Varkenshouderij

Nieuws 3 reacties

Weinig animo voor graansteun veehouderij

Doetinchem – Financiële steun van graantelers- en handelaren aan de veehouderij is een soort herverdeling van armoede tussen primaire producenten.

Dat zegt Wyno Zwanenburg, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), in reactie op het oprichten van een solidariteitsfonds in Frankrijk. Ook Annechien ten Have van de LTO-vakgroep varkenshouderij voelt niets voor een dergelijk fonds.

In Frankrijk zetten organisaties voor tarwetelers, maistelers en graanhandelaren een fonds op ten behoeve van de modernisering van de veehouderij. Het fonds wordt gevuld door een vrijwillige bijdrage van 2 euro per geleverde ton graan. Doel is 100 miljoen euro bijeen te krijgen.
Zwanenburg merkt direct op dat de varkenshouderij 'eigenlijk tientallen jaren heeft geprofiteerd van een kunstmatig laag gehouden graanprijs'. In de akkerbouw zijn marges weinig breed, aldus Zwanenburg, en bovendien heeft deze sector te maken met sterk wisselende prijzen. “Bovendien hebben veel intensieve veehouderijen in de belangrijkste regio voor de intensieve sector, Bretagne, zelf akkerbouwgrond. Dan is het vestzak-broekzak.”
Ten Have noemt het ‘niet de manier om te komen tot een gezonde varkenshouderij’. “Er is echt maar één duurzame oplossing voor de malaise: hogere opbrengstprijzen. De akkerbouwers werken met de huidige prijzen misschien kostendekkend, maar zij hebben geen schuld aan de slechte marges in onze sector. We zijn ondernemers en de oplossing moet uit de markt komen.”
Jaap Haanstra, voorzitter van LTO-vakgroep Akkerbouw, vindt onderlinge steun sympathiek, maar wijst erop dat Nederlandse graantelers zeer beperkt bijdragen aan hoge veevoerprijzen. “Nederlandse telers oogsten 2 miljoen ton, terwijl de veehouderij 8,6 miljoen ton verbruikt. Nederlandse telers concurreren met buitenlandse telers en het lijkt me niet dat buitenlandse telers zo’n vrijwillige heffing gaan betalen.”

Laatste reacties

  • Mels

    Wordt het niet eens wat,moeten ze eens een keer betalen voor de voertarwe moeten ze nog gesponsord worden ook.Ze vangen al genoeg steun.

  • John*

    varkenshouders krijgen geen steun. akkerbouwers wel! de beste oplossing is minder voertarwe waardoor er minder varkens komen en dus hogere varkensprijzen. aan goedkope tarwe is niets te verdienen want uiteindelijk hebben we meer varkens!

  • B bob

    John heeft een helder moment !

Of registreer je om te kunnen reageren.