Varkenshouderij

Nieuws 398 x bekeken

Budget topsectorenonderzoek overvraagd

Nijkerk - Het budget het ministerie van EZ voor 2013 beschikbaar heeft voor het topsector Agro & Food onderzoek is zeven keer overvraagd. Dat bleek tijdens de commissievergadering Varkenshouderij van het Productschap Vee en Vlees in Nijkerk.

Voor de varkenssector heeft dit tot gevolg dat er een tekort is van 300.000 euro voor 2013. De kans dat het nieuwe project Samenwerkende VarkenshouderijKeten financiering zal krijgen vanuit de overheid is zeer klein. In december moet duidelijk worden welke keuzes de overheid maakt.

De Productschappen Vee Vlees en Eieren en het Productschap Zuivel hebben een brief gestuurd naar de voorzitter van het topteam Agrofood waarin ze hun zorgen kenbaar maken en er voor pleiten om in ieder geval de lopende projecten door te laten lopen.

Onder het topsectorenonderzoek vallen projecten als Duurzame zuivelketen, PigS4Food, Poultry4Food, VealS4food en Kleine Herkauwers.

Of registreer je om te kunnen reageren.