Varkenshouderij

Nieuws 17 reacties

Oproep tot krachtenbundeling NVV en LTO

Dalfsen – Een groep verontruste varkenshouders onder aanvoering van Johnny Hogenkamp en Martin Houben heeft in een brief aan belangenbehartiger LTO en varkenshoudersvakbond NVV opgeroepen om te komen tot één woordvoerderschap.

Zij roepen de voorzitters Annechien ten Have (LTO Varkenshouderij) en Wyno Zwanenburg (NVV) in een open brief met klem op tot zeer vergaande samenwerking. Als aanleiding hiervoor geven de initiatiefnemers aan dat beide voorzitters hun functie binnenkort neerleggen en dat het kabinet voornemens is om het Productschap Vee en Vlees op te heffen. De tijd is rijp om één varkensgeluid te laten horen. ’Een kleine stap voor bestuurders, een grote stap voor de varkenshouderij’, geeft de groep aan als aanhef van de open brief.
De groep varkenshouders, waaronder naast Houben en Hogenkamp ook de varkenshouders Jan Vogels, Twan Claeassens, Hans Elshof, Gerard Driessen en Evert Hendrix, wil vóór 30 juni 2013 de volgende stappen zien. Er moet een daadwerkelijke formele samenwerkingsorganisatie staan en vanuit deze samenwerking mag er nog slechts één woordvoerderschap per dossier zijn. Varkenshouders kunnen op de site www.1varkensgeluid.nu het initiatief ondersteunen. De reacties stromen daar al binnen.
Volgens Hogenkamp is de varkenshouderij in Nederland niet meer zoals twintig jaar geleden. ”Toen was er een functie voor zowel NVV als LTO Varkenshouderij. Sinds 1994 opereren deze beide organisaties onafhankelijk van elkaar. Er werd altijd al wel gezegd dat er veel werd samengewerkt, maar daar bleef het ook bij. Met de huidige varkenssector hebben we behoefte aan één stem. Het voorkomt dat veel zaken dubbel worden gedaan.”
Hogenkamp benadrukt dat de groep varkenshouders geen fusie of één organisatie afdwingen. ”Dat gaat op dit moment nog een stap te ver. We willen de samenwerking versterken en dat concreet maken met een instellen van één woordvoerderschap per dossier. Om hoeveel dossiers het gaat weten we nog niet precies”, aldus Hogenkamp.
Volgende week donderdag wordt het voorgelegd in het dagelijks Bestuur van de NVV.

 

Annechien ten Have (LTO)

Volgens LTO-vakgroepvoorzitter Annechien ten Have gaat het om de achterban, de varkenshouders. ”Als zij aangeven dat ze een sterkere samenwerking willen zien, dan kunnen wij als bestuurders daar alleen maar gehoor aan geven.” Volgens de voorzitter is deze oproep een logisch gevolg van de samenwerking die na het vertrek van Willie van Gemert als NVV-voorzitter is ingezet. ”Met Zwanenburg hebben we de laatste jaren al een aantal dossiers samen opgepakt. Denk aan de thema’s castratie en mest”, zegt Ten Have.

 

Mark Tijssen (regiovoorzitter LTO Varkenshouderij)

Ook de drie regiovoorzitters van de LTO vakgroep Varkenshouderij zien een intensievere samenwerking met NVV zitten. Dat is belangrijk omdat een van hen straks Ten Have gaat opvolgen als landelijke voorzitter. Mark Tijssen, regiovoorzitter van de vakgroep Varkenshouderij bij de LLTB prijst het initiatief van de zeven varkenshouders. ”Maar hoe de samenwerking er straks uit komt te zien is niet het belangrijkste in dit geval. Dat moeten we nog verder uitwerken. Bij belangenbehartiging gaat het om het doel niet om het middel.”

 

Wyno Zwanenburg (NVV)

Volgens NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg is dit een goede aanleiding om de belangenbehartiging van de varkenshouderij anders vorm te geven. ”Binnen de verschillende commissies van het Productschap wordt nu veel met NVV en LTO afgestemd. Maar dat valt straks weg. Daarnaast hebben we een goede ketenregisseur nodig. In de varkenshouderij is deze niet zo sterk aanwezig als in bijvoorbeeld de melkveehouderij en kalversector. Varkenshouders werken individualistischer en meer internationaal.” Hij staat positief tegenover intensievere samenwerking.

Martin ten Hooven en Emmy Koeleman

Laatste reacties

 • bertes

  een belangen club zonder andere economische belangen. kijk maar naar vion.
  eigenaar is Lto. en het belang van de lto is dat de varkensprijs zakt.
  zo'n belangenbehartiging wil ik niet.

 • drientje

  Laten we als varkenshouders glaskracht als voorbeeld nemen.
  Puur de belangen van varkenshouders behartigen,al het andere niet mee bemoeien.

 • gerrit.lammertink1

  Zijn we weer terug bij af. Nu de NMV nog een keer en ook de melkveehouders hebben weer één belangenorganisatie.
  Lijkt me een goed plan en dan nog iets verzinnen dat iedereen meebetaalt aan de belangenbehartiging. Meeliften op de successen van een ander is zoiets als een glas bier van een ander drinken en zelf nooit uitdelen

 • evanderpasch1

  Gerrit lammertink ik heb nog nooit met lto meegelift, want ze hebben voor varkenshouderij nog nooit iets bereikt dus wens ik er niet verplicht aan te betalen

 • gerrit.lammertink1

  de varkenshouders zelf zijn voor. De NVV is ooit opgericht om aan de ketting te rammelen en dat is gelukt. Of het altijd even positief is geweest dat kunnen de varkenshouders het beste zelf beoordelen.

 • Biggemans

  Gerrit, zo ken ik ook een persoon die dronk vrijdag's ook altijd 'iemand anders zijn BIERTJE op ' bij de Vleutense varkensbeurs.

 • joannes

  Samenwerking is een mooi woord maar in dit verband betekent het: voorkomen van last van elkaar hebben! LTO een organisatie die letterlijk ¨LTO Nederland helpt de positie van ondernemers te verstevigen door onder meer ketensamenwerking te bevorderen. Zo kunnen ze faalkosten beheersen en optimaal inspelen op de markt.¨ en NVV : ¨ onderneemt tal van activiteiten om de positie van varkenshouders te verbeteren¨ . Wanneer je de websites opent en doorbladert zie je het verschil. Het LTO vaag en abstract doelen en samenwerking formulerend en Het NVV praktisch en aktie gericht. Ik zie die samenwerking wel zitten als dat de effectiviteit gaat verbeteren!

 • varkenshouder1

  Een nieuwe belangenbehartiger met de structuur van de NVV erin om daadkrachtig te zijn, want anders loopt het op niets uit. Het gezicht naar politiek Den Haag moet geen varkenshouder zijn maar een vooraanstaand persoon die de kanalen kent om ingangen te openen, op weg naar een professionele varkenshouderij en die gedragen wordt door de maatschappij !!!!

 • drientje

  Het grootste probleem is, zolang de LTO-varkenshouders onder curatele staan van de melkveehouders, er geen stappen gezet gaan worden. Om die drempel te vermijden dat LTO-ers de overstap zouden moeten doen, zou een gezamenlijke woordvoerder een opening kunnen zijn.

 • bertes

  oke. de lto varkenstak wordt overgenomen door de nvv. klaar

 • John*

  moeten op zoek naar een persoon of meerdere personen zonder eigen bedrjf die fulltime onze rechten kan of kunnen behartigen. Daarnaast een raad met regiovertegenwoordigers gekozen door de ondernemers die de actiepunten aandragen en controleren op de uitvoering daarvan. Ook mag er een flink deel van het budget uitgegeven worden aan de promotie van de varkenshouderij. één gezicht, één doel!

 • e.stegink1

  Een prima opzet van John. Een stuk proffesionalisering in belangenbehartiging. Een verbaal kundige breedgedragen persoon die in een democratisch gekozen structuur de varkenshouderij nog beter vertegenwoordigd. Ik pleit al een jaar voor een gedreven techneut die ook de burger eenvoudig kan uitleggen wat we als varkenshouders doen en alle ins en outs van de praktische varkenshouderij kent....... Anita Hoofs.....

 • joannes

  Wanneer je een gezicht zoekt voor de varkenshouderij kijk eens naar wat succes heeft in de Nederlandse samenleving. Velen, en als eerste de Pers, laten zich beïnvloeden door de uitstraling (het overkomen) en het contrast van de boodschap met de boodschapper. Hiermee krijg je alle deuren -de publieke opinie-, direct open of.. het alternatief; je moet ze jarenlang bewerken voor een positieve indruk. Vele individuele beslissingen worden genomen op ¨het voelt goed¨, dus waak ervoor dat je je energie niet verspilt aan een deskundige loyale communicator waarmee je jaren de publieke opinie moet bestoken voor resultaat. Beter een aansprekende vlotte jonge vrouw die bij discussie programmas overtuigend het verhaal eerlijk kan brengen en die aggresieve vragen met een kwinkslag kan weerleggen.

 • aarthamstra1

  Word NVV dan ook mede eigenaar , Vind de RABO dat goed , Rabo/zlto hebben/zijn mega varkensstallen van 100.duizenden eenheden ,Op tv kippenstallen
  met totaal meer dan 45.000.000 dieren. De VRAAG is hebben boeren/leden daar winstdeling van, zeggenschap over .De kostprijs ,de milieu eisen . De vraag is als NVV word opgenomen in onze boerenbedrog organisatie wat er dan voor toekomst is???. Denk dat het zo word. dat een enkele boer met uitloop en borsteltje en parasolletje voor het varken. voor de dier vriendelijke slager overleeft en de rest. ?????

 • joannes

  Natuurlijk wordt het NVV een participant en... de RABO heeft alle belang bij een representant die hen uit de wind houdt in de huidige situatie. De RABO en het ZLTO hebben zoveel hooi op hun vork vandaag de dag met VION, de Krediet Crisis en de veranderde verhoudingen in Brussel, dat ze alle belang hebben bij een heldere duidelijke vertegenwoordiging vanuit de sector varkens houderij die qua politiek, imago en beleid haar eigen boontjes dopt. Wanneer we de varkenshouderij op één lijn krijgen is dat voor hen een zegen waar ze zeker een deel van de zeggenschap graag voor inleveren. De autoriteit die ze hadden bij de boeren, hebben ze de laatste tijd toch verkwanselt! Die winstdeling; ze hebben hun winsten in uitbreidingen in de huizenmarkt en het buitenland besteed. SInds wanneer krijgen de boeren een echt winst aandeel in die bank?

 • drientje

  Als je de samenstelling van de initiatiefgroep ziet, allemaal grote jongens, roept dat toch nog wel wat vragen op. In het verleden hadden deze figuren geen enkel
  belang bij sectorale belangenbehartiging. Ze hadden immers een positie in de sector dat ze alles konden uitonderhandelen. Vanwaar nu deze wending?

 • John*

  in een gestructureerde omgeving kan je best vrijbuiter spelen en dan zal het prima aflopen en waarschijnlijk beter dan de rest. in een ongestructureerde omgeving zit dat er niet en werkt iedereen elkaar tegen daarom moet het anders ook voor de grote bedrijven!

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.