Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

KDV wil energieneutraal zijn in 2016

Utrecht - De Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) streeft ernaar dat alle aangesloten varkensbedrijven in 2016 gezamenlijk energieneutraal werken. “Op termijn willen we energieproducerend worden”, aldus Hans Verhoeven, directeur van De Hoeve, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de eisen en criteria voor KDV.

KDV presenteerde woensdag zijn plannen voor de komende periode op een bijeenkomst in Utrecht. Om te bereiken dat de aangesloten varkenshouders daadwerkelijk gaan investeren in energiebesparende maatregelen heeft KDV een investeringsfonds opgezet onder de naam Energy Services Company. Het fonds is gevuld met 500.000 euro. De helft hiervan is afkomstig van de Rabobank. De andere helft is afkomstig van de vleesbedrijven Lunenburg, Kruiswijk en van De Hoeve. Het fonds is vooral bedoeld voor uitlening aan deelnemende varkensbedrijven die door een gebrek aan liquide middelen geen kans zien om te investeren in energiebesparing. “Het geld moet terug komen uit de besparingen die er worden gerealiseerd op de energierekening”, aldus Verhoeven.

KDV streeft verder in zijn eisen en criteria voor de aangesloten bedrijven naar verdere verbetering van het welzijn van de dieren, het verder verminderen van antibioticaverbruik en voorkomen van onnodige stress. Zo krijgen de zeugen in de kraamhokken de beschikking over jute nestbouwmateriaal om het natuurlijke nestbouwgedrag van de dieren tot uiting te laten komen. De zoogperiode wordt verplicht gesteld op vier weken. "We zijn ons ervan bewust dat een aantal bedrijven daarvoor de bedrijfsvoering moet aanpassen”, aldus Verhoeven. Volgens hem werkt zo’n 20 procent van de deelnemende bedrijven met een zoogperiode korter dan vier weken.

KDV wil stimuleren dat handelaren en transporteurs die de dieren vervoeren zoveel mogelijk gebruik gaan maken van gesloten veewagens met dwarsventilatie en gedempt licht, om zo de transportstress te verminderen. Inkoop Oudewater betaalt 10 cent per varken extra aan de transporteurs die de dieren zo vervoeren.

Bij KDV zijn zo’n 200 varkenshouders aangesloten. Het keurmerk wordt gecontroleerd en gecertificeerd door het onafhankelijk certificatiebureau CGD.

Laatste reacties

  • bertes

    ik vraag me af of de boeren die hier aan mee doen. wel iets verdienen. ze moeten steeds de ideen van verhoeven uitvoeren. terwijl verhoeven de subsidie krijgt.

  • hoeve1

    De ideeën zijn bewezen techniek met gegarandeerd rendement. Van subsidie is geen sprake, de esco is een investeringsfonds waarbij energie besparende investeringen worden voorgefinancierd. Dit is exclusief voor de deelnemende varkenshouders van keten duurzaam varkensvlees.

Of registreer je om te kunnen reageren.