Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

PVV onderzoekt financiering onderzoek klassieke varkenspest

Nijkerk – De commissie Varkenshouderij van het Productschap Vee en Vlees laat onderzoeken of het mogelijk is de kosten voor het nemen en opsturen van bloedmonsters voor onderzoek op klassieke varkenspest, te financieren uit collectieve middelen van het schap.

Door die kosten te financieren uit de collectieve middelen valt een drempel weg voor de varkenshouder om mee te werken aan de uitsluitingsdiagnostiek, is het idee, dat werd gelanceerd door LLTB'er Marc Tijssen.

In de praktijk blijkt dat varkenshouders in de praktijk vaak te weinig meewerken aan de uitsluitingsdiagnostiek voor klassieke varkenspest. In principe zijn varkenshouders echter verplicht mee te werken als er een verdenking is van klassieke varkenspest. Hiervoor zijn bloedmonsters nodig die worden onderzocht op deze ziekte. Tot nog toe komen de kosten  van de bemonstering en het opsturen (ongeveer 50 euro) ten laste van de varkenshouder. Als de varkenshouder weigert mee te werken bijvoorbeeld omdat hij de kosten te hoog vindt, zijn er geen mogelijkheden om hem te dwingen toch monsters te laten nemen. Die situatie kan ertoe leiden dat de gevreesde klassieke varkenspest veel te laat wordt opgemerkt. Ook andere factoren spelen waarschijnlijk een rol bij de gebrekkige medewerking van de varkenshouders aan de uitsluitingsdiagnostiek. Varkenshouders vrezen de gevolgen en denken vaak dat het wel meevalt.

Ook voedselautoriteit NVWA zou graag zien dat varkenshouders beter meewerken aan de uitsluitingsdiagnostiek. De organisatie komt met een folder. Ook onderzoekt de organisatie de mogelijkheid om extra handhaving toe te passen zodat de naleving van de plicht om uitsluitingsdiagnostiek toe te passen verbetert. Volgens Gerard van Eijden van de Maatschappij voor Diergeneeskunde is het echter niet zo eenvoudig om extra handhaving af te dwingen omdat de criteria die er moeten zijn voor juridische handhaving niet eenduidig zijn. Dat maakt handhaving lastig.

Eén reactie

  • politiek

    Beter is het als eerst ook NVWA conform wetgeving gaat werken. Vind men iets inzake varkenspest , voedselonderzoek(hormonen of antibiotica) dan behoort er naar gewerkt te worden dat juist volksgezondheid veilig blijft. De doofpotmodule is de slechtste oplossing met de meeste gevaren voor de dieren en de humane sector. b.v. MRSA, ESBL, kanker, hart en vaatziektes.

Of registreer je om te kunnen reageren.