Varkenshouderij

Nieuws 1165 x bekeken

Genetische blauwdruk varken volledig in beeld

Wageningen – Onderzoekers van Wageningen UR hebben samen met internationale collega’s het genoom van het varken in kaart gebracht. Dit biedt kansen voor de varkensfokkerij en voor biomedisch humaan onderzoek.

Het onderzoek naar de genetische blauwdruk van een varken is gedaan door het internationale ‘Swine Genome Sequencing Consortium’ in twaalf landen. Het in kaart brengen van het genoom is 20 jaar geleden begonnen. Door nieuwe technieken is het aanzienlijk versneld afgerond. Het is overigens niet uniek; in 2004 is al het genoom van een kip en in 2009 het genoom van een rund in beeld gebracht. Bij dit onderzoek is van tientallen varkens en wilde zwijnen uit Europa en Azië gebruikgemaakt.

De afgelopen jaren zijn al delen van het onderzoek naar buitengebracht en ook al toegepast in de fokkerij. Door kennis van het genoom werkt de commerciële fokkerij bijvoorbeeld nu met ‘genomic selection’, aldus Martien Groenen van Wageningen UR. Hij geeft leiding aan de internationale onderzoeksgroep. “We weten steeds meer van genen en de variatie daarin. Dat levert voor de fokkerij nieuwe mogelijkheden op. We werken bijvoorbeeld samen met Topigs bij het opsporen van variaties in het DNA voor het fokken tegen berengeur.” De variatie in het genoom is twee tot drie keer zo hoog als bij de mens, wat voor de fokkerij mogelijkheden biedt.

Ondanks dat het genoom bestaande uit bijna 3 miljard bouwstenen nu in beeld is blijft er nog veel onduidelijk. Bijvoorbeeld hoe de genen precies werken en hoe de onderlinge samenwerking van genen bepaalde kenmerken aan het dier beïnvloedt. Daarom gaat het DNA-onderzoek verder door het genoom van nog veel meer varkens in kaart te brengen.

Inzicht in het genoom levert ook aardige kennis op van de herkomst van het varken. Zo blijken Europese en Aziatische zwijnen een miljoen jaar geleden uit elkaar te zijn gegroeid. Bij de domesticatie vanuit het wilde zwijn is het moderne varken steeds langer geworden: van 19 rugwervels bij wilde zwijnen tot 21 tot 23 wervels bij commerciële rassen. Onderzoekers schatten dat van de commerciële varkensrassen van nu circa 35 procent van het genoom is terug te voeren op de oorspronkelijke Aziatische rassen.

Rene Stevens

Of registreer je om te kunnen reageren.