Varkenshouderij

Nieuws

Financiers slaan ankers voor varkenshouderij

Wageningen – Met het oog op verwachte grootschalige betalingsproblemen binnen de varkenshouderij heeft het zogenoemde overleg prijsindicaties varkenshouderij een aantal ankers geslagen. De deelnemers hebben liquiditeitsuitgangspunten opgesteld voor varkensbedrijven. Daarbij zijn verwachtingsprijzen vastgesteld voor onder meer dieren, vlees en voerwinst.

De vastgestelde prijzen worden gebruikt bij aanvragen voor het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) en de Garantstelling Landbouw. Hiervoor zijn al enkele aanvragen ontvangen. Verwacht wordt dat dit aantal snel oploopt.

Genoemde prijsverwachtingen worden alleen afgegeven als liquiditeitstekorten ontstaan omdat op bedrijven lang onder gemiddelde voerwinsten worden gerealiseerd.

De varkenshouderij kampt met hoge kosten voor voer. Tegelijkertijd zijn de biggenprijzen sterk gedaald, zodat in de zeugenhouderij beneden gemiddelde voerwinsten worden behaald. In de vleesvarkenshouderij waren de voerwinsten de afgelopen jaren ook beneden gemiddeld. Deze sector heeft daardoor weinig reserves kunnen opbouwen. Toch worden in de vleesvarkenshouderij nog redelijke voerwinsten gehaald, mede door de lage biggenprijs.

Wereldwijd slechte oogsten van granen en extreem lage voorraden van granen en sojabonen zijn de motor achter de prijsstijgingen van voer. Ook andere grondstoffen zijn schaars en duur. De BBZ-regeling heeft als uitgangspunt dat geen aflossingen van bankleningen worden gefinancierd. Banken wordt gevraagd om de aflossingen voor een half jaar op te schorten.

Of registreer je om te kunnen reageren.