Varkenshouderij

Nieuws 7 reacties

NVV kritisch over praktijkonderzoek

Barneveld - De varkenshoudersvakbond NVV heeft kritiek op een aantal innovatieve onderzoeksprojecten van Wageningen UR en Innovatiecentrum Sterksel.

Het bestuur van de NVV heeft dit onder de aandacht gebracht van de bedrijfsleider van VIC Sterksel Dan Somers en Geert van de Peet van het Innovatiecentrum varkenshouderij.

De kritiek richt zich in eerste instantie op het onlangs gestarte onderzoeksproject naar de mogelijkheden van het stoppen met couperen van staarten. Ook heeft de NVV kritiek op het Pro-Dromi 2-kraamhokonderzoek dat zich richt op de mogelijkheden om de zeug los te laten lopen in het kraamhok. De NVV verwacht dat dit onderzoek niets positiefs op zal leveren voor de varkenshouders, maar bij toepassing alleen maar meer welzijnsproblemen voor de dieren, verslechterde arbeidsomstandigheden voor de varkenshouder en kostprijsverhogingen.

Laatste reacties

 • Hogman1

  wie betaalt bepaalt wat goed is in Sterksel

 • Peterrrs

  @ Hogman1
  Wie betaalt bepaalt wat onderzocht wordt in Sterksel.
  En daar lijkt me in principe ook niet veel mis mee, zolang het onderzoek maar goed wordt uitgevoerd. De NVV kan zich beter daar op richten (hoe wordt het onderzoek uitgevoerd, wanneer vindt men dat nieuwigheden klaar zijn voor de praktijk) dan vooraf de hakken in het zand te zetten. Dat roept reacties op als 'zie je wel, die varkensboeren willen niet'. Je kunt beter streven naar 'de boeren willen het wel maar het kan (nog) niet', totdat het daadwerkelijk kan.

 • Hogman1

  Peterrrs ,
  Vere..ken Hooi..r sponsert dat ProDomi hok
  Als je er ook wild van bent ff aanmelden in Sterksel en je krijgt er 2 op proef voor weinig of niets.
  Als je dan verblijdt en omgeturnd bent en je calculator doet het niet dan koop je er gewoon 50 voor 500 euro meerprijs.
  Sterksel en de stalinrichter gaan even door met de media bestoken hoe geweldig en diervriendelijk het allemaal is en dat de boer helemaal er achter staat.
  Het gevolg is dat iedereen in 2018 aan de Prodomi moet.
  Wat ik vernomen heb is dat ze in Finland niet meer staarten couperen
  Het gevolg is wel dat er bij het slachten meer dan 5 % staartafwijkingen waren.
  Het zal natuurlijk wel weer goed gaan in Sterksel want die Finnen weten er toch niks van.

 • arkova

  Ik heb niets tegen een proefbedrijf,als die er is voor de sector,maar het ziet er steeds meer naar uit,dat hij er is voor het rijk,die er vervolgens haar wetgeving op loslaat.

 • antibioticasyndicaat

  Toch wel bedenkelijk hoe er hier gereageerd wordt op pogingen om varkens op een iets prettiger wijze te houden. En op die manier bijvoorbeeld ook met minder antibiotica toe te kunnen.
  Het is toch ook niet langer te verkopen dat honden niet gecoupeerd mogen worden, en varkens nog steeds wél, terwijl die nota bene dichter bij de mens staan en intelligenter zijn. Dat pikt de consument uiteindelijk ook niet meer.

  Mijns inziens de enige manier voor de varkenssector om te overleven: innoveren en kwaliteit leveren, in plaats van bulk te blijven produceren die de klant steeds minder wenst en die nú al goedkoper uit het Oostblok en Zuid-Amerika komt.

 • Willem1977

  In het verleden werden in Sterksel proeven uitgevoerd die de sektor van pas kwamen, om de produktie te verhogen, of Groen-Label en ventilatiesystemen te bedenken en testen waar geen commerciel belang bij was.
  Tegenwoordig worden alleen proeven gedaan die betaald worden door leveranciers en of overheid. Deze dragen geen van alle meer bij aan het resultaat op het erf van de varkenshouder. Ondertussen weten we wel hoe varkens efficient gehouden moeten worden. Daar hebben we geen praktijk onderzoek voor nodig. Nu wordt het gebruikt om groen licht te krijgen voor resultaat verlagende wetgeving erdoor te krijgen, ben het dus eens met de reactie van NVV, ben blij dat er ook eens een keer tegengas gegeven wordt vanuit de sektor.
  Door de 2 vorige bedrijfsleiders werd nog meebepaald welke proeven van toegevoegde waarde waren voor de sektor, sinds de bemoeienis van Wageningen overhand kreeg ging het de verkeerde kant op en leek het steeds meer een dierwelzijns praktijkonderzoek.......

 • antibioticasyndicaat

  Maar Willem: Let's face it: Steeds verdergaande schaalvergroting is toch een doodlopende weg? Dat moet eenieder toch onderhand duidelijk zijn? Leidt ook nog eens tot steeds kleinere marges.
  We kunnen nú al niet op bulk concurreren tegen de lagere kosten van arbeid, grond, voer, wettelijke regelingen, congestie, en mestafvoer in landen die ook nog eens minder dicht bevolkt zijn dan wij.

  Het is alleen dankzij --afnemende-- politieke ondersteuning, subsidies en EU-tolmuren dat de intensieve veehouderij hier, en dan nog met cut-throatcompetitie het nog een paar jaar uitzingt.
  Ook financiers als een RABO en ING weten dat, en zien meer perspectief in bijvoorbeeld Oost-Europa.
  De enige kans voor de veeteelt hier is toch écht kwaliteit, en níet bulk!
  .... en al helemaal niet concurrentie op prijs.
  Kijk bijvoorbeeld ook maar eens wat er hierover bijvoorbeeld op een site als Foodlog gezegd wordt:
  http://www.foodlog.nl/artikel/einde-ractopamine-opent-weg-voor-samba-varken/

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.