Varkenshouderij

Nieuws

161 varkensdierenartsen gaan voor borging

Putten – Begin oktober hebben 161 varkensdierenartsen zich laten registeren als geborgde dierenarts. Dit verklaart Gerard van Eijden, voorzitter vakgroep Gezondheidszorg Varken van dierenartsenkoepel KNMvD. De registratie is nog voorlopig.

Voordat de registratie officieel wordt, vindt eerst een inventarisatie plaats door certificerende instelling Verin. Verin beoordeelt of de dierenarts voldoet aan de eisen die zijn opgesteld door belanghebbende, bestaande uit vertegenwoordigers van LTO, NVV, de slachtsector, de Dierenbescherming en dierenartsen zelf.

Sinds 1 oktober is het in de IKB-voorschriften opgenomen dat een varkenshouder werkt met een geborgde dierenarts. De geborgde dierenarts wordt gecontroleerd of hij kwaliteitseisen van de code voor Goede Veterinaire Praktijk (GVP) correct toepast. Dit is een garantie voor de boer dat dierenartsen hun werk goed doen. Een dierenarts registreert zich op persoonlijke titel bij Stichting Veterinair Administratie Kantoor. Een praktijk kan zich niet inschrijven. Per praktijk kunnen zich meerdere artsen inschrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.