Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

Kempfarm-systeem loopt vast op regeltjes

Leunen – Het Kempfarm-systeem, een systeem waarbij de mest in de stal wordt gescheiden in vaste mest en urine en de vaste mest regelmatig via een band uit de stal wordt verwijderd, voldoet niet aan de norm van 85 procent ammoniak-emissiereductie. Bovendien lukt het niet om emissiemetingen te doen aan vier stallen op verschillende plaatsen.

Dat bevestigt uitvinder en ontwerper Martien van Kempen uit Leunen. Het Kempfarmsysteem ontving in 2004 de Herman Wijffels-innovatieprijs. Het systeem is in de varkenshouderij door allerlei tegenslag nooit aangeslagen. Van Kempen bouwde een stal met het systeem op zijn eigen bedrijf en ook in Sterksel is een proefstal ingericht. Vlak voordat er emissiemetingen zouden worden gedaan in de stal op het bedrijf in Leunen, brandde deze af. In Sterksel zijn wel emissiemetingen gedaan, maar daaruit bleek dat de (provinciale) eis van 85 procent ammoniakemissiereductie niet werd gehaald. Wel scoorde de stal gunstig op het gebied van geuremissie en klimaat voor de dieren. “Als er geen soepeler normen komen voor de ammoniakemissiereductie, zal het systeem in de varkenshouderij waarschijnlijk niet aanslaan”, aldus Van Kempen, die dit betreurt. Op zijn eigen bedrijf is de afgebrande Kempfarmstal vervangen door een gangbare stal met luchtwasser en put onder de vloeren. Ook het Starplus-systeem dat Van Kempen samen met andere bedrijven had ontwikkeld komt door deze ontwikkelingen niet van de grond. Bij dit systeem zou uit de urine kunstmeststikstof worden teruggewonnen en de vaste mest worden vergist.

In de kalver- en geitensector gelden andere normen. Een ammoniakemissiereductie van 40 à 45 procent is daar voldoende. In de kalversector zijn nu al zes stallen met het Kempfarmsysteem uitgerust. Ook in de geitensector is er interesse voor het systeem.

Laatste reacties

  • Snel

    Martien,in de rundveehouderij kunnen ze ook niet met bepaalde systemen uit de voeten en daar willen ze dat de overheid de normen aanpast,LTO wil daar voor lobbyen,meld `t daar kunnen ze dat meteen meenemen of zou LTO alleen maar voor de rundveehouderij lobbyen?????????

  • yep

    graag toch even een aanvulling. Het systeem heeft een erkenning voor 70 % ammoniakreductie en er is 80 % geur en methaan reductie gemeten, of te wel heel mooie cijfers. Met daarnaast een zeer laag energieverbruik, urine en feaces apart of te wel geen verdere scheidingskosten en een beter dierenwelzijnsniveau vanwege het goede leefklimaat. Echter als bepaalde provincies vast houden aan 85 % ammoniak reductie en verder niet kijken naar andere voor- en nadelen van de verschillende systemen, is het natuurlijk heel lastig.
    Daarnaast wil ik graag toevoegen dat het Starplusconcept tot op heden juist zeer goed loopt. De dieren doen het uitstekend en de medewerkers van Sterksel zijn zeer enthiousast over het systeem, wat goed lijkt voor de dieren en ook volledig storingsvrij draait.

Of registreer je om te kunnen reageren.