Varkenshouderij

Nieuws 204 x bekeken

NVV ziet meer evenwicht tussen landbouw en natuur

Den Haag – De Nederlandse Vakbond Varkenshouderij (NVV) is blij met meer evenwicht tussen ondernemerschap, bedrijfsleven en natuur in de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Dat zegt voorzitter Wyno Zwanenburg.

”In het verleden had alles rond het landbouwbeleid een zweem van natuur, omdat de financiële middelen vooral naar natuur gingen.”

Zwanenburg vindt dat het evenwicht nu weer wordt hersteld, ondanks dat het nieuwe beleid wel strak geregeld is. ”De overheid treedt terug en de sector krijgt zelf meer verantwoordelijkheid. Dat kan, zolang ondernemers dan de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ze moeten dan niet belemmerd worden met regelgeving”, vindt Zwanenburg.

De NVV vindt het jammer dat in de begroting geen ruimte wordt gegeven voor mestvergisting op boerderijniveau. ”In België en Duitsland kunnen varkensbedrijven wel gebruik maken van mestvergisting op bedrijfsniveau. Dit is gunstig voor de energieproductie en het imago van de sector”, aldus Zwanenburg. In de mogelijkheden voor meer groen gas ziet de NVV nog weinig kansen voor mestvergisters op boerderijschaal.

Zwanenburg is positief dat de agrarische sector een van de topsectoren is. ”Ik verwacht dat we daardoor toch iets meer bescherming krijgen. Op een sector die wordt aangewezen voor economische groei, kun je niet sterk beknibbelen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.