Varkenshouderij

Nieuws

Nieuwe eisen Milieukeur

Den Haag - Varkenshouders die onder Milieukeur produceren krijgen vanaf 1 augustus te maken met nieuwe eisen.

Er komen nieuwe normen voor het antibioticagebruik en voor soja in het voer worden RTRS certificaten vereist. Ook het gebruik van groene duurzame stroom wordt verplicht gesteld. Dat meldt Monique van der Gaag van SMK, de programmabeheerder van het Milieukeurschema. Ook de kwaliteit van het drinkwater dat de varkens verstrekt krijgen wordt een belangrijker controlepunt dan tot nu toe. Daarnaast blijft dierenwelzijn een van de kernthema’s binnen Milieukeur.

Afgelopen week was er een hoorzitting waar de belanghebbenden vragen konden stellen en hun suggesties door konden geven. Tot en met mei kunnen belanghebbenden nog reageren op de voorstellen. Op 1 augustus worden de nieuwe eisen van kracht.

Binnen SMK wordt ook steeds meer aandacht besteed aan het mestbeleid. Van der Gaag: “We blijven dat volgen. Milieukeur is een bovenwettelijk systeem. We kunnen eventueel extra eisen stellen aan terugdringing van het fosfaatoverschot via het voer. Ook de ontwikkelingen op het gebied van mestbewerking en verwerking volgen we nadrukkelijk.”

Er zijn drie gecertificeerde ketens voor Milieukeur. Dat zijn de ketens van de Keten Duurzaam Varkensvlees (De Hoeve), Van Rooi Meat en de keten van Hijdeporc, die voor Groothedde Vaassen produceert.

Of registreer je om te kunnen reageren.