Varkenshouderij

Nieuws 870 x bekeken

Minder stof in varkensstallen technisch mogelijk

Wageningen - Drie technieken bieden perspectief om stof in de varkensstal te reduceren. Dat blijkt uit onderzoek dat Wageningen UR Livestock Research heeft uitgevoerd op het Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel.
In het project werden vijf technieken getest op hun stofreducerend vermogen, investeringskosten en jaarkosten. De technieken maakten gebruik van uiteenlopende werkingsprincipes: negatieve ionisatie (IC-ionIC), fotokatalytische oxidatie (RCI), behandeling met zuurstofionen (Airlife), een film van plantaardige olie op de huid van de varkens (Olienippel) en luchtrecirculatie met elektrostatische filtratie (Flimmer-filter).

Twee van de vijf technieken (RCI en Airlife) bleken de PM10-concentraties (stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer) niet te beïnvloeden. Voor de andere drie technieken die de stofconcentratie duidelijk verlaagden, wijzen de slachtgegevens in de richting van minder longafwijkingen.

Per varkensplaats liepen de jaarkosten van de systemen uiteen van €2,84 tot €17,00 per varkensplaats. Geen van de beproefde stofreductietechnieken gaf echter een wezenlijke verbetering van de groei of voederconversie van de dieren. Een licht hogere voerderconversie voor de varkens in de afdelingen met RCI, Airlife en Flimmer-filter houdt waarschijnlijk verband met een licht hogere onderhoudsbehoefte van de varkens door een hogere luchtstroming door deze systemen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Vee en Vlees en de provincie Noord-Brabant.

Of registreer je om te kunnen reageren.