedere discussie is zinloos omdat politiek niet werkelijk discussieert.

 • bankivahoen

  Ik mijdt voortaan ook elke discussie met die LUI ! Bevalt erg goed, laat ze maar tegen een muur aan lullen , wij blijven net als hun ook gewoon ons ding doen !

 • W Geverink

  Lullen zonder iets te zeggen klinkt als een politicus maar luisteren zonder iets te horen en kijken zonder iets te zien hoort daar ook bij. Dat beschrijft Politiek helemaal. Politiek is in zich zelf gekeerd en op zich zelf gefocust. Hij is zo overtuigd van zijn gelijk dat hij als telkens als iemand probeert te vertellen hoe de vork werkelijk in de steel zit de ogen sluit, de vingers in zijn oren drukt en luid LaLaLaLaLaLa begint te roepen.

 • agratax2

  Probleemloos hoe vaak hebben de boeren met deze kreet niet nieuwe technologie omarmt. Na een tijdje openbaarden zich de problemen en wel groter dan ooit. Zou deze keer probleemloos echt tot in lengte van dagen betekenen geen probleem met bv. gezondheid, consument of dierenvrienden??

 • politiek

  Veel angst, spanning en stress begrijp ik uit de laatste reacties. In #30 doe ik Alco1 het voorstel om de bespreking te beginnen met een lekker, eerlijk en duurzaam stukje vlees. Onduidelijk is voor mij of die angst en spanning nu komt om welk lekker eerlijk stukje vlees op tavel gaat komen of om het inhoudelijke verloop van de bespreking.
  Zoals zo vaak eerder aangegeven, zo open en transparant is de sector veehouderij niet. !

 • joannes

  Wat ben je toch een verachtelijk, hooghartig, dedain persoon politiek! Je zult weinig vrienden maken met je opmerkingen, reacties! Met de pretentie te weten wat goed en slecht is en je boven de partijen te stellen heb je niet meer invloed dan irritatie! Een irritatie die soms onweerstaanbaar is om te reageren om niet voordurend te onderdrukken.

 • AngelinaBallerina

  Walgelijk dit. Hoe bedoel je 'turbo-varkens'? 'Plof-varkens' zal je bedoelen!! Gatverdamme!!

 • joannes

  AngelinaBallerina, je laat je misleiden door het woord gebruik, alleen gelukkige gezonde varkens kunnen zoveel kinderen krijgen die ook nog goed groeien!

 • alco1

  Politiek, we nemen je niet meer serieus

 • politiek

  Beste alco1, Ik heb er geen problemen mee als u mij niet serieus neemt. Erger is het dat door die geheimzinnigheid van de sector veehouderij men geen verantwoording durft af te leggen naar de maatschappij en dat is nu juist de grote zwakte van de sector veehouderij.
  Zoals eerder aangegeven door het onverantwoord grote antibioticagebruik en gebruik van(pro)hormonen voor het stimuleren van groei per dier per dag of het vriendelijker in boerse talen gezegd het besparen van voer ontstaan er onverantwoordelijke situaties.
  Alco1, u behoeft mij dus niet serieus te nemen. Liever heb ik dat u de humane slachtoffers serieus neemt. Denk aan kanker, met name borstkanker, hart en vaatziekten, diabetes, misvormingen bij kinderen, MRSA, ESBL., enz. En helaas de sterfgevallen hierdoor.

 • alco1

  politiek, u weet nog steeds niet hoe ik over de door jouw genoemde dingen denk.
  Daarom nemen we jouw niet meer serieus.

 • W Geverink

  En Alco. Politiek zo overtuigd is van zij gelijk dat ik me afvraag waar hij met Ruben nog een 'discussie' over wil voeren.

 • politiek

  Voor de duidelijkheid, de uitnodiging uitdaging kwam van Ruben. Nu ik die uitdaging oppak kruipt de sector veehouderij in zijn schulp ! .
  Wellicht was men in de veronderstelling dat ik geen verantwoording durfde of af kon afleggen over mijn stellingen !
  Men spot als sector veehouderij met het gezondheidsbelang van de humane sector ! . ( en ook met dierenbelang)
  Wel is het voor een meer frisse discussie goed als er nog enkele meer van de opposite veehouderij aanwezig zijn is mijn stelling.
  Ik pak die uitdaging dus op !

 • Mozes

  Een tijd terug heb ik eens vertelt dat ik in mijn leven heel veel ervaring heb opgedaan met mensen met irrationeel gedrag en irreële emoties. Dat ik vanuit mijn ervaring nieuwsgierig ben naar de drijfveren van politiek. Ik heb al eens geprobeerd het gedrag van politiek te verklaren op basis van een neurotische stoornis. De laatste tijd begin ik steeds meer in te zien dat dit onjuist is. Het gedrag van politiek moet worden begrepen als paranoïde. Ik heb in mijn leven veel ervaring opgedaan met neurotische mensen en mensen met een psychopathische afwijking. Paranoia is voor mij onbekend terrein.
  Wat vooral opvalt aan politiek is dat hij steeds uitgaat van één groot komplot die zijn gezondheid bedreigd. Iedereen maakt deel uit van dat komplot. De boeren( duizenden), NVWA, de laboratoria die rapporten achterhouden en de kamerleden die een zwijgplicht hebben. Overal ziet politiek spoken. Niemand is integer. Iedereen is een bedreiging voor de gezondheid van politiek. Deze overtuiging is bij politiek zo sterk dat hij nergens naar luistert. Ongeacht de informatie die hij krijgt blijft hij onverdroten zijn grammofoonplaat afdraaien. Als politiek wel informatie van anderen zou toelaten zou hij niet paranoïde zijn. Het is zinloos om op politiek te reageren.

 • politiek

  Nou Mozes u gebruikt veel moeilijke woorden. ! Wat betreft uw beschrijving over mij persoonlijk met die moeilijke woorden zal ik maar niet op reageren. Wat betreft het andere maakt u een grote denkfout. Ik ben inmiddels al wel zover dat ik veel informatie heb uit nog meer brieven van Ministerie van Landbouw. In tegenstelling tot wat u schrijft bedrijgt het echter niet alleen mijn gezondheid valt er te lezen ! maar ook van anderen die gebruik maken van bewuste agrarische producten van inderdaad duizenden bedrijven. Wellicht is dat de reden dat het zo moeilijk is om aan de informatie te komen !.
  Overigens heb ik inmiddels ook een schrijven van Europese Commissie dat Nederland verplicht is ALLE informatie te geven die vertrouwelijk is aangaande die voedselveiligheid en de daaraan gerelateerde volksgezondheid.
  Zoals ook eerder aangegeven heb ik daar een Wob procedure over lopen.
  Beschamelijk vind ik het dat daar een Wob procedure voor nodig is als het over voedselveiligheid en volksgezondheid gaat. Dat zou open en transparant moeten zijn ! .
  Gewoon nog geduld hebben dus. !
  Blijkbaar is voedselveilgheid agrarische producten en volksgezondheid een zeer gevoelig onderwerp gezien uw irritatie ! .

 • John*

  ik irriteer me vooral aan personen die van alles roepen zonder bewijzen in handen te hebben...

 • politiek

  John, nog even gedult hebben.
  Voedselveiligheid agrarische producten en volksgezondheid zijn onderwerpen die zeer gevoelig zijn. Het wordt je kwalijk genomen als je daar publiekelijk over praat en schrijft.
  Het wordt weleens vergeleken met het misbruik van kinderen en minder begaafden vroeger door de Kerk. Ieder wist het maar de Kerk was zo sterk dat zwijgen troef was. Toen het eenmaal bekend, transparant en bespreekbaar werd bleek die misbruiken door de Kerk veel ernstiger te zijn als men ook voor mogelijk had gehouden.
  Uw irritatie zou niet nodig geweest zijn als men gewoon op eerste verzoek de informatie geeft.! Veel bewijzen heb ik al , ik ben gewoon bezig mijn dossier sluitend te maken over een onderwerp waar hopenlijk ook de sector veehouderij achter staat. nl. VOEDSELVEILGHEID en VOLKSGEZONDHEID.
  Eerste medewerking door de sector is negatief maar dat was ook vroeger inzake de Kerk.
  Blijkbaar schaamd men zich. !

 • jan10

  Prachtig hoe zuinig die varkens met schaars voedsel omgaan,kunnen wij mensen nog een voorbeeld aan nemen.
  Ben trouwens erg benieuwt hoe de tegenstanders hun kinderen gevoed hebben,ik denk dat die zeker niet schraal zijn gehouden ,maxmaal laten eten en wat over is gewoon weg sodemieteren!! Walgelijk!!!

 • John*

  Het is maar goed dat de mensen zoveel weggooien. anders hebben de varkens niets te vreten. Zonder varkens zo de mens nog vervuilender zijn dan dat ze nu al zijn.

 • Miriamnu

  Ik ben elke dag zo ontzettend blij en dankbaar dat ik niet mee doe aan die walgelijke vleesindustrie. Al 30 jaar eet ik geen dode dieren en ik ben nog nooit naar de dokter geweest. Gezond eten zonder vlees is een must in deze tijd waar de wereldbevolking alleen maar toeneemt en de aarde kapot wordt gemaakt omdat de dieren ook gevoerd moeten worden. Dieren in megestallen stoppen is een crime. Beste boertjes, ga aub wat anders doen. Het moet normaal worden om 1x per wk vlees te eten. Het is absurt om te denken dat dit elke dag maar moet gebeuren. Vegetarisch eten is geweldig. Een mens is een alles eter en kan heel goed zonder vlees.

 • joannes

  Miriamnu, ik ben benieuwd wat voor werk je doet of hoeveel beweging? Overigens 30 jaar niet naar de docter komt ook bij vlees eters regelmatig voor!

 • alco1

  IK wist dat er in het geloof blinde fanaaten voorkwamen, helaas is het ook door gesijpeld in ons werkterrein. Hoe kunnen we deze mijden om eens weer met fatsoenlijke normale mensen een discussie kunnen voeren om het welzijn te verbeteren en voedselveiligheid naar een nog hoger niveau te tillen.

 • jan10

  Prima als iemand vegatarisch is maar ga niet dan de producent van vlees er over aanspreken .Veroordeel dan je buuf en je ouders en alle andere omje heen
  die wel vlees eten,want als die stoppen stopt de producent ook vanzelf.

 • quadmasterwessel1

  We kunnen ook een aantal wilde zijnen van o.a. de veluwe opeten lekker en hebben een fijn leven gehad. En tevens beperken we daar de problemen omtrent de (te) grote populatie.

 • Bison

  Miriamnu de aarde word door de mens kapot gemaakt en niet door de dieren.
  Als de bevolking door blijft groeien als nu het geval is is er op het eind geen plaats meer voor een dier en ze sterven uit,...de mens zal er snel achteraangaan.
  Als jij geen vlees wil eten moet je dat zelf weten,maar als je zelf zegt wij zijn alleseters zo een stuk vlees hoort ook bij het menu.Het heeft geen zin een veehouder af te kraken omdat hij het met jouw tunnelvision niet eens is.
  De Eskimo's leven bijna alleen op vlees en vis(meestal rauw) en zouden op alleen een vegetarisch dieet subiet om zeep gaan.
  Ik ben al in 40 jaar niet bij een dokter geweest en ik eet wel vlees,zo zeggen dat vlees ongezond is is bullshit

 • bankivahoen

  Wat brengt miriamnu op een site als deze? Zou je daar een antwoordt op kunnen geven ?

 • W Geverink

  Beste Miriamnu. Je mag medelijden hebben met mensen op andere plekken in de wereld die verhongeren. Stoppen met vlees eten neemt mischien wat van je schuldgevoel weg maar helpt de mensen die verhongeren niet. Wij sponsoren daarom al meer dan twintig jaar een aantal kinderen via World Vision en ook dit jaar weer hebben we extra geld gedoneerd waarvoor varkens kippen geiten en dergelijke gekocht worden om de levens van een aantal mensen mee flot te trekken. Dat hebben wij niet zelf bedacht maar de hulp organisatie zoekt uit waar mensen op bepaalde plekken het meest mee geholpen zijn. Verder wordt in de wereld veel ongeschikte grond voor akkerbouw gebruikt omdat graan zo duur is. Ik voorspel dat in de komende twintig jaar veel graanland noodgedwongen weer in grasland wordt omgezet omdat het door de akkerbouw kapot is geboerd. Jij mag je eigen mening hebben maar als ik om me heen kijk en verderop in de wereld, dan kan ik alleen maar concluderen dat jij een vegetarier kan zijn omdat anderen dat niet zijn.

 • Bison

  Hee Miriamnu als dieren in megastallen gestopt worden volgens jou een crime is(ben dat op to a point eigenlijk wel met je eens) hoe wil je dan de mega steden noemen waar miljoenen mensen vrijwillig(sommige hebben geen keus) als mieren op een hoop zitten onder een dikke laag poluted air waar je wel tegen aan ken leunen en waar het erger stinkt dan een beerput.
  Amsterdam is ook niet zo'n liefelijke omgeving,ik zou er geeneens dood gevonden willen worden.

 • joannes

  We hebben als boeren zo ons best gedaan met productie verbeteringen dat er nu generaties stadslui zijn, die denken dat, wat ze eten, uit de lucht komt vallen. Tot het honden en katten voer komt in een op smaak, geur en kleur geselecteerde, eventueel geportioneerde pakjes, bakjes in de supermarkt. De overvloed bijt gewoon terug. We krijgen onvoldoende betaald en nu gaan ze ook nog pretenderen dat ze meer verstand van ¨varkens of nertsen houden¨ hebben dan een boer die er vaak mee opgegroeid is, de studies heeft gevolgd en er zijn beroep van heeft gemaakt. Alles onder de noemer ethiek die ze voor dieren interpreteren met een ¨humaan¨ inlevings vermogen. Een inlevings vermogen dat vooringenomen en ondeskundig is omdat het wordt voorgelicht door een groep vrijwilligers die op criminele wijze foto en filmmatriaal, regelmatig uit het verre buitenland, in shockerende ¨reclame¨ akties presenteren. Waarschijnlijk gesteund met donaties van die vegetarische producten producent, nb echtgenoot van een PvdD representant, die zo snel mogelijk zijn producten in alle Nederlandse supermarkten wil laten leggen en dat afdwingt met het dreigement dat hij een WD aktie laat voeren in de Nationale pers. Democratie, als de meerderheid bepaalt, kan als lemmingen voor zijn eigen ondergang kiezen en daar pas achter komen wanneer ze van de klif storten in..... honger en/of armoe!

 • evanderpasch1

  Gaan de subfokkers in de toekomst goed enten?

 • gruwierbart

  @brabantsduitserke, ik denk dat gij toch eens een andere boekhouder zal moeten opzoeken, want wat gij neerschrijft is klinkklare zever! varkenshouder1 zal het verder brengen dan u meneer! gr

 • Miriamnu

  Mijn bijdrage aan de nieuwe ecologische economie is het uitbrengen van een heerlijk, vrolijk vegetarisch kookboek.
  Heel positief, geluk voor iedereen en fantastisch om te eten. Gezond en happy, wat wil je nog meer. En dat alleen door geen vlees of vis te eten.
  Er zullen altijd dieren zijn, maar niet als produkt, maar als dier. En niet op elkaar gepropt en gemarteld. Ik ben zo blij dat ik hier niet aan mee doe. Elke dag weer en gezond dat ik ben joh. Geweldig

 • Miriamnu

  Nog een punt, vegetarisme is geen trend. Gezien de groei van de wereld bevolking is het een noodzakelijkheid. De natuur regelt het zelf.
  Oh u weet niet meer wat de echte natuur is ? Logisch, factoryfarming heeft niets te maken met natuur en moet onmiddelijk stoppen.
  Dan maar anders. Aanpassen voor een betere wereld. Geweldig!

 • alco1

  Miriamnu, doe je ding, maar wat ik niet snap is wat jij doet op een agrarische site. Ik kan niets anders bedenken, dan dat je jou mening wil opleggen op onderwerpen waar je niets over weet. Je bent zelfs instaat om het met leugens te beschimpen. Ziekelijk. Dankzij ons mogen de dieren nog geboren worden, al is het bekort, genieten van een zeer verwent leven.
  En als je spreekt over natuur, dan hoort daarbij vlees consumptie bij. Kijk maar eens in de oude boeken.

 • W Geverink

  Beste Miriamnu. Volgens mij ben je zo depressief als het maar kan.

 • agratax2

  @Miriamnu. Dat de wereld bevolking groeit is een gegeven dat we maar als zoete koek aannemen. Geen mens vraagt zich af of er wel plaats is voor > 9miljard mensen zonder de natuur geweld aan te doen. Ik heb het niet over of we genoeg eten kunnen produceren. Ik heb het eenvoudig over ruimte voor mensen, wilde dieren en planten. Wilde dieren hebben naast voer vooral leefruimte nodig en die wordt meer en meer ingenomen door de mens als woon en recreatie ruimte, de rest verpesten we met voedsel productie, dat erosie en verwoestijning tot gevolg heeft. Heb ik nog niet eens over het enorme water gebruik om onze industriële processen gaande te houden. Water dat van levens belang is voor alle levende wezens op aarde. Ik heb wel eens het gevoel de beleidsmakers doorgaans stedelingen geen idee hebben hoe al deze natuurlijke processen in elkaar grijpen. Zij denken net als jij, vegetarisme en het afzweren van dierlijke producten is de weg om de wereld te redden. Minder mensen zou de wereld weer lucht en water geven om op adem te komen.

 • joannes

  Miriamnu, je bent dan een prototype van een vegetarische Nederlander. Zoals je schrijft en reageert is mij al duidelijk dat je vol naïviteit, en veel idealisme, je met je schoolopleiding en je beperkte agrarische kennis, je je het recht aan meet, om van je persoonlijke keuzes, direct, als een evangalist, voor je broodwinning, het vegetarisme kan verkondigen en daarbij, nb, anders denkende kan veroordelen tot barbaren. Wanneer je over vrijheids van menings uiting en persoonlijke keuzes praat is dit een forse overtreding op de democratische regels en daarbij persoonlijke vrijheid. Je voert een geloofsstrijd als een pastoor, zonder enige binding, voor eigen gewin, met je boekje. Hoe verachtelijk! En dan op een agrarische website natuurlijk ideeën en reacties vergaren om die als inspiratie voor een tijdelijk schrijversblok te misbruiken! Of.. motivatie uit de betrokken, verontruste boeren reacties te putten, en ze vooral te bekeren of te verketeren!

 • jan10

  Miriamiauw ga maar gauw.

 • bankivahoen

  Miriamnu heeft geen kennis van de sector is telkens te lezen in haar stukjes en is geindoctrineerd door haar omgeving. Ze kan er niets aan doen dat ze niet beter weet. Helaas geeft ze geen antwoord elders bij een onderwerp waarom ze op een agri site komt terwijl ze de hele sector haat ! Vooral haat tegen de sector kom je steeds meer tegen.

 • Pieterv1

  Laat Topigs eerst maar eens werk maken van het geboortegewicht van hun biggen!

 • politiek

  Beste Sitanda, Sensia, Eira, Miramnu, Jeanette, Angelina Ballerina,
  Helaas zijn we ziek.
  Nog niet eerder heb ik gereageerd op uw reacties.
  Echter vandaag was mijn ervaring te walgelijk om jullie nog te mijden.
  Alco1 wilde NIET in overleg met een van u over de veehouderij omdat die toch allemaal ziek zijn.
  Nog erger hij zit wat plezier te maken om invalide kinderen.
  Mij motiveerd het zonder meer om nog meer energie te stoppen om de veehouderij gezond te krijgen.
  Hopenlijk u ook .

 • jeroenvdcamp

  cvbcvb

 • alco1

  Beste Sitandi, Sensia, Eira, Miramnu, Jeanette, Angelina Ballerina.
  Ik weet wie Politiek is, maar kan helaas niet zeggen hoe hij werkelijk heet en waar hij woont, daar heb ik mijn woord voor gegeven. Probeer om hem zelf op te sporen, om hem hulp aan te bieden. In zijn hart is het wel een goed mens, maar hij begeeft zich in een zeer negatieve visuele cirkel.

 • Mozes

  Politiek leeft in een wereld met allemaal kwade mensen die een complot vormen en zijn gezondheid en die van anderen bedreigen. Politiek heeft hier geen concreet bewijs voor, hij voelt dit gewoon.

 • jan10

  Vast een billemaat van Anti.

Laad alle reacties (79)

Of registreer je om te kunnen reageren.